Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
07
liepos
2020

EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)

E. Mieželaičio fondą sudaro rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 20), nuotraukos (~ 175) ir meno kūriniai (~ 35).
Rankraštynas ir archyvinė medžiaga: E. Mieželaičio eilėraščių mašinraščiai su pataisymais, jo laiškai K. Binkiui ir L. Binkytei, K. Vairui-Račkauskui.
Nuotraukos: E. Mieželaičio portretinės, su šeimos nariais, rašytojais ir kt., darytos O. Pajedaitės, A. Baryso, A. Sutkaus (meninės), B. Jauniškio ir kt. Fonde daug meninių didelio formato fotonuotraukų, kurias muziejus įsigijo iš fotomenininko A. Sutkaus.
Meno kūriniai: E. Mieželaičio portretai, sukurti dail. S. Krasausko, I. Budrio, V. Galdiko, N. Petrulio (biustas), draugiški šaržai – dail. S. Krasausko, E. Žiauberio, ekslibrisai – dail. J. Kuzminskio, iliustracijos jos knygoms – dail. Valiaus, V. Galdiko.

Parengė Vilniaus rašytojų muziejaus fondų sektoriaus fondų saugotoja Danguolė Jasinskienė

Visa galerija
Atgal