Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
07
kovo
2021

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“

Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto klausytojams bei plačiajai visuomenei – programa „Užkoduotas Tėvynės ilgesio genas“, skirta paminėti Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių sukaktį. Kompozicijos sudarytoja ir šio monospektaklio atlikėja, Kalbos premijos laureatė, lituanistė Violeta Bakutienė.


Gyvename 2015-uosius, Seimo paskelbtus M. K. Oginskio metais...
Didžiuodamiesi tariame, kad šią sukaktį UNESCO ir valstybės narės įrašė į pasaulio kultūrai,  švietimui, mokslui ir istorinei atminčiai minimų svarbių sukakčių sąrašą. „Užkoduotas Tėvynės ilgesio genas“ – tai pavadinimas programos, skirtos paminėti  iškilią M. K. Oginskio 250-ųjų metinių sukaktį...
Mykolai Kleopai OGINSKI, kol nesigilinome į tavo gyvenimo ir kūrybos išskirtinumus ir subtilumus, žinojome, jog tu – Oginskio polonezo autorius ir ne ką daugiau... Betgi tu parašei 24 polonezus, mus pasiekė bene 60 tavo vokalinių ir instrumentinių kūrinių, 17 romansų... Labai  pakylėja ir guodžia tavo muzika, juk tu kaip kompozitorius pelnei pasaulinę šlovę... Verta pasiklausyti  tavo sukurtų polonezų, mazurkų, romansų, tuo metu žvelgiant ir stebint ekrane tavo, diplomato, Vilniaus universiteto garbės nario, vieno iš 1794 metų sukilimo vadų, paskutinio LDK iždininko  ir tavo šeimos bei palikuonių gyvenimo vaizdus iš įvykių Lietuvoje, iš tavo kelionių po Europą. Šioje programoje atsakysime, kas tu esi mums, juk savo dosjė Carui Aleksandrui I rašei esąs lietuvis, nors kalbėjai lenkiškai, laišką rašei prancūziškai. Jau 18 metų tu mokėjai 8 kalbas... Oginskių giminė darė didžiulę įtaką ir Lietuvos, ir Baltarusijos, ir Lenkijos visuomeniniam, politiniam gyvenimui... Turtingos prigimties, įgijęs išskirtinį, gilų išsilavinimą, diplomato karjerai ir visuomeniniam darbui tu pasiruošei atsakingai...
Tavo Tėvynė – LDK. Dėl Tėvynės tu padarei viską, ką galėjai. Ir kai nei diplomatinėmis, nei karinėmis priemonėmis iškovoti Tėvynės laisvės vilčių nebeliko, tu emigravai ir visą dėmesį sutelkei į kūrybą. Iki šiol kelia nuostabą tavo itin aukštą kultūrą liudijantys priesakai sūnui, parašyti prancūzų kalba ir surasti Vilniaus universiteto archyve tik 2002 metais. Jie mums ir mūsų vaikams reikšmingi ir aktualūs. Ši koncertinė programa – tai lavinamasis, šviečiamasis ir patriotinius jausmus skatinantis monospektaklis, praturtinantis emociškai.

Kompozicijos sudarytoja ir šio monospektaklio atlikėja – Kalbos premijos laureatė, lituanistė Violeta Bakutienė. Violetos tel. nr.: 8 620 23710; el. paštas: violeta.pastas@gmail.com

Visa galerija
Atgal