Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
28
rugsėjo
2020

STABDYK ARKLIUS, LIPK Į KALNĄ!

„Nepamiršk sustabdyti arklių / Ir ten kalną užlipti aukščiausį.“ – rašė Maironis, gyvenęs lygumų, klonių ir ežerų krašte, tačiau vis rasdavęs aukštumų, nuo kurių galėdavo ir akis paganyti, ir apie amžinumą pamąstyti... Literatūros kritikė Viktorija Daujotytė įsitikinusi, jog „Maironiui kalnai tokie pat būtini kaip ir vandenys. <...> „Vilnius“ ir „Nuo Birutės kalno“ susiję giliaisiais pasaulėvokos ir pasaulėjautos ryšiais. Abu – žvilgsnio eilėraščiai. Abu – atviro, iš aukštai regimo, plačiai aprėpiamo horizonto.“
Šiais metais Lietuvos muziejų kelio programa „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“ taip pat žvalgosi į aukštumas ir nuo jų.
Įsibėgėjusi vasara skatina visus keliauti – šiais metais gal daugiau po Lietuvą nei svetur. Todėl kviečiame Jus kopti į kalnus, kalnelius ir piliakalnius, dairytis, grožėtis, „plačiai aprėpti horizontą֧“, fotografuoti atsiveriančius vaizdus ir dalintis jais su kitais. Jūsų nuotraukų nuo Lietuvos ir ne tik jos kalnų lauksime el. paštu vrs@maironiomuziejus.lt arba Facebook paskyroje su #StabdykArkliusLipkĮKalną. Tikimės, kad vėliau iš šių vaizdų galėsime sudaryti puikią virtualią parodą, kurią skelbsime muziejaus svetainėje ir šildysimės vasaros prisiminimais užėjus darganoms.
 

Visa galerija
Atgal