Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
29
rugsėjo
2020

JONAS KUZMINSKIS (1906–1985)

J. Kuzminskis – lietuvių dailininkas grafikas, kūręs estampus, ekslibrisus, akvareles, iliustravęs daug knygų. Dailininkas mėgo vaizduoti Vilnių, jo architektūros paminklus. Jo darbams būdingas dekoratyvumas, savita lietuvių liaudies dailės interpretacija. Daugumą J. Kuzminskio kūrinių muziejus įsigijo iš paties dailininko 1976–1987 m. Fonduose yra keli jo sukurti portretai: K. Korsako (1965 m., anglis, piešt.), J. Paleckio (1971 m., ksilografija), P. Vaičiūno (1942 m., pop., piešt. – 2 vnt.), ekslibrisų pluoštas: A. Maldonio, E. Mieželaičio (2 vnt.), J. Šimkaus, T. Tilvyčio (3 vnt.) – 1958–1979 m. medžio raižiniai, paveikslai „Vilniaus gatvelė“ (medžio raiž. – buvusi K. Borutos nuosavybė, jį rašytojas pats įrėmino) ir „J. Mykolo bažnyčia“ (1956 m., lino raiž., B. Pranskaus-Žalionio fondas). Muziejaus fonduose gausu J. Kuzminskio iliustracijų: K. Borutos knygai „Baltaragio malūnas“ (1945 m., medžio raiž. – 36 vnt.), L. Giros eilėraščių rinktinei „Raudonosios aguonos“ (1968 m., medžio raiž. – 8 vnt.) J. Paleckio eilėraščių rinktinei „Tūkstantis žingsnelių“ (1970 m., medžio raiž. – 8 vnt.), T. Tilvyčio poemai „Usnynė“ (1951 m., medžio raiž. – 28 vnt. ir 1962 m. – 14 vnt.).

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė


Atgal