Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
29
rugsėjo
2020

KOSTAS KUBILINSKAS (1923–1962)

Kosto Kubilinsko archyvą sudaro kūrybiniai rankraščiai, mašinraščiai, laiškai, dokumentai, fotografijos, memorialinė biblioteka, asmeniniai daiktai, meno kūriniai – apie 1430 eksponatų.
Yra keliasdešimt K. Kubilinsko kūrinių rankraščių (eiliuotos pasakos „Jūrų vėplys“, „Ryklio rūmai“, „Varlė karalienė“, eilėraščių ciklas „Oi jūs grybai, grybai“ ir kt.), iš B. Jauniškio gauti K. Kubilinsko eilėraščių mašinraščiai, perrašyti mašinėle 1944–1947 metais, poeto verstų V. Majakovskio, S. Maršako eiliuotų pasakų rankraščiai. Tarp 84 įvairių asmenų laiškų, rašytų K. Kubilinskui, yra poetų J. Marcinkevičiaus, B. Mackevičiaus, Just. Marcinkevičiaus, A. Matučio, E. Mieželaičio, V. Mozūriūno. Tarp poeto asmens dokumentų – K. Kubilinsko testamentas, rašytas Vilniuje 1947 02 13. Jame poetas savo eilėraščius paveda B. Jauniškio žinion beprasmės žūties atveju. Įdomus eksponatas – B. Jauniškio atminimų sąsiuvinis su jo draugų įrašais ir piešiniais, rašytas 1943–1947 metais. Sąsiuvinyje yra K. Kubilinsko, A. Skinkio, P. Drevinio, S. Nosevičiūtės, P. Tarabildos, J. Rozgos įrašų, D. Tarabildienės piešinių. K. Kubilinsko fototekos didžiąją dalį sudaro B. Jauniškio 1947 metais darytos poeto ir jo draugų fotografijos.
K. Kubilinsko memorialinėje bibliotekoje – 687 knygos. Tai paties poeto knygos, jų leidimai rusų kalba, K. Kubilinsko verstos P. Jeršovo, A. Puškino, A. Barto, S. Michalkovo ir kitų rašytojų knygos. Daug knygų su dedikacijomis, kai kurios su paties poeto parašu. Savo knygas K. Kubilinskui yra skyrę rašytojai J. Avyžius, A. Baltrūnas, V. Bložė, A. Bernotas, A. Drilinga, A. Matutis, J. Lapašinskas, A. Liobytė, E. Mieželaitis, V. Mykolaitis-Putinas, P. Širvys ir kiti. Bibliotekoje ypač gausu vaikų literatūros kūrinių tiek lietuvių, tiek rusų kalbomis. Muziejuje saugomi ir eksponuojami daugumos dailininkų: L. Bičiūnaitės, B. Demkutės, R. Dočkutės, D. Tarabildienės, A. Steponavičiaus, T. Balčiūnienės, B. Žilytės, S. Valiuvienės, A. Makūnaitės, iliustravusių K. Kubilinsko kūrybą, darbai.
Poeto šeima yra perdavusi ir jo asmeninių baldų bei daiktų: rašomąjį stalą, kėdę, rašomąją mašinėlę, marmurinę rašalinę, stalinę lempą, suvenyrinę dėžutę, kilimą.

Parengė Vaikų literatūros muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė


Atgal