Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

„PONIA IŠ VENECIJOS TAVERNOS...“

Rugsėjo 3 d., pirmadienį, 17 val. vyks žurnalisto, publicisto, redaktoriaus, politikos ir kultūros apžvalgininko Vidmanto Valiušaičio knygos „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savojoje istorijoje“ pristatymas.
Kartu su autoriumi dalyvaus knygos įvadinio straipsnio autorius, VDU ir Pietų Karolinos (JAV) universitetų filosofijos profesorius emeritas Kęstutis Skrupskelis, leidyklos „Žara“ vadovė Ramutė Žandarienė.
Knygą bus galima įsigyti!

Kviečiame!


Vidmantas Valiušaitis baigė Kauno politechnikos institutą ir Vilniaus universitetą, dirbo Įvairių laikraščių ir žurnalų redaktoriumi (1987–2007), Laisvosios Europos radijo korespondentu (1989–2000), Laisvosios bangos radijo vadovu (2014–2016), dėstė reporterio darbo pagrindus ir žurnalistinę etiką Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose. 
V. Valiušaitis yra daugelio knygų, publikacijų (politikos, istorijos, kultūros klausimais) autorius, domisi valstybės ir demokratinės visuomenės raida, tarpukario nepriklausomos Lietuvos, pokario lietuvių išeivijos visuomeniniais, politiniais, kultūriniais procesais, stebi dabartinės Lietuvos politikos, kultūros, švietimo tendencijas, jas komentuoja viešojoje erdvėje. Už žurnalistinę veiklą apdovanotas Vinco Kudirkos žurnalistikos premija (2014). Šiuo metu vadovauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centrui.
Knyga „Ponia iš Venecijos tavernos. „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savojoje istorijoje“ – tai autoriaus tekstų, skelbtų portaluose delfi.lt, lrytas.lt, TV3.lt, Bernardinai.lt, dienraštyje „Lietuvos žinios“, mėnraštyje „Kultūros barai“ ir kitose žiniasklaidos priemonėse, rinktinė. Knygoje plačiai nagrinėjami tragiškieji 1940–1941 metų įvykiai Lietuvoje, pateikiamas istorinis kontekstas mūsų šalyje ir Europoje, istorinių patirčių sąsajos su dabartimi. Leidinys iliustruotas istorinėmis nuotraukomis ir to meto spaudos iškarpomis. Į visumą tekstus sujungia keturi teminiai skyriai ir išsamus prof. Kęstučio Skrupskelio palydimasis straipsnis.

Visa galerija
Atgal