Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIAUS RINKINYS

NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ (1950–2002)
NIJOLĖ MILIAUSKAITĖ (1950–2002)
MLLM saugomas poetės N. Miliauskaitės fondas labai įdomus. Gausybė senų, gelstelėjusių fotografijų, poetės siūtos lėlės, užrašų knygelės su įvairių pyragų receptais, originalūs papuošalai, spalvotom gėlėm siuvinėta liemenė... Nijolė mėgo fotografuoti, jos fonde saugomas didelis pluoštas nespalvotų fotografijų... 

2020-03-30
PETRAS DIRGĖLA (1947–2015)
PETRAS DIRGĖLA (1947–2015)
Prozininkas, eseistas, istorinio, istoriosofinio romano bei lietuviško epo kūrėjas. Literatūros tyrinėtojams (galbūt ateityje) turėtų būti įdomi ir šio rašytojo kūryba, ir asmenybė. Įdomi kūrybinio kelio pradžia: 1971–1980 m. rašė su broliu Povilu Dirgėla (1941–2004), kartu išleido septynias prozos knygas. Nuo 1982 iki 2008 m. rašė vienas – išėjo 16 prozos ir esė knygų. 

2020-01-03
EMILIJA LIEGUTĖ (g. 1930)
EMILIJA LIEGUTĖ (g. 1930)
Rašytojos archyvą sudaro išleistos knygos, keletas rankraščių ir gana gausus pluoštas nuotraukų.  Dauguma nuotraukų su užrašais ir tiksliomis datomis.

2020-01-02
GENDRUTIS MORKŪNAS (1960–2009)
GENDRUTIS MORKŪNAS (1960–2009)
Rašytojo rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje tesudaro dvidešimt eksponatų – dvylika nuotraukų ir aštuonios knygos. 

2019-12-29
MARIJONAS KRASAUSKAS (1921–1992)
MARIJONAS KRASAUSKAS (1921–1992)
Prozininko K. Maruko archyve saugomos jo parašytos knygos, keletas laiškų, keliolika fotografijų.

2019-03-01
RAMUTĖ SKUČAITĖ (g. 1931)
RAMUTĖ SKUČAITĖ (g. 1931)
Ramutės Skučaitės nelabai dar gausų archyvą sudaro knygos (keturios autografuotos), spaudiniai (spektaklių pagal poetės pjeses afišos, kvietimai, programėlės), fotografijos, rankraščiai ir mašinraščiai, keli laiškai, dokumentai ir daiktai.

2019-02-28
BRONIUS RADZEVIČIUS (1940–1980)
BRONIUS RADZEVIČIUS (1940–1980)
Bronius Radzevičius – vienas ryškiausių ir įdomiausių aštuntojo dešimtmečio lietuvių prozininkų, didžiulio talento rašytojas.

2019-02-28
ANTANAS A. JONYNAS (1953)
ANTANAS A. JONYNAS (1953)
Poetas A. A. Jonynas savo trumputėje autobiografijoje svarsto, kad poezija yra jaunystės privilegija. Bet poetas daug rašo, verčia būdamas ir vyresnio amžiaus. MLLM fonduose A. A. Jonyno archyvas nedidelis.

2019-01-15
LEONARDAS GUTAUSKAS (g. 1938)
LEONARDAS GUTAUSKAS (g. 1938)
Leonardas Gutauskas (g. 1938 m. lapkričio 6 d. Kaune) – rašytojas, tapytojas, nuo 1967 m. – Rašytojų sąjungos, nuo 1976 m. – Dailininkų sąjungos narys. Rašytojo rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro apie aštuoniasdešimt eksponatų

2018-12-20
SIGITAS POŠKUS (g. 1957)
SIGITAS POŠKUS (g. 1957)
Sigitas Poškus (g. 1957 m. rugsėjo 13 d. Alseikose, Šilutės r.) – poetas, prozininkas, gyvena Klaipėdoje. 

2017-12-15
SIGITAS GEDA (1943–2008)
SIGITAS GEDA (1943–2008)
Atėjęs iš mažos, nykios trobelytės, apsuptos mėlynų ežerų, debesų, gaubiamos paslapties. „Aš juk vaikas ežerų – / Teliūskuojančių – žydrų. / Kai tėvukas girnas kalė, / Kai motutė žirnius malė / Ten gimiau aš vieną dieną, / Kai – ežiai šienavo pievą.“ Taip rašė S. Geda pirmojoje savo knygoje „Pėdos“.

