Įdomūs eksponatai
LABAI RIMTAS VAIKIŠKAS LAIKRAŠTĖLIS
1915 metais Kaune „Saulės“ draugija įsteigia I katalikišką lietuviškąją gimnaziją. Pirmuoju direktoriumi paskiriamas Pranas Dovydaitis (1886-1942) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto…
2022-07-25
NENUGALĖTAS BALSAS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus išeivių rašytojams skirtoje ekspozicijoje galite ne tik pamatyti unikalią archyvinę medžiagą, bet ir pasiklausyti, ypač daugeliui…
2022-07-18
„Nelemtas būdas ir nerami širdis“
1928 metais, būdamas tremtyje Latvijoje, Kazys Boruta (1905–1965) redaguoja ir išleidžia almanachą „Audra“, kurio pavadinimas atspindi begalinį K. Borutos norą…
2022-07-11
Ženklai… iš Buknaičių kaimo
Liūnės Sutemos (tikr. Zinaida Vera Nagytė-Katiliškienė, 1927–2013) archyve saugomos retos fotografijos, unikalūs rankraščiai, dienoraščiai, knygos, memorialiniai daiktai ir baldai, meno…
2022-07-04
Kaziui Sajai – 90
Rašytojas, dramaturgas, Nepriklausomybės akto signataras Kazys Saja švenčia 90-mečio jubiliejų. Jis sako, kad yra labai dėkingas vaikystės knygoms, kurios atvėrė…
2022-06-28
PIRMASIS NAUJOJO TESTAMENTO VERTIMAS DIDŽIOJOJE LIETUVOJE
Muziejaus Senųjų knygų rinkinyje tarp kitų vertingų eksponatų saugomas Juozapo Arnulfo Giedraičio parengtas ir 1816 m. išleistas Naujasis Testamentas. Tai…
2022-06-27
MAIRONIO TELEFONAS
Maironio bibliotekoje ant rašomojo stalo, prie kurio rūpestingas profesorius  ruošdavosi paskaitoms, puikuojasi senoviškas juodos spalvos  telefono aparatas. Kaip ant aparato…
2022-06-20
MARCELĖS MAČIULYTĖS SUTARTIS SU PRANU BALENIŪNU DĖL KRISTAUS SKULPTŪROS MAIRONIO SODE
Maironio sode rymo Kristus, rankomis rodydamas į savo širdį. Skulptūrą  broliui prelatui po jo mirties pastatė Marcelė Mačiulytė su užrašu:…
2022-06-13
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą