Įdomūs eksponatai
KEISTA IR NELINKSMA VAIKIŠKOS KNYGELĖS ISTORIJA
Vincas Kisarauskas (1934–1988) – tapytojas, scenografas, dailėtyrininkas, ekslibriso kūrėjų judėjimo iniciatorius. Taip pat – naujų kūrybos idėjų sumanytojas: kėlęs egzistenci­nes…
2021-02-10
DVI SALOMĖJOS NĖRIES KNYGOS
Liepos 7 d. minime Salomėjos Nėries mirties metines. Įdomaus eksponato skiltyje – dvi paskutiniosios poetės knygos. Viena jų – rankraštinė,…
2021-02-10
JUOZO GRUŠO ARMONIKĖLĖ
Visi esame girdėję ypatingo skambesio instrumentą – lūpinę armonikėlę. Tačiau ne visi žino, kad šiuo instrumentu nuo jaunystės iki garbaus…
2021-02-10
RAŠYTOJŲ SANTUOKOS
Šv. Valentino diena – vasario 14-oji – nėra tik įsimylėjėlių diena, šią dieną turime sieti su santuoka. Juk Šventasis Valentinas…
2021-02-10
SALOMĖJA NĖRIS IR JŪRA
S. Nėries memorialinio muziejaus fonde tarp kitų eksponatų saugomos fotografijos, kuriose S. Nėris įamžinta viešinti prie Baltijos jūros. Jūrą poetė…
2021-02-10
BALYS SRUOGA – MUZIEJININKAS
1926 m. profesorius Balys Sruoga, dar prieš įsteigdamas teatro seminarą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete ėmėsi organizuoti Teatro muziejų. Šis…
2021-02-10
MAIRONIO LAURŲ VAINIKAS
Paskutinį gyvenimo pavasarį Joną Mačiulį-Maironį bičiuliai pakvietė į Latviją, į Mintaujos (tuomet – Jelgavos) gimnaziją, kurioje 1932 m. gegužės 7 d.…
2021-02-10
RAŠYTOJOS PROJEKTAS – UNIFORMOS
Šioje nuotraukoje matome rašytoją ir pedagogę Gabrielę Petkevičaitę-Bitę (1861–1943) su Panevėžio mergaičių gimnazijos mokinėmis ir mokytojais: Jonu Yču, Juozu Zikaru,…
2021-02-10
×

Basket

×

Basket