2014-10-03
ALDONA ELENA PUIŠYTĖ (G. 1930)
ALDONA ELENA PUIŠYTĖ (G. 1930)
MLLM poetės A. E. Puišytės fondas nėra didelis. Jame saugomos visos poetės knygos, gausu fotografijų.

2016-01-21
LEONIDAS JACINEVIČIUS (1944–1995)
LEONIDAS JACINEVIČIUS (1944–1995)
„Skambiai būtų pasakyta, jog mane kaip asmenybę ir rašytoją suformavo gimtasis miestas Kaunas, tačiau vis suabejodavau, ar tai nebus gražus melas. Pradėjęs gilintis į vaikystės prisiminimus supratau, įsitikinau, jog tai joks melas <...>, nors kaimiškojo kilimo rašėjų akimis žvelgiant, – gimti Kaune – vos ne mirtina nuodėmė, kažkokia gėdos žymė kaktoje…“

2017-01-10
ALBINAS BERNOTAS (1934–2012)
ALBINAS BERNOTAS (1934–2012)
Fotografijos yra kol kas didžiausia Albino Bernoto rinkinio, esančio Maironio muziejuje, dalis. Juodai baltos, blizgiais paviršiais – šiek tiek primiršti „sovietinio“ laikotarpio atvaizdai.

2015-05-04
BITĖ VILIMAITĖ (1943–2014)
Rašytojos B. Vilimaitės fondas MLLM labai mažas. Ji gyveno labai uždarą gyvenimą, mažai su kuo bendravo. Šiek tiek artimesnė bičiulystė siejo Bitę Vilimaitę ir vaikų rašytoją Daivą Skuolytę. Daiva Maironio lietuvių literatūros muziejui perdavė pluoštą laiškų.

2017-06-02
JONAS AVYŽIUS (1922–1999)
JONAS AVYŽIUS (1922–1999)
Rinkinį sudaro rašytojo archyvas – knygos, rankraščiai, fotografijos, meno kūriniai, laiškai – apie 470 eksponatų. 

2019-05-27
ALGIMANTAS ZURBA (G. 1942 M.)
ALGIMANTAS ZURBA (G. 1942 M.)
Algimantas Zurba (g. 1942 m. vasario 8 d. Žvaguičiuose, Biržų apskritis) – rašytojas, publicistas, redaktorius.

2014-10-03
ALEKSAS BALTRŪNAS (1925–2001)
ALEKSAS BALTRŪNAS (1925–2001)

„Knyga man buvo ir gaivus šaltinis, malšinantis troškulį, ir duona alkanam, žodžiu, vos ne stebuklas, kuriuo negalėjau atsistebėti, atsidžiaugti. Nuo pomėgio skaityti, nuo meilės knygai, matyt, ir prasidėjo noras, iš pradžių gal kiek nesąmoningas, pačiam ką nors sukurpti.“


2015-11-23
ANTANAS VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS (1882–1957)
ANTANAS VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS (1882–1957)
Prozininko, dramaturgo, žurnalisto A. Vienuolio-Žukausko rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra gausus (apie 540 vnt.), tačiau didžiąją jo dalį (apie 2/3) sudaro kopijos.

2016-01-03
IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)
IEVA SIMONAITYTĖ (1897–1978)
I. Simonaitytės fondas Maironio lietuvių literatūros muziejuje margas ir labai gausus. Vertinga rašytojos memorialinė biblioteka, kurios didžiąją dalį sudaro knygos gotišku šriftu, kuriose tamsiu rašalu įrašyti autografai.

2016-01-03
ANTANAS MIŠKINIS (1905–1983)
ANTANAS MIŠKINIS (1905–1983)
Rinkinį sudaro knygos, rankraščiai, laiškai, fotografijos, dokumentai, meno kūriniai – apie 690 eksponatų.

2016-01-03
KAZYS INČIŪRA (1906–1974)
Poeto, prozininko, dramaturgo K. Inčiūros fondą Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro dvi dalys – medžiaga centriniuose muziejaus fonduose ir archyvinė medžiaga, gauta iš Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus. Fondas gausus ir įvairus.

