Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
10
balandžio
2020

„JAV LIETUVIŲ DARBAI LIETUVAI 1918–2018 METAIS“

Birželio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. „Draugo“ fondo (JAV) išleistos Juozo Skiriaus knygos „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“ („Savas takas ir Ko“, 2018 m.) sutiktuvės. Dalyvaus „Draugo“ fondo pirmininkė, leidinio iniciatorė ir leidybos vadovė Marija Remienė (JAV), knygos autorius prof. Juozas Skirius, dr. Ramūnas Kondratas, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, istorikė dr. Vitalija Stravinskienė, kanklininkė Jurga Senkutė. Vakaro vedėja – rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė.

Laukiame Jūsų!


Artėjant Vasario 16-osios šimtmečiui, „Draugo“ direktorių taryba ir „Draugo“ fondas (JAV), atsiliepdami į Lietuvos Respublikos vadovų viešus kvietimus, kad visa Lietuvos visuomenė ir viso pasaulio lietuviai prisidėtų prie šios džiaugsmo šventės, ėmėsi iniciatyvos Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio jubiliejui parengti ir išleisti knygą apie Amerikos lietuvių pasiaukojimo Tėvynei darbus. Man, gyvenančiai išeivijoje ir visą laiką dirbusiai lietuvybės išlaikymo baruose, norėjosi, kad Lietuvos valstybės jubiliejui būtų atskleista visa lietuvybės Amerikoje vykdyta pagalba Lietuvai, jos prasmė ir svarba. Permąsčiusi Amerikos lietuvių didžiąją XX a. misiją – ką darėme svarbiausio, išliekančio, lemtingo Lietuvos laisvei, lietuvių kultūrai, menui, mokslui, visuomenės tobulinimui, ypač po Antrojo pasaulinio karo, nutariau, kad reikia knygos.
Didžiai dėkoju jos autoriui, išeivijos tyrinėtojui prof. Juozui Skiriui. Studija išleista už aukotojų JAV suteiktą paramą. Ją Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio sukakties metais pristatome Lietuvos ir išeivijos visuomenei.

Marija Remienė,
Draugo fondo pirmininkė,
Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė

Visa galerija
Atgal