Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

VILNIAUS MUZIEJAUS FONDŲ SKYRIAUS RINKINYS

PETRAS VAIČIŪNAS (1890–1959)
PETRAS VAIČIŪNAS (1890–1959)
Lietuvos poeto, dramaturgo, vertėjo Petro Vaičiūno (1890–1959) fondas gausus, turtingas ir unikalus: memorialinės bibliotekos, nuotraukų, rankraščių, laiškų, dokumentų, memorialinių daiktų ir meno kūrinių sukaupta apie 2220 eksponatų.


2018-02-26
ALBINAS ŽUKAUSKAS (1912–1987)
ALBINAS ŽUKAUSKAS (1912–1987)
Vienas originaliausių praėjusio šimtmečio lietuvių rašytojų, poetas, prozininkas, vertėjas Albinas Žukauskas gimė ir augo Seinų valsčiuje (dab. Lenkija), lietuviškame Bubelių kaime – „pačiame poetiškiausiame pasaulio krašte“. 

2017-03-22
IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)
IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)
I. Simonaitytės fondą sudaro rankraštynas ir archyvinė medžiaga (15 vnt.), nuotraukos (apie 150 vnt.), meno kūriniai (100 vnt.). Memorialinių daiktų tėra vienas, memorialinės bibliotekos nėra, išskyrus kelis spaudinius.

2015-05-07
VIKTORAS MILIŪNAS (1916–1986)
VIKTORAS MILIŪNAS (1916–1986)
Lietuvos  rašytojo, dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno fondas gana gausus ir įvairus: memorialinės bibliotekos, nuotraukų, rankraščių, laiškų, memorialinių daiktų ir meno kūrinių sukaupta apie 540 eksponatų.

2017-01-11
JONAS GRAIČIŪNAS (1903–1994)
Poeto J. Graičiūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (70), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~520), nuotraukos (~ 205) ir meno kūriniai (7). Muziejus eksponatus gavo iš paties poeto. Fondas pradėtas kaupti 1979 m.

2015-05-07
VLADAS DIDŽIOKAS (1889–1942)
VLADAS DIDŽIOKAS (1889–1942)
Lietuvių tapytojas. Nutapė lyrinių ir epinių peizažų, portretų, apipavidalino Valstybės teatro spektaklių, sukūrė lakštinės grafikos. Kūrybai būdinga tapybiškumas, realistinis piešinys, santūrios harmoningos spalvos.

2015-05-07
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
Lietuvių tapytojas. Jis nutapė apie 2000 kūrinių – peizažų, portretų, fantastinių paveikslų. Dailininkas taip pat yra sukūręs ekslibrisų, plakatų, pašto ženklų projektų, knygų iliustracijų, scenos dekoracijų ir kostiumų.

2015-05-07
JUSTINAS VIENOŽINSKIS (1886–1960)
Dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas. Ankstyvojo laikotarpio kūriniai dekoratyvūs, aiškių formų. Vėlesnėje kūryboje vyravo peizažai ir portretai.

2015-05-07
JUSTAS PALECKIS (1899–1980)
Justo Paleckio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1130), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~710), nuotraukos (~130), memorialiniai daiktai (~90), meno kūriniai (~40).

2015-05-07
JONAS ŠIMKUS (1906–1965)
JONAS ŠIMKUS (1906–1965)
J. Šimkaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 1324), meno kūriniai (21), memorialiniai daiktai (60), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 265), nuotraukos (~345).

2015-05-07
JONAS KUZMINSKIS (1906–1985)
J. Kuzminskis – lietuvių dailininkas grafikas, kūręs estampus, ekslibrisus, akvareles, iliustravęs daug knygų. Dailininkas mėgo vaizduoti Vilnių, jo architektūros paminklus. Jo darbams būdingas dekoratyvumas, savita lietuvių liaudies dailės interpretacija. 

2015-05-07
VALERIJA VALSIŪNIENĖ (1907–1955)
Valerijos Valsiūnienės fondą sudaro memorialinė biblioteka (~330), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (4), nuotraukos (~120), memorialiniai daiktai (6), meno kūriniai (3).

2015-05-07
ALEKSANDRAS GUDAITIS-GUZEVIČIUS (1908–1969)
A. Gudaičio-Guzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~2350 vnt.), meno kūriniai (125 vnt.), memorialiniai daiktai (60), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (1525 vnt.) ir nuotraukos (~315 vnt.).

