Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIAUS RINKINYS

JURGIS ZAUERVEINAS-GIRĖNAS
JURGIS ZAUERVEINAS-GIRĖNAS
Jurgis Zauerveinas-Girėnas (1831–1904) – vokiečių kilmės Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, publicistas, poetas, filosofijos mokslų daktaras, garsus poliglotas, mokėjęs kelias dešimtis kalbų. 

2019-11-05
MARTYNAS JANKUS
MARTYNAS JANKUS
Martynas Jankus (1858–1946) – spaustuvininkas, leidėjas, „Aušros“ ir „Varpo“ laikų lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių bičiulis, redaktorius ir rašytojas. 

2019-09-09
KAZYS JAKUBĖNAS
KAZYS JAKUBĖNAS
Kazys Jakubėnas (1908–1950) – poetas, vertėjas, aistringas kovotojas prieš socialinę nelygybę, pirmas žymiausias ir išradingiausias poezijos ikimokyklinio amžiaus vaikams kūrėjas. 

2019-01-07
JONAS MARCINKEVIČIUS
JONAS MARCINKEVIČIUS
Rašytojas Jonas Marcinkevičius (1900–1953), skaitytojams žinomas kaip „Benjamino Kordušo“ ir „Kražių skerdynių“ autorius, gimė Radviliškyje. Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomi atsiminimai, laiškai ir fotografijos.

2018-12-18
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS
JONAS MAČIULIS-MAIRONIS
Muziejuje išlikęs didelis Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) archyvas (apie 6000 eksponatų). Išlikę baldai ir paveikslai, skulptūros ir asmeniniai daiktai, knygos ir rankraščiai...

2014-04-30
JONAS BASANAVIČIUS
JONAS BASANAVIČIUS
Jono Basanavičiaus (1851–1927) rinkinyje daugiausia saugoma knygų, keletas rankraščių, kiek daugiau fotografijų, meno kūrinių.

2014-08-21
JONAS JABLONSKIS
JONAS JABLONSKIS

Jonas Jablonskis (1860–1930) – kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas, Žemaitės raštų redaktorius. 1901 m. Petro Kriaušaičio slapyvardžiu išleido „Lietuvių kalbos gramatiką“. Papildyti jos leidimai išėjo 1919 m. ir 1922 m. Visi šių gramatikų leidimai saugomi muziejaus archyve. 


2014-09-16
MARCELINAS ŠIKŠNYS – ŠIAULĖNIŠKIS
MARCELINAS ŠIKŠNYS – ŠIAULĖNIŠKIS
M. Šikšnys – Šiaulėniškis (1874–1970) – dramaturgas, poetas, matematikos mokytojas, vadovėlių autorius.

2017-04-28
OSKARAS MILAŠIUS (1877–1939)
OSKARAS MILAŠIUS (1877–1939)
Oskaras Milašius (pranc. Oscar Vladislas de Lubicz Milosz) – lietuvių kilmės prancūzų poetas, rašęs prancūzų kalba.

2017-12-15
KSAVERAS SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS (1863–1938)
KSAVERAS SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS (1863–1938)
„Aušros“ laikų poeto ir prozininko Ksavero Sakalausko-Vanagėlio archyve daugiausia yra knygų.

2018-08-28
ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS
ALEKSANDRAS FROMAS-GUŽUTIS
Aleksandras Fromas-Gužutis (1822–1900) – rašytojas, dramaturgas, poetas. Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyve saugomos kelios A. Fromo-Gužučio dramos, išleistos atskiromis knygelėmis, taip pat viena originali rašytojo portretinė nuotrauka.

2017-01-10
GABRIELIUS LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS
GABRIELIUS LANDSBERGIS-ŽEMKALNIS
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852–1916) – dramaturgas, publicistas, režisierius, „Varpo“ ir „Ūkininko“ bendradarbis, lietuvybės puoselėtojas, palaikęs ryšius su knygnešiais. Kukliame archyve svariausi eksponatai – knygos.

2015-10-20
ADOMAS JAKŠTAS (1860–1938)
ADOMAS JAKŠTAS (1860–1938)
Adomas Jakštas (tikr. Aleksandras Dambrauskas) buvo spalvinga asmenybė. Poetas ir kritikas, teologas ir matematikas, visuomenės veikėjas ir publicistas. 

2015-05-04
ŽEMAITĖ
ŽEMAITĖ
Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės Žemaitės (1845–1921) rinkinio eksponatai pradėti kaupti labai anksti. Gal net nuo 1941 metų, kai pirmasis muziejaus vedėjas Bernardas Brazdžionis nusprendė rinkti medžiagą apie visus rašytojus, ne tik apie Maironį. Muziejuje saugoma apie 600 eksponatų, didesnė pusė – knygos.

