Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„JIE KŪRĖ LIETUVĄ“

2017 m. lapkričio 9 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą – naują literatūrinę-muzikinę kompoziciją iš ciklo „Jie kūrė Lietuvą“, prisimenant Nepriklausomybės akto signatarus dr. Joną Basanavičių bei Antaną Smetoną. Programa skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Jos sudarytoja ir atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.


Laukiame Jūsų!


Žinomas ir nežinomas dr. Jonas Basanavičius, pasakojamosios tautosakos rinkėjas, kaupėjas, vienas svarbiausių tautinio judėjimo ideologų, padėjęs Lietuvos muziejininkystės pagrindus, domėjęsis bulgarų etnine istorija, įsitvirtinęs mūsų sąmonėje kaip nacionalinės kultūros ženklas. Su gydytojo ir tautos ideologijos kūrėjo J. Basanavičiaus asmenybe neišvengiamai siejamas Vasario 16-osios deklaracijos paskelbimas, o jo vardas yra tapęs Lietuvos valstybingumo simboliu. Jis rašė ne tiek savo, kiek lietuvių tautos ligos istoriją. Jo manymu, vienintelis vaistas lietuvių tautai ir buvo Valstybingumo aktas. Vasario 16-osios Akto reikšmė dar ne kartą bus aptarinėjama įvairiose proginėse konferencijose, bet apie jį, Laisvės aušros pranašą, vieną svarbiausių tautinio judėjimo ideologų, mes daug ko nežinojome, nebuvo progos susimąstyti, kiek jis patyrė, kentėjo, kokiais keliais vingiavo, ėjo, kaip pasišventusiai mylėjo…
Antanas Smetona – signataras, tautininkas, prezidentas. Jis – nepriklausomos Lietuvos kūrėjas, publicistas, teisininkas, su savo bendražygiais tarpukario Lietuvą kūrė tautiškumo pagrindu, visą tarpukarį ieškojęs „tautos šaknų“. A. Smetonos režimui pavyko sulietuvinti Lietuvą: 1920 m. miestuose dar skambėjo lenkų, vokiečių, rusų kalbos, o ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvą pradėta tapatinti su lietuvių kalba. Taigi, už lietuvių kalbą galime būti dėkingi A. Smetonai. Tautą A. Smetona laikė valstybės pagrindu, o politikos pagrindu laikė kultūrą. Tiek savo, tiek valstybės gyvenimą stengėsi grįsti dora. Atsargiai sverdamas vertino permainas. Išsilavinęs, kultūringas, dvasia ir kūnu stiprus bei tautiškai susipratęs pilietis – toks A. Smetonos sukurtas idealas puikiai tinka ir šiems laikams. Taigi, istorija mums primena ir mus įpareigoja...

Visa galerija
Atgal