2015-05-07
JUOZAS OLINARDAS PENČYLA (1908–1979)
J. O. Penčyla – pirmasis iškilus Lietuvos Respublikos spaudos grafikas, pelnytai vadintas šaržų karaliumi.

2015-05-07
JULIUS BŪTĖNAS (1908–1999)
Prozininko, literatūros tyrinėtojo, kritiko J. Būtėno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~10), archyvas (rankraščiai ir laiškai – ~40), nuotraukos (~160) ir meno kūriniai (2). Daugumą eksponatų muziejus gavo iš paties rašytojo. Fondas pradėtas kaupti 1976 m.

2015-05-07
KOSTAS KORSAKAS (1909–1986)
KOSTAS KORSAKAS (1909–1986)
Poeto, kritiko ir literatūros istoriko K. Korsako fondas gana gausus: jį sudaro memorialinė biblioteka (apie 115 vnt.), rankraštynas (7 vnt.), nuotraukos (apie 30 vnt.), meno kūriniai (15 vnt.) ir memorialiniai daiktai (apie 75 vnt.). Fondas pradėtas kaupti 1979 m. Daugumą eksponatų muziejui dovanojo rašytojo žmona Halina Korsakienė.

2015-05-07
MARIJA CVIRKIENĖ (1912–2004)
MARIJA CVIRKIENĖ (1912–2004)
Marija Cvirkienė – lietuvių dailininkė tapytoja, rašytojo P. Cvirkos žmona. Visai jos kūrybai būdingi impresionizmo bruožai, lyriškumas, subtilus koloritas. Muziejaus fonduose yra 36 M. Cvirkienės darbai.

2015-05-08
JONAS DOVYDAITIS (1914–1983)
JONAS DOVYDAITIS (1914–1983)
Prozininko, dramaturgo, publicisto J. Dovydaičio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 40), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~ 100), fotonuotraukos (~105 vnt.), meno kūriniai ( 2vnt.) ir memorialiniai daiktai (30vnt.). Dauguma eksponatų gauta iš rašytojo dukters A. Žukienės. Fondas pradėtas kaupti 1984 m.

2015-05-08
EUGENIJUS MATUZEVIČIUS (1917–1994)
Poeto E. Matuzevičiaus fondą sudaro memorialinė biblioteka (~1365), archyvas (rankraščiai ir laiškai – 12), nuotraukos (12) ir meno kūriniai (~20). Daugumą eksponatų muziejus gavo iš paties poeto. Fondas pradėtas kaupti 1974 m.

2015-05-08
EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)
EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)
E. Mieželaičio fondą sudaro rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 20), nuotraukos (~ 175) ir meno kūriniai (~ 35).

2015-05-08
ADOLFAS SPRINDIS (1921–1986)
Prozininko, literatūros tyrinėtojo A. Sprindžio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~35), gausus jo archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~310), nuotraukos (~85) ir meno kūrinys. Muziejus eksponatus gavo iš rašytojo dukters J. Sprindytės. Fondas pradėtas kaupti 1987 m.

2015-05-08
VLADAS MOZŪRIŪNAS (1922–1964)
Poeto V. Mozūriūno fondą sudaro memorialinė biblioteka (~465), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~120), nuotraukos (~605), memorialiniai daiktai (85) ir meno kūriniai (45). Eksponatai gauti iš L. Binkytės-Mozūriūnienės, T. Mozūriūnienės, J. Mozūriūno ir kt. Fondas pradėtas kaupti 1973 m.

2015-05-08
KOSTAS KUBILINSKAS (1923–1962)
Poeto K. Kubilinsko fondą sudaro memorialinė biblioteka (~690), archyvas (rankraščiai, laiškai, dokumentai – ~340), nuotraukos (35), meno kūriniai (~340) ir memorialiniai daiktai (25). Dauguma eksponatų gauti iš poeto žmonos A. Kubilinskienės ir B. Jauniškio. Fondas pradėtas kaupti 1975 m.

2015-05-08
ANTANAS PAKALNIS (1927–1977)
A. Pakalnio fondą sudaro memorialinė biblioteka (~ 280), rankraštynas ir archyvinė medžiaga (~ 230), nuotraukos (~ 100), memorialiniai daiktai (6), meno kūriniai (16).

2015-05-08
STASYS KRASAUSKAS (1929–1977)
Vieną gausiausių dailės rinkinių Vilniaus muziejaus fonduose sudaro dail. S. Krasausko grafikos darbai. Dailininkas mėgo literatūrą, ypač poeziją, kurioje ir pats bandė jėgas. 

2015-05-08