Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
09
liepos
2020

IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)

I. Simonaitytės fondą sudaro rankraštynas ir archyvinė medžiaga (15 vnt.), nuotraukos (apie 150 vnt.), meno kūriniai (100 vnt.). Memorialinių daiktų tėra vienas, memorialinės bibliotekos nėra, išskyrus kelis spaudinius.
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga: straipsniai apie I. Simonaitytę (I. Kostkevičiūtės, S. Lipskio), E. Šumano atsiminimai apie rašytoją, I. Simonaitytės laiškai E. Oškinaitei, A. Karaliui ir kitiems, kitų asmenų laiškai.
Nuotraukos: I. Simonaitytės portretinės, su šeimos nariais, draugais, rašytojais ir visuomenės veikėjais, rašytojos jubiliejų ir kt. nuo 1915 metų. Fonde daug meninių didelio formato fotonuotraukų, muziejaus įsigytų iš O. Pajedaitės.
Meno kūriniai: I. Simonaitytės portretai – dail. V. Kosciuškos, E. Žiauberio, I. Labutytės, skulp. M. Narbuto; S. Katausko ekslibrisai, E. Žiauberio, V. Kalinausko, V. Galdiko iliustracijos.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė

Visa galerija
Atgal