Maironio lietuvių literatūros muziejus
 • Versija neįgaliesiems
 • Versija neįgaliesiems
22
sausio
2021

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“

Gruodžio 1 d., pirmadienį, 17 val.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje
bus atidaryta edukacinė paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“! 

 • Parodą bei parodos katalogą pristatys kuratorė Deimantė Cibulskienė ir dailininkė Inga Zamulskienė.

 • Apie šiuolaikinius laiškus mintimis pasidalins poetas ir fotografas Ričardas Šileika bei akcijos „Rašau laišką rašytojui“ dalyviai.

 • Literatūrinę-muzikinę programą „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atliks aktoriai Simona Bladženauskaitė, Edita Niciūtė, Vytautas Gasiliūnas, Jonas Baranauskas ir kiti... 
 • Vakaro vedėja – rašytoja Aldona Ruseckaitė.

Maloniai visų laukiame!


Edukacinė paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ skirta visiems, pasiilgusiems ranka rašytų laiškų...
Parodoje pristatomi Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose saugomi unikalūs eksponatai – rašytojų laiškai, kelionių atvirlaiškiai, sveikinimai, rašteliai... Tai – ne tik labai įdomi, informatyvi, bet jau ir nykstanti eksponatų rūšis, kuri leidžia muziejininkams atkurti praeityje gyvenusių asmenybių kasdienybės detales, pomėgius, aktualias gyvento laikmečio problemas, ryšius tarp žmonių.
Parodoje eksponuojami XIX amžiaus II pusės – XXI amžiaus pradžios įvairūs rašytojų epistoliarinio palikimo pavyzdžiai. Per laiškus lankytojui pasakojami įdomūs literatūriniai įvykiai, parodomos skirtingos žymių žmonių gyvenimo istorijos, atskleidžiami kūrėjų charakteriai, griaunami stereotipai, keliaujama atvirlaiškių vaizdais po pasaulį... Šalia laiškų – adresatų ar adresantų nuotraukos, gyvenimo aprašymai, su laiškų turiniu susiję asmeniniai daiktai ar leidiniai.

Parodoje rodomi:

 • seniausių muziejuje saugomų laiškų, rašytų lietuviškai ir graždanka, pavyzdžiai;

 • Maironio atvirlaiškis seseriai Marcelei ir atvirukai iš poeto albumo;

 • Povilo Višinskio paskutiniai atvirlaiškiai žmonai Juzefai;

 • Balio Sruogos kelionių atvirlaiškiai žmonai Vandai;

 • Gražinos Tulauskaitės ir Benedikto Babrausko susirašinėjimas;

 • Antano Miškinio tremties laiškai broliui Motiejui;

 • Ievos Simonaitytės, Jono Aisčio, Juliaus Kaupo, Antano Vienuolio, Antano Gustaičio, Bernardo Brazdžionio, Jurgio Blekaičio, Sigito Gedos, Ričardo Šileikos ir kitų rašytojų, visuomenės veikėjų laiškai, atvirlaiškiai, rašteliai...

Paroda „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ – edukacinė: lankytojai gali ne tik tradiciškai apžiūrėti rodomus eksponatus, bet ir patys pasinerti į laiškų rašymo ar tyrinėjimo pasaulį.
Parodos erdvėje sudarysime sąlygas savarankiškai patyrinėti laiškus, išsiaiškinti, ką raštas sako apie žmogaus charakterį bei įrengsime kampelį, kuriame kiekvienas turės galimybę išbandyti įvairias rašymo priemones, prisiminti rašymą ranka.
Tad nuo gruodžio 1 d. ateikite į muziejų ir ant rašytojų atvirukų kopijų ar lapų parašykite laišką muziejaus darbuotojams (tiesiog – muziejui ir įmeskite į specialią dėžutę) arba laišką savo bičiuliui, seniai matytam šeimos nariui, galbūt pacituokite vieną ar kitą įdomesnį fragmentą iš laiškų, uždėkite parodos antspaudą, užklijuokite parodos lipduką bei užrašykite adresą ant voko ir įmeskite jį į parodoje stovinčią dėžutę „Laiškai draugams“. Visomis laiškų siuntimo išlaidomis pasirūpins muziejininkai!

Edukacinės parodos projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

 

Visa galerija
Atgal