Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
16
sausio
2021

SENIAUSIOS LITERATŪROS SKYRIAUS RINKINYS

MARTYNAS MAŽVYDAS
MARTYNAS MAŽVYDAS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra saugomas negausus Martyno Mažvydo rinkinys, kurio kone įdomiausias eksponatas yra „Katekizmo“ pirmojo leidimo faksimilė. 

2017-12-19
SENŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS. I DALIS
SENŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS. I DALIS
Maironio lietuvių literatūros muziejuje tarp kitų vertingų ir įdomių eksponatų yra saugomos ir senosios knygos.

2013-10-25
SENŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS. II DALIS
SENŲJŲ KNYGŲ KATALOGAS. II DALIS
Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomos vertingos senosios knygos. Sužinokite, kokios...

2015-09-21
KRISTIJONAS DONELAITIS
KRISTIJONAS DONELAITIS
Kristijonas Donelaitis (1714–1780) – grožinės lietuvių literatūros pradininkas, kurio poema „Metai“ 1977 m. UNESCO nutarimu yra įtraukta į Europos literatūros šedevrų sąrašą. Muziejuje yra saugomas gana gausus K. Donelaičio rinkinys, kuriame yra ankstyvieji poeto kūrybos leidimai, vertimai, iliustracijos jo kūriniams, dailės kūriniai K. Donelaičio tema. 

2014-05-02
DANIELIUS KLEINAS
DANIELIUS KLEINAS
Danieliaus Kleino (1609–1666) rinkinį sudaro 3 eksponatai. Vienas dailės kūrinys – I. Labutytės grafikos darbas „D.Kleinas“ ir dvi knygos. 

2014-05-02
ANTANAS STRAZDAS
ANTANAS STRAZDAS
Antano Strazdo (1760–1833) rinkinį sudaro 149 eksponatai. Tai knygos (67), rankraščiai (37), fotografijos (33), dailės kūriniai (12). Įdomiausi rinkinio eksponatai – XX a. pradžioje leistos A. Strazdo poezijos rinktinės ir dailės kūriniai. 

2014-05-02
LIUDVIKAS RĖZA
LIUDVIKAS RĖZA
Liudviko Rėzos (1776–1840) rinkinyje yra 36 eksponatai. Jį sudaro knygos (21), fotografijos (9), dailės kūriniai (6). Rinkinys įdomus tuo, kad jame yra du ypač vertingi eksponatai.

2014-05-02
SIMONAS DAUKANTAS
SIMONAS DAUKANTAS
Apie Simono Daukanto (1793–1864) rinkinį.

2018-09-25
MOTIEJUS VALANČIUS
MOTIEJUS VALANČIUS
Motiejaus Valančiaus (1801–1875) rinkinį sudaro 335 eksponatai. Tai knygos (145), rankraščiai (11), laiškai (16), fotografijos (119), memorialiniai daiktai (14), dailės kūriniai (11), spaudiniai (19). Rinkinys pradėtas kaupti 1952 metais. 

2014-05-02
KAROLINA PRANIAUSKAITĖ
Karolina Praniauskaitė (1828–1859) – poetė, pirmoji moteris, įėjusi į lietuvių literatūros istoriją. Ji pirmoji išvertė į lietuvių kalbą J. I. Kraševskio „Vitolio raudos“ ištrauką apie Eglę žalčių karalienę „Žalčio motė“ (išspausdinta L. Ivinskio „Kalendoriuje“ 1859 m.).

2014-05-02
ANTANAS BARANAUSKAS
ANTANAS BARANAUSKAS
Antano Baranausko (1835–1902) rinkinį sudaro 333 eksponatai. Tai knygos (140), rankraščiai (23), fotografijos (89), spaudiniai (32), dailės kūriniai (49). 

2014-05-02
MYKOLAS BIRŽIŠKA
MYKOLAS BIRŽIŠKA
Mykolo Biržiškos (1882–1962) – literatūros ir kultūros istoriko, pedagogo ir visuomenės veikėjo, 1918 metų vasario 16 dienos Nepriklausomybes Akto signataro rinkinį sudaro 199 eksponatai. Tai knygos, lietuvių ir užsienio kalbomis, rankraščiai, nuotraukos, spaudiniai. Gausiausią rinkinio dalį sudaro knygos (128). 

2014-05-02
VACLOVAS IR VIKTORAS BIRŽIŠKOS
VACLOVAS IR VIKTORAS BIRŽIŠKOS
Vaclovas Biržiška (1884–1956) – bibliografas ir senosios lietuvių literatūros tyrinėtojas. Viktoras Biržiška (1886–1964) – matematikos mokslų profesorius, tačiau visuomenine ir kultūrine veikla buvo glaudžiai susijęs su broliais Mykolu ir Vaclovu.

2014-05-02
SIMONAS STANEVIČIUS
SIMONAS STANEVIČIUS
Rašytojo, vertėjo, lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo, pirmojo profesionalaus lietuvių filologo S. Stanevičiaus (1799–1848) rinkinį sudaro nuotraukos, knygos, spaudiniai, meno kūriniai.

2014-05-02
LAURYNAS IVINSKIS
LAURYNAS IVINSKIS
Pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjo ir vertėjo Lauryno Ivinskio (1810–1881) rinkinys nėra labai gausus, tačiau galima pasidžiaugti, kad jame saugomas ir vienas originalus L. Ivinskio kalendorius. 

2014-05-02
ANTANAS VIENAŽINDYS
ANTANAS VIENAŽINDYS
Antanas Vienažindys (1841–1892) – lietuvių poetas, kunigas. Vienas pirmųjų lietuvių meilės lyrikų, palikęs kūrybą rankraščiuose. Daugelis jo eilėraščių tapo liaudies dainomis. A. Vienažindžio eilių rinkinys „Dainos“ pirmą kartą išspausdintas 1894 m. JAV. 

2014-05-02