Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

„A. NYKOS-NILIŪNO GYVENIMAS IR KŪRYBA“

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS
(Rotušės a. 13, Kaunas)
kvietė dalyvauti vyresniųjų klasių mokiniams ir suaugusiems skirtoje viktorinoje
„Alfonso Nykos-Niliūno gyvenimas ir kūryba“.

 

Teisingai į viktorinos klausimus atsakė:
1.      Kristina Murauskaitė
2.      Elija Lukošiūtė
3.      Dovilė Adomaitytė
4.      Giedrė Mičiūnienė
5.      Neringa Tumasonienė
6.      Irma Jauneikienė
7.      Reda Vaisėtaitė
8.      Regina Šereikė

Sveikiname!1. Kokia tikroji Alfonso Nykos-Niliūno pavardė?
2. Kada A. Nyka-Niliūnas gimė? Kelintas A. Nykos-Niliūno gimimo metines minime 2014-aisiais?
3. Kur A. Nykos-Niliūno gimtinė?
4. Į kokias užsienio šalis A. Nyka-Niliūnas emigravo iš Lietuvos (keli teisingi atsakymai):
    a) Vokietija
    b) JAV
    c) Kanada
    d) Austrija
5. Koks apdovanojimas 1997 metais buvo skirtas A. Nykai-Niliūnui?
6. Koks universitetas 1997 metais A. Nykai-Niliūnui suteikė Garbės daktaro laipsnį?
7. Kuriais metais A. Nyka-Niliūnas išleido pirmąjį savo eilėraščių rinkinį? Koks jo pavadinimas?
8. R. Šilbajoris teigia, kad „A. Nykos-Niliūno poezijoje vyksta neišsipildanti kelionė į Eldoradą – prarastą, o gal niekad ir nebuvusį rojų.“ Nurodykite bent vieną eilėraštį (jo pavadinimą), kuris pagrįstų šį teiginį.
9. Kokiais slapyvardžiais A. Nyka-Niliūnas pasirašinėjo kritikos straipsnius?
10. Kokio literatūrinio leidinio vienas iš organizatorių bei redaktorių buvo A. Nyka-Niliūnas:
    a) „Šiaurės Atėnai“
    b) „Literatūros lankai“
    c) „Literatūra ir  menas“
11. A. Nyka-Niliūnas nebuvo:
      a) poetas
      b) vertėjas
      c) gydytojas
      d) literatūros kritikas
12. Perskaitykite A. Nykos-Niliūno eilėraščio posmelį ir nurodykite jo pavadinimą:
    „Parėjęs neradau namų, tiktai pėdas
     Vaiduoklių lietuje ir vėjuos,
     Tik gluosnio liemeny užgijusias žaizdas
     Ir medžių runom švokščiančias alėjas.“
13. Su kokiu poetu A. Nyka-Niliūnas artimai bendravo ir kokį prozos tekstą skyrė jo „portretui ir atminimui“?
14. A. Nykos-Niliūno poezija dažnai pavadinama:
      a) romantine
      b) religine
      c) filosofine
15. Kokią antologiją sudarant dalyvavo ir A. Nyka-Niliūnas? Kada ji išleista? Kokie autoriai šioje antologijoje spausdino savo kūrybą?
16. Kaip vadinama išeivijos kūrėjų karta, kuriai priklausė A. Nyka-Niliūnas? Kokiai antologijai pasirodžius prigijo šis pavadinimas?
17. Kas būdinga šios išeivių kartos autorių kūrybai?
18. Kaip manote, ką reiškia 1998 metais pirmą kartą po 1944 metų atvykus į Lietuvą pasakyti A. Nykos-Niliūno žodžiai: „Nevadinkite manęs išeiviu, nes aš visą laiką gyvenau namie“?
19. A. Nyka-Niliūnas dažnai vadinamas vienu didžiausių, moderniausių XX a. poetų. Kaip manote, kuo A. Nykos-Niliūno kūryba yra savita, išsiskirianti iš kitų poetų kūrybos?
20. Kaip manote, kodėl A. Nyka-Niliūnas pasirinko būtent tokį slapyvardį?

Visa galerija
Atgal