Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
10
rugpjūčio
2020

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2019

2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į laukiamiausią metų renginį –
Moterų kūrybos vakarą „...kad pakiltų apmirusi siela...“,
kurio tarpukarį siekiančias tradicijas muziejus puoselėja jau daugelį metų.


Dalyvaus visas būrys rašytojų:
Ramunė Brundzaitė, Indra Brūvere, Lina Buividavičiūtė, Daiva Čepauskaitė, Erika Drungytė, Jurgita Jasponytė, Giedrė Kazlauskaitė, Eglė Kirilauskaitė, Laima Kreivytė, Enrika Striogaitė, Indrė Valantinaitė, Dovilė Zelčiūtė
.
Vakarą ves Jurgita Žana Raškevičiūtė.

Šiais metais renginį papuoš išskirtinis koncertas –
Nacionalinės premijos laureatas Čiurlionio kvartetas specialiai jam parengė muzikinę programą
„Dedikacijos moterims“.  

Renginys mokamas. Bilieto kaina – 5 Eur.
Paskubėkite juos kuo greičiau įsigyti Maironio lietuvių literatūros muziejaus kasoje,
nes vietų skaičius Didžiojoje Maironio svetainėje ribotas. 


Renginį kartu su Maironio lietuvių literatūros muziejumi organizuoja Poetinis Druskininkų ruduo. 

Laukiame Jūsų! 
 


Pirmasis moterų literatūros vakaras įvyko 1930 m. gruodžio 7 d. Ateitininkų rūmų salėje Laisvės alėjoje. Jį rengė studentės ateitininkės. Renginys sukėlė gyvą atgarsį. Jame savo naujausią kūrybą skaitė dar jaunutė, tik antrąjį eilėraščių rinkinį „Pėdos smėly“ (1931) rengianti Salomėja Nėris, mergaitišku ilgesiu trykštančius, džiaugsmingus eilėraščius rašanti Gražina Tulauskaitė, dar jaunos kūrėjos Nelė Mazalaitė, Petronėlė Orintaitė, Bronė Buivydaitė ir jau gyvenimo bei kūrybos patirties turinčios Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir kitos. Žurnalas „Židinys“, kurį tuo metu redagavo Vincas Mykolaitis-Putinas, rašė: „Ateitininkės literatės suruošė tokį dalyką, kokio Kaunas nebuvo matęs!“ Ateitininkų rūmų salė to meto moterų kūrybos gerbėjus ir šiaip smalsuolius vos sutalpino. Tą vakarą moterų kūrybos klausėsi žinomi rašytojai Juozas Tumas-Vaižgantas, Vincas Krėvė, Mykolas Vaitkus, Juozapas A. Herbačiauskas… „Programą atlikus, visoms vakaro dalyvėms literatėms buvo suruošta kukli arbatėlė, į kurią pakviesti ir gerbiamieji mūsų rašytojai. Arbatėlės metu jaunosios poetės turėjo progos artimiau susibičiuliauti su senaisiais rašytojais“, – 1930-ųjų gruodžio numeryje rašė „Naujoji Vaidilutė“.
Prieškario Lietuvoje ėjęs moterų inteligenčių mėnesinis žurnalas „Naujoji Vaidilutė“ surengė dar du moterų kūrybos vakarus – 1935 ir 1938 metais. Abu vyko gruodžio 8-ąją.
Prozininkė Karolė Pažėraitė, prieškariu pagarsėjusios apysakos jaunimui „Nusidėjėlė“ autorė, poetui Stasiui Santvarui yra rašiusi apie moterų literatūros vakarą, kuris vyko 1948 m. balandžio 8-ąją. Neaišku, kur jis vyko. Gal Brazilijoje, kur tuo metu gyveno K. Pažėraitė, vėliau persikėlusi gyventi į Putnamą (JAV).

 Maironio namuose moterų literatūros ir muzikos kūrybos vakarai vyksta nuo 1995 metų.


 

Visa galerija
Atgal