Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

VAIŽGANTO „RAŠTŲ“ XXIII TOMO PRISTATYMAS

Rugsėjo 25 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto muziejuje (Aleksoto g. 10–4) vyks Vaižganto „Raštų“ XXIII tomo pristatymas. Dalyvauja Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai Ilona Čiužauskaitė ir Eligijus Daugnora, Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius Kęstutis Rugevičius, muziejininkas Alfas Pakėnas, skaitovė Vilma Urniežiūtė.
Kviečiame!


Iš viršaus priimame Sakramentus, idant viduje Dvasios Šventos mylista būtumėme pripildyti .

Baisus yra keleivio padėjimas, jei jis paklysta tamsaus miško gilumose! Viena, kilsta neramumas iš nežinomojo savo padėjimo, antra – piktų žvėrių baisybė, nuo kurių atsiginti neturi vaisto, nes sylos menkos, o ginklų nėra. Toks pat yra padėjimas kiekvieno žmogaus ant tyrų šios ašarų pakalnės laukų, pripildytų dar visokiomis bjaurybėmis ir pagundinimais, vienu žodžiu, matomais ir nematomais žmogaus neprieteliais, su kuriais savomis sylomis vargiai tegali kariauti, ir sklysta tankiai tarp gerų ir negerų kelių painijos. Taip tatai vargingas yra padorus žmogaus gyvenimas! O vienok Šventasis raštas sako: „Viešpats Dievas nori, idant visi būtų išganyti“. O kaip gi žmogus gali palikti išganytu, jei jis vargiai tegali kariauti su savo neprieteliais? Ant to klausimo atsako visuotinis Tridentiškas susirinkimas: „Viešpats Dievas liepia tą daryti, ką galime, o ko negalime, padeda, idant galėtumėme...“     

Iš Vaižganto pamokslo

Visa galerija
Atgal