Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
16
sausio
2021

PARODA „NAUJAUSIŲ EKSPONATŲ LABIRINTAIS“

Gruodžio 9 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Naujausių eksponatų labirintais“ atidarymas. Tai – paskutinė, dvyliktoji, paroda iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“. 
Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba!


Kiekvienais metais muziejaus rinkinius papildo maždaug 4000 eksponatų. Nuo 1989 m. gausiausiai pildosi išeivijos rašytojų rinkiniai. Vis dar papildomi tarpukario, formuojami šiuolaikinių rašytojų rinkiniai. Į muziejų atkeliauja rankraščiai, laiškai, nuotraukos, dokumentai, daiktai ir bibliotekos, meno kūriniai.
Svarbiausiais eksponatais išlieka rankraščiai ir knygos. Jie atskleidžia kūrinio gimimą (rankraščiai su taisymais), jo išėjimą į dienos šviesą (knygos) ir ilgą arba trumpą gyvenimą (pakartotiniai knygų leidimai arba vienintelis, bibliografine retenybe tapęs leidimas).
2014–2015 m. muziejaus rinkinius papildė G. Latako, Liūnės Sutemos, S. Santvaro, G. Patacko, O. Baliukonytės, A. Bernoto, F. Kiršos, G. Tulauskaitės, P. Visvydo, V. Sventicko, J. Aisčio, B. Babrausko, V. Krėvės, A. Škėmos, M. Katiliškio, J. Mikelinsko kūrinių rankraščiai, B. Pūkelevičiūtės dienoraščiai.
Į muziejų atkeliavo A. Landsbergio, H. Radausko, Liūnės Sutemos, M. Katiliškio, J. Kėkšto  memorialinės bibliotekos, V. Jasukaitytės, D. Kajoko, J. Erlicko naujos knygos su dedikacijomis, L. Rėzos, K. Donelaičio pakartotiniai kūrinių leidimai. 
Rinkinius papildė V. A. Jonyno, A. Bernoto, Vydūno, B. Brazdžionio, K. Ostrausko, P. Cvirkos ir kitų laiškai. M. Katiliškio, J. Blekaičio, Liūnės Sutemos, A. Bernoto, Maironio daiktai: šaukšteliai, laikrodžiai, akiniai, kaklaraiščiai ir skarelės, pypkės, rašikliai, –  P. Babicko tautodailės kolekcija, S. Stacevičiaus, B. Pūkelevičiūtės, V. Mačernio, Maironio nuotraukos bei dailininkų A. Varno, S. Varašiaus, V. Antanavičiaus, G. Didelytės, A. Kano, V. Igno, Ž. Mikšio, S. Straigio darbai.
Vienų eksponatų lemtis – būti matomiems parodose ir ekspozicijose, kiti lieka saugyklose – juos tyrinėja mokslininkai, dar kiti (pavyzdžiui, dienoraščiai) – tyliai glūdi, laukdami savo laiko išeiti į dienos šviesą ir atskleisti kūrėjų išgyvenimus ir paslaptis.

Visa galerija
Atgal