Įdomūs eksponatai
A. VAIČIULAIČIO RANKRAŠTINĖ EILĖRAŠČIŲ KNYGELĖ
Rankraščiai, saugomi rašytojų rinkiniuose, iškalbingai byloja apie jų gyvenimo kelius. Antano Vaičiulaičio (1906–1992) archyve išskirtiniu grožiu akį traukia unikali rankraštinė…
2021-06-14
J. APUTIS – VISŲ GALŲ MEISTRAS
Rašytojui, novelės meistrui Juozui Apučiui šių metų birželio 8-ąją sueina 85-eri. Jis yra sakęs, kad būtų geriau, jeigu rašytų eilėraščius.…
2021-06-07
VIKTORO MILIŪNO KELIONIŲ NUOTRAUKOS
Šįmet minime žymaus lietuvių rašytojo, dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno (1916–1986) 105-ąsias gimimo metines. Gausiame ir įvairiame rašytojo rinkinyje (sukaupta…
2021-05-31
NESUSIKLOSČIUSI A. VAIČIULAIČIO KARJERA VATIKANE
Šįkart įdomus eksponatas supažindina iškart su dviem rašytojo A. Vaičiulaičio (1906–1992) gyvenimo faktais, kurie pasakoja apie jauno, gabaus žmogaus sėkmingą…
2021-05-24
JONO LANKUČIO LAIŠKAI JUOZUI GRUŠUI
Prieš daugelį metų režisierius Juozas Miltinis yra apibrėžęs kritikos paskirtį: „Aš noriu, kad kritikas visų pirma būtų didelė asmenybė. Netiesa,…
2021-05-17
STUDIJOS PARYŽIUJE
Išeivių rašytojų archyvalijos pateikia įdomių detalių, praskleidžia vieną ar kitą jų gyvenimo faktą. Nuotraukoje užfiksuotas retas, įspūdingo formato ir grožio…
2021-05-10
LIETUVIŠKAI RAŠYTI YRA VERTINGAS UŽMOJIS
Nuotraukoje žiuri komisijos, sudarytos 1978 m. Lietuvių rašytojų draugijos premijai skirti nariai: lietuvių literatūros tyrinėtojas Kęstutis Keblys, vertėjas, diplomatas Povilas…
2021-05-03
VIENO ALMANACHO ISTORIJA
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomas vienkartinis meno leidinys, almanachas „Raketa“, išleistas 1929 m. Gimęs kairiųjų pažiūrų literato V. Montvilos…
2021-04-26
×

Basket

×

Basket