2014-05-02
VINCAS KUDIRKA
VINCAS KUDIRKA
Rašytojo, publicisto, lietuviško himno autoriaus Vinco Kudirkos (1858–1899) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 302 eksponatai, iš kurių – 188 knygos, 68 fotografijos (dauguma kopijos). Vertingiausi ir įdomiausi rinkinio eksponatai – originalūs memorialiniai V. Kudirkos daiktai.

2014-05-02
GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ
GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861–1943) rinkinyje yra 283 įvairių rūšių eksponatai. Tai – meno kūriniai (124), fotografijos (59), knygos (52), laiškai (25), spaudiniai (14), rankraščiai (8), fonoteka (1).

2014-05-02
PRANAS MAŠIOTAS
Prano Mašioto (1863–1940) rinkinį sudaro 233 eksponatai: 115 knygų (originalų ir vertimų), 88 fotografijos, 4 laiškai, keletas spaudinių; archyve yra ir keli rašytojo asmeniniai daiktai (šaukštelis, peiliukas, vaikiška piniginė).

2014-05-02
VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS
VILHELMAS STOROSTAS-VYDŪNAS
Vydūno (1863–1953) rinkinį sudaro 489 eksponatai, iš kurių daugiausia yra knygų (204). Kiek mažiau turima fotografijų (116), laiškų (107), rankraščių (31), spaudinių, memorialinių daiktų, fonotekos. Rinkinys pradėtas kaupti 1937 metais. 

2014-05-05
PRANAS VAIČAITIS (1876–1901)
PRANAS VAIČAITIS (1876–1901)
Poeto Prano Vaičaičio (1876–1901) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 79 eksponatai, iš kurių daugiausia yra fotokopijų ir nuotraukų (33), knygų (31). Neturime originalios kūrybos rankraščių, dokumentų, asmeninių daiktų. Pati vertingiausia knyga – „Pr. Vaičaičio eilės“ (Plymouth, 1903). Tai pirmoji poeto rinktinė, išleista tik po jo mirties.

2014-05-05
ŠATRIJOS RAGANA
ŠATRIJOS RAGANA
Šatrijos Raganos (1877–1930) rinkinį sudaro 395 įvairių rūšių eksponatai. Tai fotografijos (147), knygos (104), rankraščiai (34), laiškai (93), meno kūriniai (6), memorialiniai daiktai (5), spaudiniai (4), dokumentai (1), fonoteka (1).

2014-05-05
JONAS BILIŪNAS
JONAS BILIŪNAS
Rašytojo Jono Biliūno (1879–1907) rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 371 eksponatas. Didžiausią grupę sudaro fotografijos ir fotokopijos (165). Autorinių knygų yra 97 vienetai, knygų apie autorių – 11 vienetų. Kiek mažiau saugoma rankraščių, spaudinių, meno kūrinių. Memorialinių daiktų, kurie visada pagyvina ekspozicijas, nėra.

2014-05-05
VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS
VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

Rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) rinkinyje gausiausia memorialinė biblioteka (274), kurią sudaro knygos lietuvių, latvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. 


2014-05-05
JURGIS SAVICKIS
JURGIS SAVICKIS
Rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio (1890–1952) rinkinyje, esančiame Maironio lietuvių literatūros muziejuje, yra 122 eksponatai: autorinės knygos, knygos apie autorių, rankraščių kopijos, laiškai, originalios fotografijos ir jų kopijos, spaudiniai, atsiminimai. Nėra memorialinių daiktų, mažai meno kūrinių.

2014-05-05
KAZYS BINKIS
KAZYS BINKIS
Kazio Binkio (1893–1942) archyvą sudaro knygos ir žurnalai (apie 130), fotografijos (130), rankraščiai (16), laiškai (130), dokumentai (7), atsiminimai apie poetą (30), memorialiniai daiktai, iliustracijos.

2014-05-05
JUOZAS ŽLABYS-ŽENGĖ
JUOZAS ŽLABYS-ŽENGĖ
Juozo Žlabio-Žengės (1899–1992) rinkinyje yra 265 eksponatai. Rinkinys unikalus tuo, jog jame įdomi ir originali fototeka (222), atspindinti įvairius šio poeto gyvenimo laikotarpius: tarnavimą Lietuvos kariuomenėje savanoriu, tremties metus, praleistus Vorkutoje (1945–1957), gyvenimą tarybinėje ir vėl nepriklausomoje Lietuvoje.

