2021-04-15
Exhibitions

Kalnus B. Sruoga „atrado“ ir jais susižavėjo anksti – studijuodamas Rusijoje. 1917 m. jaunasis Maskvos universiteto studentas keturis mėnesius keliavo po Kaukazą ir Krymą. Šios kelionės įspūdžių sujaudintas parašė eilėraščių. O naktiniai pasisėdėjimai su Gruzijos kalnų piemenimis prie laužo, ilgi pokalbiai ir išgirstos istorijos, senosios svanetų genties legendos  įkvėpė sukurti ir išleisti pirmąją knygelę – poemą „Deivė iš ežero“ (Vilnius, 1919). Jos herojės deivės vardu B. Sruoga nedvejodamas pavadino 1925 m. gimusią dukrą.

Aistringu kalnų entuziastu B. Sruoga tapo studijų Miunchene, kuriame 1921–1924 m. Maksimiljano universitete studijavo slavistiką bei teatro ir meno istoriją, laikais. Čia jaunasis studentas susipažino su vietiniais rašytojais, dailininkais, lankėsi jų sueigose, vakarėliuose, o atsiradus kelioms laisvoms dienoms, traukdavo į kalnus.

1924 m. grįžęs į Lietuvą, B. Sruoga vedė V. Daugirdaitę ir iki Lietuvos nepriklausomybės dirbo Kauno, vėliau Vilniaus universitetuose – dėstė rusų literatūros ir teatro istorijos kursą, vadovavo slavistikos ir teatro seminarams, dalyvavo įvairių kultūros organizacijų ir draugijų veikloje. Tačiau grįžimas tėvynėn nenumaldė profesoriaus kelionių troškimo – kalnai jau buvo tapę būtinybe, ta magiškąja ir vienintele vieta, kurioje jautėsi laisvas ir nevaržomas. Mėgęs keliauti ir pažinti pasaulį, B. Sruoga manė, kad jaunimui svarbu pamatyti kitas šalis, jų kultūrą, gamtą, žmones, jų gyvenimą, rūpesčius ir pramogas. Todėl vyko pažiūrėti šalių, jų architektūros ir meno paminklų, muziejų. Tačiau svarbiausios ekskursijos, organizuojamos profesoriaus, žinoma, būdavo į Alpes. Kalnai labai viliojo ekskursantus ir dažnai suteikdavo daug stipresnių įspūdžių nei garsių miestų vaizdai. Šios kelionės buvo labai populiarios ir laukiamos.

1925–1930 m. B. Sruoga studentus dažniausiai vesdavo į Vokietijos Alpes, tačiau pakeliui jie aplankydavo ir kitas šalis – Austriją, Italiją, Belgiją. Tris kartus – 1927, 1929 ir 1930 metais – lankėsi Šveicarijoje ir kopė į Šveicarijos Alpes. 1930 m. ypatinga, tragiškai pasibaigti galėjusi kelionė buvo paskutinė rašytojo organizuota išvyka į Vakarų Europą. Būtent po jos poetas parašė eilėraščių ciklą „Alpės“.

 

Teksto autorė – Birutė Glaznerienė

Parodos autorius – Jindřich Čeladín

Dailininkė – Inga Zamulskienė