2016-01-03
JULIUS BŪTĖNAS (1908–1999)
Julius Būtėnas – prozininkas, literatūros tyrinėtojas, kritikas. J. Būtėnas, kaip pats rašė, nuo vaikystės turėjęs gerą atmintį, buvo tiesiog neišsemiamas žinių šaltinis: jam rašydavo, pas jį važiuodavo, jo teiraudavosi muziejininkai, rašytojai, žurnalistai, smalsuoliai… 

2016-01-03
ANTANAS DAMBRAUSKAS (1911–1995)
Vertėjo fondą daugiausia sudaro A. Dambrauskui rašyti J. Graičiūno, V. Aleknos, L. Valkūno laiškai (387). Tačiau įdomiausi yra režisieriaus J. Miltinio bei Vilniaus universiteto lotynų kalbos dėstytojo L. Valkūno rašyti laiškai, kuriuose atsiskleidžia įvairiausios vertimo problemos, su kuriomis teko susidurti vertėjui. 

2016-01-03
ALBINAS ŽUKAUSKAS (1912–1987)
Albino Žukausko fondą sudaro dvi didelės dalys: memorialinio palikimo dalis, esanti Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose, ir Vilniaus rašytojų muziejaus eksponatai. A. Žukauskas – labai įdomi asmenybė, kilęs iš nepaprasto grožio Seinų krašto.

2016-01-03
EUGENIJUS MATUZEVIČIUS (1917–1994)
Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus fondas yra gausus: 76 knygos, 32 rankraščiai, 110 vertimų, 492 laiškai, 37 spaudiniai, 2 meno kūriniai, 464 fotografijos. Poetas labai mėgo rašyti laiškus.

2016-01-03
KOSTAS KUBILINSKAS (1923–1962)
Kosto Kubilinsko archyvą sudaro kūrybiniai rankraščiai, mašinraščiai, laiškai, dokumentai, fotografijos, memorialinė biblioteka, asmeniniai daiktai, meno kūriniai – apie 1430 eksponatų.

2016-01-03
EDUARDAS MIEŽELAITIS (1919–1997)
E. Mieželaičio rinkinys išsiskiria knygų gausa: muziejuje yra kone visos poeto knygos – nuo kuklių pirmųjų poezijos rinkinėlių „Lyrika“ (1943) ir „Tėviškės vėjas“ (1946), kuris buvo sukritikuotas kaip neidėjiškas visuotiniame tarybinių rašytojų susirinkime, iki autobiografinės knygos „Nereikalingas žmogus. Akcentai“, išleistos 2004 metais.

2016-01-03
JUDITA VAIČIŪNAITĖ (1937–2001)
JUDITA VAIČIŪNAITĖ (1937–2001)
Juditos Vaičiūnaitės rinkinį sudaro poezijos knygos (44), memorialinė biblioteka (28), rankraščiai (168), mašinraščiai su taisymais (448), vertimai (18), laiškai (121), fotografijos (198), dailės kūriniai (24), memorialiniai daiktai (13), spaudiniai (14), dokumentai (24).

2019-06-20
MARTYNAS VAINILAITIS (1933–2006)
Martyno Vainilaičio rinkinį sudaro 39 knygos (su vertimais į rusų kalbą), 89 rankraščiai, 50 laiškų, 60 fotografijų, 9 meno kūriniai-iliustracijos.

2016-01-03
PAULIUS ŠIRVYS (1920–1979)
P. Širvio fondas įdomus ir vertingas. Jis nėra didelis – visko po truputį. P. Širvys autobiografijoje yra prisipažinęs, kad daugybę eilėraščių išbarstė ant savo audringo ir vingiuoto kelio. Bet, kaip rašė viename eilėraštyje, aš didelius turtus valdau

2016-01-03
VYTAUTAS SIRIJOS GIRA (1911–1997)
Maironio lietuvių literatūros muziejuje esantis V. Sirijos Giros archyvas išsiskiria medžiagos gausa ir įvairumu. 

2019-01-11
ALGIRDAS VERBA (1941–2000)
ALGIRDAS VERBA (1941–2000)
MLLM poeto A. Verbos fonde daugiausia yra rankraščių. Dauguma jų suglamžyti, o vėliau vėl išlyginti – poetas mėgo rankraščius glamžyti ir išmesti, o paskui traukdavo juos iš šiukšlių dėžės. 

2019-01-15
VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ (1930)
Vytautės Žilinskaitės rinkinį sudaro knygos, spaudiniai, nuotraukos, rankraščiai ir mašinraščiai, dokumentai, meno kūriniai.

2019-01-15