Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
19
sausio
2021

P. LEMBERTAS „POEZIJA“

Liepos 9 d., pirmadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus ir Lietuvos notarų rūmai kviečia į notaro, poeto ir visuomenininko Prano Lemberto knygos „Poezija“ (Vilnius, 2018 m.) sutiktuves.
Renginyje dalyvaus:
P. Lemberto marti Nijolė Vitkauskaitė-Lembertienė, knygos sudarytojas dr. Eugenijus Žmuida, redaktorė dr. Ramutė Dragenytė, operos solistė Rita Preikšaitė, pianistė Beata Vingraitė. Renginį ves Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Babonaitė-Paplauskienė.

Knygą bus galima įsigyti.
Knygos leidimą inicijavo ir finansavo Lietuvos notarų rūmai.
 

Kviečiame!    


Pranas Lembertas (1897–1967) – nepaprastai šviesi ir tauri asmenybė, žavėjusi draugus, pažįstamus, ypač jaunimą, gyvenimo Lietuvoje laikotarpiu (iki 1944), ir kėlusi pasigėrėjimą bei pasididžiavimą išeivijoje Amerikoje. Tai buvo visapusiškais talentais apdovanotas žmogus: dainininkas, aktorius, poetas, sportininkas, visuomenininkas, didelis Lietuvos patriotas. Praną Lembertą sunku apibūdinti vienu sakiniu – tokia daugiakryptė ir prasminga buvo jo veikla, visas gyvenimas, tapęs pavyzdžiu artimai jį pažinojusiesiems. Ideali buvo ir šeima: laiminga žmona Monika ir sūnus Vitalis, lietuvių kultūros mecenatas, tėvo palikimo puoselėtojas, jo tradicijų tęsėjas. Prano Lemberto draugų, bičiulių, pažįstamų ratas didžiulis – ir visi tie, dažnai iškilūs Lietuvos sūnūs ir dukros, Praną mini tik geru žodžiu. Lietuvos žemėje Praną Lembertą prisiminti, o daug kam naujai pristatyti imta po 1990–ųjų, kai susidarė galimybė iš naujo atrasti daugelį šviesių žmonių, be iškraipymų pažinti savo istoriją, netgi netolimą praeitį, ypač susijusią su išeivija, tremtimis į Sibirą.

Visa galerija
Atgal