2014-05-05
KAZYS JANKAUSKAS
KAZYS JANKAUSKAS
Prozininko ir vertėjo Kazio Jankausko (1906–1996) rinkinyje saugomos knygos, apsakymų bei romanų rankraščiai ir mašinraščiai, fotografijos, dokumentai, spaudiniai. Eksponatai gauti iš paties rašytojo 1976, 1988, 1990 metais. Keletas eksponatų gauta ir iš kitų asmenų. Daugiausia yra epistolinės medžiagos (189 vnt.).

2014-05-05
DANUTĖ ČIURLIONYTĖ-ZUBOVIENĖ
DANUTĖ ČIURLIONYTĖ-ZUBOVIENĖ
Prozininkės, dramaturgės, vertėjos Danutės Čiurlionytės-Zubovienės (1910–1995) archyvas yra negausus – per 80 eksponatų. Tai nuotraukos, originaliosios kūrybos ir vertimų knygos, rankraščiai, laiškai, spaudiniai.

2014-05-05
IGNAS ŠEINIUS
IGNAS ŠEINIUS
Rašytojo ir diplomato Igno Jurkūno-Šeiniaus (1889–1959) rinkinį sudaro 105 eksponatai. Daugiausia yra knygų  (57), mažiausiai – rankraščių ir laiškų. Visai nėra memorialinių daiktų.

2014-05-05
LIUDAS GIRA
LIUDAS GIRA
Poeto Liudo Giros (1884–1946) archyvas, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, yra vienas iš gausiausių. Didesnę archyvo dalį sudaro eksponatai iš Vilniaus rašytojų memorialinio muziejaus. Pastarąjį muziejų 1990 m. likvidavus, daugelio rašytojų archyvai, tarp jų ir L. Giros, buvo perduoti Maironio lietuvių literatūros muziejui. 

2014-05-05
ONA PLEIRYTĖ-PUIDIENĖ
ONA PLEIRYTĖ-PUIDIENĖ
Prozininkės Onos Pleirytės-Puidienės Vaidilutės (1882–1936) rinkinys muziejuje nedidelis. Neturime net rašytojos portreto. Saugome knygas: „Gyvenimo akordai“ (1921), „Audroms siaučiant“ (1931) ir „Kada rauda siela“ (1922) bei romano „Tėviškė“ I ir II dalį (1936). 

2014-05-05
VINCAS PIETARIS
VINCAS PIETARIS
Vinco Pietario (1850–1902) archyve daugiausia sukaupta knygų (54). Rašytojas labiausiai skaitytojams žinomas istoriniu romanu „Algimantas arba  lietuviai XIII šimtmetyje“. Pirmąkart ši knyga penkiomis atskiromis knygutėmis buvo išleista 1904–1906 JAV (Pensilvanijos valstijoje, Šenandore).

2014-05-05
VIKTORAS KATILIUS
VIKTORAS KATILIUS
Rašytojo, vertėjo, literatūros tyrinėtojo ir pedagogo Viktoro Katiliaus (1910–1993) kuklus archyvas, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje, naujais vertingais eksponatais papildytas 2010–2011 m. Juos muziejui perdavė rašytojo žmona Elena Kvedaraitė-Katilienė ir dukra dailininkė Rūta Katiliūtė.

2014-05-05
LAZDYNŲ PELĖDA
LAZDYNŲ PELĖDA
Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjo dvi seserys rašytojos: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867–1926) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872–1957). Muziejuje esančiame seserų rašytojų archyve daugiau eksponatų priskiriama M. Lastauskienei. 

2014-05-05
POVILAS VIŠINSKIS
POVILAS VIŠINSKIS
Povilo Višinskio (1875–1906) archyve yra 227 eksponatai: knygos, laiškai, rankraščiai, nuotraukos, spaudiniai, dailės kūriniai, memorialinis daiktas – kišeninis rašytojo laikrodis. 

2014-05-05
BRONĖ BUIVYDAITĖ (1895–1984)
BRONĖ BUIVYDAITĖ (1895–1984)
Rašytojos rinkinį Maironio lietuvių literatūros muziejuje sudaro 173 eksponatai. Daugiausia nuotraukos – 89 vienetai. Nemažai jų – portretinės, su dedikacijom A. Galaunienei, N. Mazalaitei.

2016-05-16
STANISLOVAS DAGILIS
STANISLOVAS DAGILIS
Stanislovas Dagilis (1843–1915) – poetas, „Aušros“ bendradarbis, vertėjas, pedagogas. Negausiame poeto archyve saugoma knygos „Lietuviškas šiupinys“ pirmieji leidimai, keletas nuotraukų, laiškas, rašytas giminaitei Zonei Karosaitei iš Biržų į Peterburgą (1909 m. kovo 2 d.).

2016-10-19