Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

VIKTORINA „K. BRADŪNO GYVENIMAS IR KŪRYBA“

Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia dalyvauti viktorinoje „K. Bradūno gyvenimas ir kūryba“, skirtoje poeto 100-osioms gimimo metinėms paminėti!
Visus, atsakymų ieškančius viktorinos dalyvius, kviečiame apsilankyti Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kuriame iki rudens veiks K. Bradūnui skirta parodaSemiu krikšto vandenį giesmei...“. Taip pat rekomenduojame susipažinti ir su nauju mūsų leidiniuKazys Bradūnas. Archyvai“ (sudarytoja hum. mokslų dr. V. Babonaitė-Paplauskienė).  

Atsakymus į viktorinos klausimus siųskite iki balandžio 7 dienos e. paštu viktorina@maironiomuziejus.lt arba adresu:
Viktorinos atsakymai
Ryšių su visuomene skyriui
Maironio lietuvių literatūros muziejus
Rotušės a. 13, Kaunas, LT-44279

 
Siųsdami atsakymus tradiciniu paštu, būtinai nurodykite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį, kad galėtume su Jumis susisiekti!

Nugalėtojų laukia prizai!


Viktorinos klausimai:

1. Kada ir kur Kazys Bradūnas gimė? Koks jubiliejus minimas 2017-aisiais metais?

2. Kokios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos pamokos Vilkaviškio gimnazijoje paliko neišdildomus pėdsakus širdyje, įskiepijo meilę rašytiniam žodžiui?

3. Su rašytine literatūra K. Bradūnas susidūrė pirmame ar antrame pradžios mokyklos skyriuje. „Tai buvo pati gražiausia  knyga visame pasaulyje.“ Kokia tai buvo knyga ir kuriais metais išleista?

4. K. Bradūnas 1937 m. įstojęs į VDU Teologijos-filosofijos fakultetą, įsitraukė į draugiją, kurią vadino „rašytojų kalve“. Kokia tai draugija? Kuriais metais ir kieno rūpesčiu bei globa ši draugija įkurta? Išvardinkite bent tris šios draugijos narius.

5. Į kokias užsienio šalis emigravo K. Bradūnas?
a)     Vokietiją
b)    JAV
c)     Prancūziją
d)    Suomiją
e)     Austriją

6. Kuriais metais poetas grįžo į Lietuvą? Kokiame mieste gyveno? Kuo šis miestas jam ypatingas?

7. Kokius įvertinimus ar premijas yra gavęs K. Bradūnas?

8. Kokius leidinius redagavo K. Bradūnas?
a)     „Ateitis“
b)    „Draugas“
c)     „Literatūros lankai“
d)    „Nemunas“
e)     „Literatūra ir menas“
f)     „Aidai“

9. Kelintais metais, kokiame poezijos žurnale ir kieno iniciatyva išspausdintas pirmasis K. Bradūno eilėraštis?

10. Kaip vadinosi pirmasis K. Bradūno eilėraščių rinkinys? Kelintais metais ir kur jis išleistas?

11. Filosofas Juozas Girnius antologijos „Žemė“ įvade K. Bradūną pavadino žemdirbiškuoju poetu, ir pabrėžė: „Bradūnas ne gamtos, o žemės poetas“. Kokius žemininkams būdingus bruožus galima rasti K. Bradūno kūryboje?

12. Nurodykite, kurie iš šių išvardintų poetų yra priskiriami žemininkų kartai?
a) Juozas Kėkštas
b) Kazys Bradūnas
c) Bernardas Brazdžionis
d) Aidas Marčėnas
e) Alfonsas Nyka-Niliūnas
f) Henrikas Nagys
g) Vytautas Mačernis

13. K. Bradūno trys eilių knygos „Sonatos ir fugos“, „Donelaičio kapas“, „Pokalbiai su karaliumi“ yra skirtos trims kūrėjams. Kokiems?

14. „Kazys Bradūnas yra vienintelis iš mūsų jaunesniųjų, išaugęs ir susiformavęs iš grynai lietuviškos dirvos ir poetinių tradicijų. Svetimų literatūrų įtakos čia beveik nepastebima. <...> Bradūnas rodo ramų, labai realų, tradicinį, į kraują įaugusį suvalkiečio ryšį su aplinka ir žeme. Poezija jam yra natūralus veiksmas, kaip ūkininkui pavasario sėja. Šioje žemės ir žemdirbystės poezijoje Bradūnas yra daug pasiekęs ir yra gal vienintelis reiškinys mūsų literatūroje, žinoma, jei neskaitysime poezijos milžino Kristijono Donelaičio.“ Kuris išeivijos poetas taip rašė apie K. Bradūną?

15. Kaip vadinasi šis eilėraštis? Į kokią antologiją jis buvo įtrauktas? Kuriais metais ši antologija išleista?
 
Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos,
Užlieja sielą man javų laukai. 
Rodos, einu alsuojančiais dirvonais,
Po kojų sklaidosi pavasario rūkai.
 
Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką,
Kad žemę taip svaiginančiai myliu, 
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius,
Pavirto vėl arimų grumsteliu.

 
16. K. Bradūnas eilėraštį, kurio pavadinimą „pasiskolino“ iš Maironio, skyrė Maironio lietuvių literatūros muziejui. Koks tai eilėraštis ir kuriais metais jis parašytas? Kokias Maironio eilėraščio eilutes cituoja K. Bradūnas?

Visa galerija
Atgal