Muziejaus dokumentai
KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS
MLLM TARYBA MLLM TARYBOS DARBO REGLAMENTAS MLLM RINKINIŲ KOMPLEKTAVIMO KOMISIJA* *Pakeitimai: 1. Įsakymas dėl Rinkinių komplektavimo komisijos sudėties pakeitimo; 2.…
2024-06-12
MLLM FINANSINĖS ATASKAITOS
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2024 03 31) Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys ir Paaiškinamasis raštas (2024-03-31) Finansinių ataskaitų rinkinys…
2024-05-08
KITI DOKUMENTAI
MLLM STRUKTŪRA MLLM DARBO TVARKOS TAISYKLĖS. Nauja redakcija nuo 2020 m. sausio 1 d. MLLM LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR…
2024-04-08
PROJEKTAI
2024 m. finansuoti ir vykdomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektai ► „Maironio namai – pasauliui.“ Interaktyvios dioramos sukūrimas 2023/2024 m.…
2024-04-03
DARBO UŽMOKESTIS
MLLM DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA MLLM DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  
2024-03-28
MLLM VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS
2024 M. VEIKLOS PLANAS 2023 M. VEIKLOS PLANAS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA 2022 M. VEIKLOS PLANAS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA…
2024-02-01
NUORODOS
Valdžios institucijos Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė Kultūros ministerija Valstybinis turizmo departamentas Partneriai Lietuvos muziejų asociacija…
2023-05-01
TEISINĖ INFORMACIJA
Lietuvos Respublikos įstatymai Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733) Lietuvos Respublikos muziejų…
2023-03-08
VIEŠIEJI PIRKIMAI
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, VYKDYMO IR SUTARČIŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS (Priedai: 1. Paraiška; 2. Tiekėjų apklausos pažyma; 3. Viešųjų pirkimų planas)…
2023-03-02
Muziejaus tarnybiniai automobiliai
Maironio lietuvių literatūros muziejui priklauso 2 tarnybiniai automobiliai: Automobilio modelis:   VW CADDY Life;                   Valstybinis numeris:     DHE258 Automobilio modelis:  Renault Trafic;                    Valstybinis…
2022-11-29
LOGOTIPAS
Maironio lietuvių literatūros muziejus logotipas – stilizuotos „m“ raidės ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus pavadinimo derinys. Pagrindinė logotipo spalva –…
2022-10-11
FONDŲ LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS
Aptarnavimo taisyklės Priedas nr. 1: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus kartoteka Priedas nr. 2: Prašymo forma dėl naudojimosi muziejaus eksponatais Priedas nr.…
2021-01-06
MLLM TARYBA
 MLLM TARYBA MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJAUS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  
2021-01-05
×

Basket

×

Basket

Padidinti tekstą