Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2020

ANTANAS DAMBRAUSKAS (1911–1995)

Vertėjo fondą daugiausia sudaro A. Dambrauskui rašyti J. Graičiūno, V. Aleknos, L. Valkūno laiškai (387). Tačiau įdomiausi yra režisieriaus J. Miltinio bei Vilniaus universiteto lotynų kalbos dėstytojo L. Valkūno rašyti laiškai, kuriuose atsiskleidžia įvairiausios vertimo problemos, su kuriomis teko susidurti vertėjui. Yra ir keletas paties A. Dambrausko rašytų laiškų. Rinkinys išskirtinis tuo, kad tai bene vienintelis vertėjo fondas Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Šį rinkinį muziejui yra padovanojęs A. Dambrausko kaimynas A. Naujalis 1997 metais. Fonde yra ir 9 knygos, 13 rankraščių, 21 fotografija.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis V. Sirijos Giros archyvas išsiskiria medžiagos gausumu ir įvairumu: saugomos knygos (90), memorialinės bibliotekos knygos (32), rankraščiai (87), fotografijos (100), dokumentai (18), meno kūriniai (10), memorialiniai daiktai (5), spaudininiai (55) ir laiškai (apie 500). Pirmieji V. Sirijos Giros rinkinio eksponatai įsigyti 1958 metais LTSR KM įsakymu Nr. 69, tarp jų – poezijos knyga „Šešėliai nuo ekrano“ (1937). Vėliau literatūrinės medžiagos muziejui perdavė pats rašytojas, iki pat mirties mielai bendravęs su muziejininkais.
Archyve saugomos pirmosios knygos „Golas į ateitį“ (1931), „Širdys formaline“ 1934), „Šešėliai nuo ekrano“ (1937), visi romanai, jų vertimai į rusų, vokiečių, latvių, estų kalbas.
Memorialinę biblioteką sudaro šiuolaikinės kitomis kalbomis išleistos knygos.
Yra rankraščių: eilėraščių, sukurtų 1937 m., 1944 m., romanų „Kanarėlės“, „Bėgimas nuo šešėlio“, „Raudonmedžio rojus“, straipsnių, recenzijų ir kt., fotografijų: V. Sirijos Giros portretinės ir grupinės – su draugais, šeimos nariais, iš oficialių renginių, kelionių, susitikimų, laiškų: susirašinėjimas įvairiomis kalbomis su rašytojais, vertėjais, artimaisiais, pažįstamais.

Parengė muziejininkė Albina Protienė


Atgal