Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
01
kovo
2021

JONAS DOVYDAITIS (1914–1983)

Prozininko, dramaturgo, publicisto J. Dovydaičio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 40), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~ 100), fotonuotraukos (~105 vnt.), meno kūriniai ( 2vnt.) ir memorialiniai daiktai (30vnt.). Dauguma eksponatų gauta iš rašytojo dukters A. Žukienės. Fondas pradėtas kaupti 1984 m.
Memorialinė biblioteka nedidelė: yra keliolika autorinių J. Dovydaičio knygų, tarp jų – pirmoji – pjesė „Geležinis trejetas”(1938 m.), kelios kitų rašytojų knygos bei laikraščiai.
Archyvas: J. Dovydaičio apybraiža „Skridimą lydėjo gaisrai”, recenzija, pora jo laiškų ir kitų asmenų (J. Baltušio, J. Graičiūno, R. Lankausko) laiškai bei telegramos, daug dokumentų, atspindinčių įvairiapusę rašytojo visuomeninę veiklą: TSRS kinematografininkų sąjungos, LTSR automėgėjų draugijos, TSRS rašytojų sąjungos nario bilietai, tarptautinės vairuotojo teisės, respublikinės reikšmės personalinio pensininko pažymėjimas, karinis bilietas (1944 m.), sovietinių ordinų knygelės ir garbės raštai.
Nuotraukos: nemažas pluoštas prieškarinių J. Dovydaičio portretinių ir grupinių nuotraukų (1920–1940 m.): su šeima ir giminėmis Kaune, apsivilkęs lakūno uniforma, prie lėktuvo. Pokarinės ir vėlesnės – su rašytojais A. Vienuoliu, A. Griciumi, J. Paukšteliu bei kitais lietuvių literatūros ir meno dekados metu Maskvoje, rašytojų išvykų į Indiją (1956 m.), Latviją (1957 m.) ir į kitas šalis metu, aviacijos federacijos susirinkimų, minėjimų, rašytojo Vilniuje, Nidoje (iki 1983 m.), Goroso lageryje 1967 m. (J. Dovydaitis 1941–1942 m. kalėjo Sibire).
Memorialiniai daiktai: 5 lėktuvų modeliai (J. Dovydaičio hobi buvo aviacija, jis dirbo „Sparnų“ redakcijoje), tautinių juostų, gautų susitikimų metu, kolekcija, maišas-kuprinė iš tremties Sibire, rūbai, akiniai, suvenyrai, nemaža sovietinių medalių kolekcija („Darbo Raudonosios vėliavos”, komjaunimo premijos laureato ir kiti).

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė

Visa galerija
Atgal