Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VAIŽGANTUI

Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje įvyks mokslinė konferencija „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“. Konferencijos tikslas – aktualizuoti Vaižganto asmenybę, veiklą, kūrybinį palikimą, atkreipiant dėmesį į jo vertybių hierarchiją, humanistines idėjas, prisimenant šį asmenį kaip iškiliausią XX a. pr. rašytoją, legendinį dvasininką, visuomenės veikėją, Lietuvos universiteto profesorių.
Šioje mokslinėje konferencijoje, kurią remia Lietuvos kultūros taryba, dalyvaus žinomi Lietuvos mokslo ir kultūros žmonės, tyrinėjantys J. Tumo-Vaižganto biografiją, jo epochą ir tuometines socialines, kultūrines, idėjines reprezentacijas, ieškantys sąsajų su šia diena. 
Mokslinė konferencija „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“ bus įdomi bei aktuali bandymais objektyviai, iš laiko atstumo įvertinti Vaižganto asmenį ir veiklą, jo darbų reikšmę Lietuvai, brėžti prasmines paraleles tarp praėjusio laikmečio ir šių dienų, per tai mėginant suvokti dabarties giliuosius kultūros, visuomeninės būties dalykus.
Konferencijos metu bus pristatoma J. Tumui-Vaižgantui skirta paroda. Joje bus eksponuojami unikalūs Vaižganto rinkinio eksponatai, įvairi archyvinė medžiaga. Rugsėjį minime Juozo Tumo-Vaižganto 145-ąsias gimimo metines. Maironio lietuvių literatūros muziejus 25-ąją mokslinę konferenciją ir parodą skiria šiai iškiliai progai. Lauksime Jūsų visų, nuolatinių lankytojų ir tų, kurie pirmą kartą pravers muziejaus duris! Juk Vaižganto asmenybės šviesa neblėsta…

Parengė pavaduotoja muziejininkystei Raminta Antanaitienė


PRANEŠĖJAI IR TEMOS:

Dr. Ilona Čiužauskaitė, LLTI, Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Vaižganto vertybės ir mūsų laikas

Audrius Daukša, Panevėžio r. savivaldybės viešosios bibliotekos J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejaus muziejininkas
Vaižgantas ir knygnešystė

Dr. (hp) Libertas Klimka, LEU Baltų proistorės katedros profesorius
Apie Juozo Tumo rašytojišką pseudonimą – Vaižgantas

Dr. Andrius Konickis, „Naujosios Romuvos“ vyr. redaktorius
Vaižgantas ir „Naujoji Romuva“

Aistė Kučinskienė, LLTI, Naujosios literatūros skyriaus doktorantė
Vaižganto laiškai ir kultūrinės produkcijos laukas
 
Marius Mikalajūnas, mokytojas ekspertas
Ar gali Vaižgantas prakalbinti šiandieninį mokinį?
 
Dr. Romualdas Ozolas, filosofas, Nepriklausomybės akto signataras

Šventasis Vaižgantas

Alfas Pakėnas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio – J. Tumo-Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vedėjas  
Adomas Jakštas bara Vaižgantą
 
Aldona Ruseckaitė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė

Vaižgantas muziejininkas

Vitalija Truskauskaitė, VDU MF Teatrologijos katedros lektorė-ekspertė
Vaižgantas šiuolaikiniame teatre

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Visa galerija
Atgal