Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

S. NĖRIES 70-ųjų MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS

Liepos 7 d., antradienį, 14 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Petrašiūnų kapines prie Salomėjos Nėries kapo paminėti Poetės 70-ąsias mirties metines. Dalyvaus Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, S. Nėries eilėraščius apie meilę jaunystės miestui Kaunui, tėvynės ilgesį, gamtos grožį bei gyvenimo laikinumą skaitys aktorė Olita Dautartaitė bei Sandra Margevičiūtė. Muzikinę programą atliks Petrašiūnų bendruomenės centro choras „Monte Pacis“ (vadovas Arvydas Paulauskas).


„Birželio 25 d., pavakary pas Salomėją Nėrį į ligoninę atėjo gera bičiulė Jadvyga Laurinavičiūtė. Sėdėjo daugiau kaip dvi valandas ir klausėsi S. Nėries kalbos. Kalbėjo neryškiai, nesuprantamai. Poetė pasakojo, kad ji labai nusikaltusi savo tautai, prašė draugės, kad jos vardu atsiprašytų tautos. Prašė paimti iš jos sąsiuvinį, kuriame, esą, viskas parašyta. J. Laurinavičiūtė atsisakė, teisindamasi, kad pas ją nebūsią saugu: suimtas brolis, išvežta sesuo, kiekvieną dieną ir ją gali ištikti toks likimas, todėl tegu poetė paieškanti patikimesnio žmogaus. J. Laurinavičiūtei išėjus, atėjo kunigas Juozas Gustas ir poetė atliko išpažintį. Taip pat priėmė komuniją ir buvo patepta aliejais. Paprašė kunigą, kad paimtų sąsiuvinį su jos žodžiais tautai. Kunigas sutiko, sakydamas: „Ką man kalbėjai ir ką aš girdėjau, težinos Dievas, o kas čia parašyta, išsaugosiu žmonėms.“

Fragmentas iš pranešimo „Nemirtingumas“

Visa galerija
Atgal