Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
27
sausio
2021

J. ŽVINYS „ŽEMĖS ŠVIESA“

Spalio 9 d., antradienį, 17 val. kun. Jono Žvinio poezijos rinktinės „Žemės šviesa“ sutiktuvės!
 
Dalyvaus: knygos leidimo iniciatoriai doc. dr. Pranas Žvinys ir doc. dr. Juozas Žvinys, redaktorius ir įžangos autorius Robertas Keturakis, vyskupas Algirdas Jurevičius, leidėjas, Pasaulio lietuvių centro vadovas Valdas Kubilius, kalbės Molėtų parapijos klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas, mokytoja Aneta Trapenskienė.
Vakaro vedėja – muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė.
 

Iš knygos anotacijos:
Nesame kun. J. Žviniui giminės, tik bendrapavardžiai. Apie kunigą Joną Žvinį, kalintį Vorkutos lageriuose daug girdėjome vaikystėje iš Jo sesers, mūsų kaimynės Zofijos Tutinienės pasakojimų. Jam sugrįžus iš įkalinimo, matydavome besilankantį mūsų gimtajame Janiškių kaime, gana linksmą, nestokojantį humoro, mėgstantį bendrauti su kaimo žmonėmis.
Kunigo J. Žvinio krikštasūnio J. Tutino duktė Marytė išsaugojo Jai patikėtus keturis eilėraščių sąsiuvinius: „Dievas ir žmogus“ (1971), „Žmogaus nedarna“ (1975), „Žmogus siekia“ (1975), „Žmoguje dvilypumas“ (1976). Paruošėme šių eilėraščių rinktinę gerbiamo skaitytojo teismui. Šių eilių autorius po kalinimo lageriuose sugrįžęs į Tėvynę ilgai buvo persekiotas ir šmeižiamas, net ir iškeliavus Anapilin, piktavalių žmonių vis dar apipilamas šmeižto purvais. Tegu ši knyga bus Jo nueito kelio veidrodis.

Doc. dr. Pranas Žvinys, doc. dr. Juozas Žvinys.

Visa galerija
Atgal