Maironio lietuvių literatūros muziejus
 • Versija neįgaliesiems
 • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

VIKTORINA „VINCO KUDIRKOS GYVENIMAS IR KŪRYBA“

Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia dalyvauti viktorinoje „Vinco Kudirkos gyvenimas ir kūryba“, skirtoje poeto, publicisto, kritiko 160-osioms gimimo metinėms paminėti!
Visus, neabejingus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir norinčius sužinoti daugiau apie Lietuvos valstybę kūrusias asmenybes, kviečiame apsilankyti Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kuriame iki 2019 m. sausio 5 d. veiks V. Kudirkai skirta paroda „Lietuva, tėvyne mūsų“. Šioje parodoje ne tik pamatysite unikalias V. Kudirkos knygas, vertimus, fotografijas, asmeninius daiktus, bet ir surasite atsakymus į sunkesnius klausimus...

Atsakymus į viktorinos klausimus siųskite iki 2018 m. gruodžio 30 d.
el. paštu viktorina@maironiomuziejus.lt arba adresu:
Viktorinos atsakymai
Ryšių su visuomene skyriui
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, LT-44279
 
Siųsdami atsakymus tradiciniu paštu, būtinai nurodykite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, kad galėtume su Jumis susisiekti!
Atsakymai bei nugalėtojų pavardės bus skelbiamos muziejaus svetainėje 2019 m. sausio 4 d.

Raginame aktyviai dalyvauti ir laimėti vertingus prizus!
     
   Viktorinos klausimai:

 

 1. Iš kokio etnografinio Lietuvos regiono yra kilęs V. Kudirka?

 2. V. Kudirkos tėvas Motiejus buvo darbštus, sumanus ir itin griežtas ūkininkas. Galbūt šios savybės jam padėjo ir atliekant kitas pareigas – lovininko. Kuo užsiimdavo V. Kudirkos tėvas?

 3. Dar mokydamasis Paežerių pradinėje mokykloje V. Kudirka susižavi muzika, koks instrumentas lydėjo jį visą gyvenimą?

 4. Mokydamasis Marijampolės gimnazijoje (1871–1877) V. Kudirka stengėsi ypač gerai išmokti lenkų kalbą ir neišsiduoti, kad yra lietuvis, valstietiškos kilmės. Kokius tais laikais populiarius lenkų autorius V. Kudirka galėjo skaityti? (galimi keli teisingi atsakymai)

 1. I. Kraševskį

 2. A. Mickevičių

 3. V. Sirokomlę

 4. V. Šimborską

 5. Č. Milošą

 1. J. Bulotos atsiminimuose apie V. Kudirkos jaunystės laikus aprašomas įdomus susitikimas, vėliau nulėmęs jaunojo gimnazisto gyvenimą ir pasaulėžiūrą: „Mokantis Marijampolės gimnazijos penktoje klasėje per lietuvių kalbos pamoką apsilankė pas juos lietuvis Maskvos universiteto studentas ir paskaitė atsivežtos A. Baranausko poemos „Anykščių šilelis“ ištrauką, pakalbėjo apie lietuvių kalbos grožį, skambesį. Tuomet pamokoje Kudirka pamanęs sau lenkiškai: „komedininkas tas <...> ir, nusisukęs į šalį, toliau skaitė kažkokią knygą“. Kas tas komedininkas, Maskvos universiteto studentas, lietuvybės puoselėtojas, vėliau tapęs geru bičiuliu ir spaudos bendradarbiu?

 2. Su kokia V. Kudirkos tėvo Motiejaus svajone ir jo sūnaus ateities vizija, baigus gimnaziją, susijęs Seinų miestas?

 3. Dar paauglystėje V. Kudirka susidomi literatūra, 1881 m. įstoja į filologijos fakultetą Varšuvos universitete, tačiau kiek vėliau pereina į kitą populiarų to meto fakultetą. Kokią specialybę įgijo būsimasis Lietuvos himno autorius?

 4. Parvažiavus  iš universiteto vasarai į Lietuvą, netikėtai į rankas pakliūva vieno laikraščio pirmasis numeris, kurį perskaitęs V. Kudirka visiškai pasikeičia ir taip aprašo savo būseną: „Ėmiau skubiai vartyti <...> ir... neprisimenu jau visko, kas su manim paskui darėsi... <...> Paskui pasidarė man taip graudu, kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiverkiau. <...> Rodos, užaugau išsyk, ir ta pasaulė jau man per ankšta... Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs...“ Koks laikraštis padarė V. Kudirkai tokį įspūdį?

 5. RAFAKNOTAJICK – pasiraitoję rankoves ir sukeitę raides ar skiemenis vietomis, rasite teisingą žodį, kurio reikšmė: neteisingas  leidinio spausdinimo vietos, laiko ir turinio nurodymas, turint tikslą ką suklaidinti. Tokią klastotę – 1863 m. Vilniuje leistą maldaknygę (o iš tiesų – 1891 m. Tilžėje), turėjo ir V. Kudirka. Koks tai žodis?

 6. Kokiame mieste 1889 m. išleistas nelegalus pirmasis „Varpo“ numeris?

 7. Koks „Varpo“ bendradarbis pasirašinėjo V. Kapso, Varpelio slapyvardžiu:

 1. V. Kudirka

 2. J. Adomaitis-Šernas

 3. J. Gaidamavičius

 4. J. Staugaitis

 1. Mėnesinis žurnalas „Varpas“ periodiškai buvo leidžiamas iki 1905 m. Kuo lietuvių tautai svarbus 1898 m. „Varpo“ 6-asis numeris?

 2. Kas „Tautiškoje giesmėje“, anot V. Kudirkos, turi eiti vien dorybės takais?

 1. Sūnūs

 2. Vaikai

 3. Mintys

 4. Darbai

 1. V. Kudirką daugiausiai žinome kaip publicistinių tekstų autorių, tačiau „Varpuose“ publikuoti keturi kito žanro kūriniai, atskleidžiantys jo rašytojo talentą: „Viršininkai“ (1895 m.), „Lietuvos tilto atsiminimai“ (1896 m.), „Cenzūros klausimas“ (1898 m.) ir „Vilkai“ (1898 m.). Kokio žanro šie kūriniai?

 2. Kokia upė yra susijusi su kūrinyje „Lietuvos tilto atsiminimai“ aprašomu tiltu?

 3. Kokio garsaus rusų poeto pasakėčias, kurių vertimus galima rasti ir muziejuje veikiančioje parodoje, išvertė V. Kudirka?

 4. Eilėraštyje „Labora!“ V. Kudirka kreipiasi į  jaunimą, ragina neleisti veltui laiko, panaudoti jaunystės energiją visuomenei. Kokią svarbią savybę aukštino poetas ir ragino ja naudotis?

 5. Ant kokio nominalo lietuviškų litų banknoto buvo pavaizduotas V. Kudirka?

 6. Koks miestas Lietuvoje pavadintas „Tautiškos giesmės“ autoriaus garbei?

 7. Kam skirta nuo 1992 m. teikiama V. Kudirkos premija?

 1. Poetams

 2. Gydytojams

 3. Ūkininkams

 4. Žurnalistams

Visa galerija
Atgal