Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

VIKTORINA „ŠIUOLAIKINIAI LIETUVIŲ AUTORIAI“

Sveikiname viktorinos „Šiuolaikiniai lietuvių autoriai“ laimėtojas – Giedrę Mičiūnienę ir Reginą Šereikę!


2014 metai yra turtingi šiuolaikinių lietuvių autorių jubiliejais. Sveikindami rašytojus (-as)  ir poetus (-es), parengėme jiems skirtą viktoriną, kurioje kviečiame sudalyvauti.
Prisiminkime įdomius autorius bei jų kūrybą!


Klausimai:
 
1. Kokiems literatūros žanrams atstovauja rašytojų Alekso Dabulskio, Liudo Gustainio, Edmundo Janušaičio, Kęstučio Navako, Violetos Šoblinskaitės-Aleksa, Petro Venclovo, Ritos Vinciūnienės, Dovilės Zelčiūtės kūriniai?
 
2. Kas tapo penkiasdešimtojo „Poezijos pavasario“ laureatu ir Maironio premijos laimėtoju 2014
metais?
 
3. Poetė, prozininkė, žurnalistė apdovanota Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir  Juozo Paukštelio literatūros premijomis už novelių rinkinį „Tyruliukuose viskas gerai“.
 
4. „Romano siužetas sukasi apie giminės šventę, skleidžiasi sudėtingi trijų kartų santykiai ir problemos (girtavimas, vėžys, susvetimėjimas, emigracija, vienatvė). Užstalės pašnekesiai, realistiniai šiuolaikinio gyvenimo vaizdai praplečiami netikėtais dvasinių išgyvenimų planais bei fantastiškomis, absurdiškomis istorijomis. Baikerių šėlsmas Barselonoje, Dudarykso mįslės, Jotvingo transformacijos balansuoja tarp realybės ir fantazijos, dvelkia magiškuoju realizmu.“
Apie kokį romaną yra kalbama? Kas yra romano autorius?

5. Kas yra šių eilučių autorius? Kam jos skirtos?
„Tautiečių nuostabai, jo eilėse
prasimušė Rytų dvasia.
Kai kritikai pagyrė, nuo tada
jis lyrikoj kaip koks Buda.
Kiti TOS dvasios beldžiasi į TEN,
o jam tai – dzin,
galbūt ir dzen…“
 
6. Autorius, kuris per penkiasdešimt kūrybinio darbo metų išleido 16 prozos knygų, išspausdino 3 dramas įvairiose dramaturgijos antologijose, yra leidinių „Kauno rašytojai“ (1992), „Kauno vainikai“ (2000), „Kauno jaunieji – prozos almanachas“ (2005) sudarytojas, dažnai spausdinasi kultūrinėje periodikoje. Jo kūriniai versti į latvių, estų, baltarusių, ukrainiečių, rusų, slovakų ir suomių kalbas.
 
7. Kurie teiginiai atskleidžia  rašytojo E. Janušaičio dvasinį ir kūrybos pasaulį?
 
a) artimas „Gėlių vaikų“ ir hipių judėjimui;
b) „<...> eilėraščiuose atsiskleidžia chaotiška XX a. pabaigos žmogaus pasaulėjauta, už subjektyvių, savotiškomis šaradomis tampančių asociacijų jaučiama vieniša ir besiblaškanti, prarastų vertybių ieškanti jo siela“;
c) „kūryba prisodrinta kovingo sarkazmo ir ironijos. Eilėraščiuose susipina dažnai ironiškai traktuojami šiuolaikinio ir sovietinio gyvenimo motyvai, meilės ir ramybės ilgesio gaida“.
 
8. Kuris rašytojas dirbo 1989–1993 metų satyrinio laikraščio „Ūpas“ redaktoriumi ir leidėju?
 
9. Kau­nie­tė  ra­šy­to­ja pub­li­cis­tė, gė­li­nin­kė, bu­vu­si pe­da­go­gė, Vy­tau­to Ta­mo­liū­no įsteig­tos premijos „1 eu­ras“ lau­rea­tė. Apie kurią moterį yra kalbama?
 
10. 1823 m. žymus vokiečių poetas Heinrichas Heinė savo kūrinyje aprašė Lorelei uolą.
Lorelei (vok. Loreley arba Lorelei) – stati (132 m aukščio) uola dešiniajame Reino upės krante, Reino krašte – Pfalce (Vokietija). Uola pasižymi stipriu aidu, todėl nuo seno pasakojamos legendos, kad šiose vietose gyvenanti sirena, kuri savo žaviomis dainomis vilioja plaukiančiuosius link pavojingų rifų, kur jų laukia mirtis.
Kurį lietuvių autorių įkvėpė ši uola?
 
11. Apibūdinkite rašytojo P. Venclovo kūrybą: kas rašytojui yra aktualu? Kokios temos vyrauja jo kūriniuose?

12. Kiek poezijos ir prozos knygų yra išleidęs E. Janušaitis?
Paskutinėse dviejose rašytojo knygose veiksmas vyksta toje pačioje vietoje. Apie kokią vietą kalbama ir kaip ji yra susijusi su autoriumi?
 
13. Koks yra D. Zelčiutės santykis su teatru?

14. Kuriame Kauno savaitraštyje dirba (-o), bendradarbiauja (-vo) rašytojai A. Dabulskis, L. Gustainis, E. Janušaitis, K. Navakas, V. Šoblinskaitė-Aleksa, P. Venclovas, R. Vinciūnienė, D.  Zelčiūtė?
a) „Rubinaitis“;
b) „Šiaurės Atėnai“;
c) „Nemunas“;
d) „Kauno diena“;
e) „Septynios meno dienos“.
 
15. Kokių rašytojų vaikystės epizodai vaizduojami R. Vinciūnienės apsakymuose „Trobelėje vėl šilta“ ir „Didžioji kaltė“?

16. Poetė, kurios knyga „Džuljetos suknelė“ 2014 metais dalyvavo „Metų knygos rinkimuose“.

17. Kokie yra rašytojų V. Šoblinskaitės ir D. Kajoko knygų, išleistų 2013 metais, panašumai?

18. „Pagal mąstymo struktūrą nesu tolimas poezijai, nors rašau tik baltosiomis eilėmis. Jaučiu polinkį į sintezę ir simbolius. Būtent tuo reikėtų aiškinti ir kai kurias mano prozos ypatybes. Eilėraštis man panašus į trumpą novelę“.
Kuris rašytojas šiais žodžiais apibūdina savo kūrybą?
 
a) L. Gustainis;
b) P. Venclovas;
c) A. Dabulskis;
d) D. Kajokas.
 
19. Kokiomis premijomis, už kuriuos kūrinius yra įvertintas rašytojas P. Venclovas?
 
20.  Kokie Jūsų mėgstamiausi šiuolaikiniai lietuvių autoriai? Kaip apibūdintumėte sąvoką „geras kūrinys“?

Visa galerija
Atgal