Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS

Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas. Dalyvaus literatūrologė dr. Aurelija Mykolaitytė, aktoriai Olita Dautartaitė ir Albinas Budnikas, solistė Rita Preikšaitė, pianistė Beata Vingraitė.
Maloniai kviečiame dalyvauti!


Rudenį Lietuva mini Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. Šia proga Maironio lietuvių literatūros muziejuje rugsėjo 22 dieną, pirmadienį, 17 val. atidaroma paroda „Nors ir numirus – aš būsiu!..“, kurioje bus atspindėti svarbiausi Vaižganto gyvenimo bei kūrybos laikotarpiai. Rašytojo, visuomenės veikėjo, legendinio dvasininko biografija visuomenei pristatoma istorinėmis nuotraukomis (kai kurios eksponuojamos pirmą kartą), rankraščiais, knygomis, spauda, memorialiniais daiktais, įvairia archyvine medžiaga, informaciniais tekstais.
Parodos lankytojai regės Juozo Tumo gimtojo Malaišių kaimo vaizdus, susipažins su kunigo veikla įvairiose parapijose, talkinant knygnešiams ir saugant lietuvišką žodį, matys Vaižganto darbą įvairiose redakcijose. Juozas Tumas-Vaižgantas pristatoma kaip plačiašakė, įvairiaspalvė asmenybė: Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius, Lietuvos universiteto docentas, politikas, visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos bendradarbis, publicistas, rašytojas, muziejininkas.
Parodoje rodomas kūrybinis Vaižganto palikimas: eksponuojami pirmieji knygų leidimai, autoriniai rankraščiai, užrašų knygelės.
Muziejaus lankytojai matys įvairių metų rašytojo portretines nuotraukas, tarp jų ir autografuotas, dailininkų darbus – Vaižganto kūrinių iliustracijas.
Parodos rengėjai: pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė, J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas Alfas Pakėnas, dailininkė Inga Zamulskienė.
Parodą remia Lietuvos kultūros taryba.

Parengė pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė

Visa galerija
Atgal