Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

VAIŽGANTO SKAITYMAI

Gruodžio 10 d., šeštadienį, 14 val. Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus (Aleksoto g. 10-4) kviečia į literatūrinę popietę „Vaižganto skaitymai“. Bus skaitomi fragmentai iš Vaižganto eseistikos bei pristatytas iš Svėdasų kilusios prozininkės Laimos Mažeikės pirmasis romanas „Anapus sienos“ (2015). Dalyvauja aktorė Olita Dautartaitė, skaitovės Vilma Urniežiūtė ir Vida Gricienė. L. Mažeikės knygą bus galima įsigyti.

Kviečiame!

 


Aš esu Vaižganto testamento vykdytojas. Pas jį tarnavau Vytautinėje bažnyčioje klapčiuku, vėliau zakristijonu.
Juozas Tumas-Vaižgantas buvo didelis, tikras žmogus. Sau turtų nekrovė, o daugiausia išdalindavo – pats tą matydavau. Jam nebuvo luomų skirtumo. Ir man jis buvo kaip tėvas – visados rūpindavosi mano šeima.
Sukvies­davo Kauno inteligentiją, padarydavo bažnyčioj koncertą. Dainuodavo tokie garsūs solistai kaip Kipras Petrauskas, Galaunienė, Žalinkevičaitė.
Tarnavau pas jį dešimt metų. Vaižgantas buvo visai ne toks, kaip kiti kunigai. Nori vesti ir turi pinigų – mokėk už šliūbą, o jeigu neturi, gali ir nemokėti. Vaižgantas vistiek sutuoks, palaimins.

Vladas Cibulskis

Visa galerija
Atgal