Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
09
liepos
2020

JUOZAS ŽLABYS-ŽENGĖ

Juozo Žlabio-Žengės (1899–1992) rinkinyje yra 265 eksponatai. Rinkinys unikalus tuo, jog jame įdomi ir originali fototeka (222), atspindinti įvairius šio poeto gyvenimo laikotarpius: tarnavimą Lietuvos kariuomenėje savanoriu, tremties metus, praleistus Vorkutoje (1945–1957), gyvenimą tarybinėje ir vėl nepriklausomoje Lietuvoje. Beveik visas šias originalias fotografijas muziejui 1992–1995 m. laikotarpiu padovanojo poeto globėja mokytoja Irena Laptevaitė.
Tremtis sutrukdė J. Žengei kurti ir laisvai spausdinti savo kūrybą, todėl originalių knygų bibliotekoje nedaug, paminėtina „Anykščių šilelis. Nervuota poema“ (Kaunas, 1930). Saugomas įdomus J. Žengės užrašų sąsiuvinis su arabų kalbos mokymosi tekstais, keletas kūrybinių rankraščių, memorialinių daiktų (3 plunksnakočiai, akiniai, padidinamasis stiklas).

Parengė muziejininkė Nijolė Raižytė

Visa galerija
Atgal