Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„PILNAS ILGESIO GYVENIMAS“

Kovo 18 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę popietę „Pilnas ilgesio gyvenimas“. Dalyvaus rašytojos Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė ir Jūratė Sučylaitė, Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokiniai Aurėja Hermanaitė, Ora Zykaitė, Maksimilian Korotkov, Marija Beliakova, mokytojos Evelina Žigaitė, Jurgita Gelūnaitė-Tervydienė, koncertmeisterė Ieva Žemaitytė.


Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė (g. 1925 m. sausio 5 d., Žvirgždžiūnai, Pasvalio r.) – poetė, eseistė, poezijos terapeutė, memuarų autorė. 1944 m. baigė Linkuvos gimnaziją. Studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1946 m. buvo suimta ir rugsėjo 13 d. Vilniaus karo tribunolo nuteista sušaudyti. TSRS karo tribunolas Maskvoje Vilniaus karo tribunolo nuosprendį – mirties bausmę – pakeitė 20-ia metų katorgos. Kalinta Sibire: Norilske, Mordovijoje. 1956 m. sugrįžo į Lietuvą, gyveno ir dirbo Panevėžyje, Kaune. Šiuo metu gyvena ir kuria Klaipėdoje. Lietuvos Prezidento 2005 m. apdovanota Gedimino ordino Riterio kryžiumi. A. Sučylienė pristatys savo naujausią kūrybos rinktinę „Pilnas ilgesio gyvenimas”  (2015), kurią sudaro atsiminimų knyga „Tekėdama sustingo saulė“ (1995), taip pat rinktiniai eilėraščiai iš poezijos knygų „Tarp dienos ir nakties“ (1994), „Ta giesmė neišgiedota“ (1999), „Atminties ravėjimas“ (2013), atsakys į susirinkusiųjų klausimus.
Rašytoja, gydytoja, mokslininkė Jūratė Sučylaitė skaitys mamos ir savo kūrybos fragmentus.

Visa galerija
Atgal