Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

„LITERATŪRINIS ŽODIS IŠ TREMTIES“

Liepos 7 d., ketvirtadienį, 16 val. bus atidaroma paroda „Literatūrinis žodis iš tremties“. Tai septintoji paroda iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“, kurią parengė Šiuolaikinės literatūros skyriaus muziejininkas Edmundas Kazlauskas, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.


„Tau asmeniškai aš vis dėlto vieno dalyko tikrai pavydžiu – tai peizažo su alksniais ir beržais, su ežerais, upeliais ir paukščiais...“ – rašė poetas Antanas Miškinis broliui Motiejui 1955 m. iš lagerio.
Lietuvių literatūros istorijoje svarbi vieta tenka gausiai tremties kūrybai. Praradę namus, artimuosius, ištremtieji svetimame krašte saugojo vienintelį likusį turtą – lietuvišką žodį. Tremtinių eiles siejo tėvynės ilgesio, sugrįžimo į ją motyvai.
Muziejaus fonduose tarp įvairių eksponatų saugomas Antano Miškinio, Balio Sruogos, Kazio Inčiūros, Kazio Jankausko, Viktoro Katiliaus ir kitų rašytojų palikimas iš tremties: eilėraščių rankraščiai, atsiminimai, piešiniai, sunkią kasdienybę primenantys memorialiniai daiktai.
Vienais stipriausių tremties eilėraščių pripažinti poeto Antano Miškinio kūriniai.
Antanas Miškinis (1905–1983) už ryšius su rezistencija 1947–1954 m. buvo kalinamas Kauno kalėjime, Mordovijos, Kemerovo, Omsko lageriuose. Ten jis ant skirtingo dydžio popieriaus lapelių įvairių spalvų rašalu užrašė eilėraščius apie tautos tragediją, kančią, Dievą, viltį. Šių kūrinių nuorašai plito iš lagerio į lagerį. Į Lietuvą buvo parvežti 25 eilėraščių originalūs rankraščiai, kuriuos poetas, grįžęs į tėvynę, suredagavo ir paslėpė. Pirmą kartą spaudoje jie publikuoti 1989 m.
Antano Miškinio tremties kūrybos rankraščiai, saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose, pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais ir 2011 m. įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos nr. 49).

Visa galerija
Atgal