Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
26
sausio
2021

NAUJOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS

Gruodžio 13 d., šeštadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus atidaryta ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“! Ekspoziciją atidarys muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, apie kūrybos procesą kalbės skulptoriai Leonas Strioga, Juozas Šlivinskas, grafikas Romualdas Čarna. Literatūrinę-muzikinę programą atliks aktorius Petras Venslovas ir smuikininkė Ilona Klusaitė.
Kviečiame dalyvauti!

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.


Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose kaupiami ir saugomi vertingi eksponatai, susiję su rašytojais ir literatūra. Tai ne tik kūrėjų rankraščiai, dokumentai, knygos, laiškai, asmeniniai daiktai, bet ir įvairiausi meno kūriniai – nuo ekslibriso iki paveikslo, nuo medalio iki statulos.
Ekspozicijoje „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ pristatomi eksponatai priklauso vaizduojamosios dailės šakai ir seniausiai trimačio meno rūšiai. Tai – skulptūra ir įvairios jos formos – medalis, plaketė, bareljefas, skulptūrinis portretas, biustas, statula...
Kūriniuose iš metalo, gipso, medžio atpažįstami ne tik mūsų klasikai – Kristijonas Donelaitis, Maironis, Žemaitė, Ieva Simonaitytė, Vytautas Mačernis, Jonas Aistis, Balys Sruoga bei kiti, bet iš savito stiliaus bruožų „atrandami“ patys plastikos meno kūrinių autoriai – Juozas Zikaras, Petras Rimša, Petras Aleksandravičius, Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, Algirdas Bosas, Petras Repšys, Leonas Strioga, Erikas Daugulis, Levas Raibšteinas, Saulius Kuizinas...
Šioje ekspozicijoje lankytojai turi galimybę pamatyti ir itin retai rodomus eksponatus – rašytojų pomirtines kaukes. Muziejaus fonduose saugomi gipse užfiksuoti Juozo Tumo-Vaižganto, Vydūno, Vinco Krėvės, Salomėjos Nėries, Petro Cvirkos, Kazio Binkio, Liudo Giros veido bruožai.
Ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ skirta įvairaus amžiaus ir skirtingų pomėgių lankytojams – nuo moksleivių iki senjorų, nuo pavienių lankytojų iki šeimų ar didesnių žmonių grupių.
Jaukiai įrengtoje ir vertingais eksponatais gausioje erdvėje sukurtos visos sąlygos prasmingam laisvalaikiui bei savaiminiam mokymuisi.


 

Parengė kuratorė Deimantė Cibulskienė

Visa galerija
Atgal