Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
25
sausio
2021

„GIMTOJI KALBA: IŠLAIKYTI, GRAŽINTI, SKLEISTI...“

Maironio lietuvių literatūros muziejus kartu su LMA dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamame Lietuvių kalbos dienų minėjime bei kviečia lankytojus į parodą „Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti...“ Parodoje pristatomos ne tik seniausios ir svarbiausios knygos, susijusios su mūsų raštijos, grožinės literatūros pradžia, bet ir įdomūs eksponatai iš muziejaus fondų: leidiniai, asmeniniai daiktai iš kalbininkų Jono Jablonskio, Kazimiero Būgos rinkinių, eksponuojami Prano Skardžiaus, Antano Salio ir kitų mokslininkų tyrinėjimai, parodomos kalbos puoselėjimo išeivijoje – Vokietijoje ir JAV – formos, taip pat – pateikiami rankraščiai kūrėjų, rašiusių apie gimtąją kalbą. Atėjusieji pamatys įvairių laikotarpių originalias lietuvių kalbos gramatikas, vadovėlius, žodynus, iš fotografijų turės galimybę pažinti rašytojus, kurie mokė lietuvių kalbos, redagavo leidinius, taip pat skyrė kalbai daug gražių žodžių savo eilėse.

Ypač įdomūs eksponatai parodoje – pirmojo išlikusio lietuvių kalbos žodyno autoriaus K. Sirvydo „Trijų kalbų žodyno“ penktasis leidimas (1713 m.), konvoliutas – viena seniausių muziejuje saugomų knygų lietuvių kalba: A. Šimelpenigio giesmynas ,,Apie Kristaus užgimimą“ ir D. Kleino ,,Naujos labai privalingos ir dūšioms naudingos maldų knygelės“ (Karaliaučius, 1776 m.), asmeniniai J. Jablonskio ir K. Būgos daiktai, P. Višinskio sudarytas „Elementorius“ vaikams, žaismingi Bern. Brazdžionio kūrybiniai rankraščiai ir kita.

Parodos atidarymo renginys kovo 2 d., ketvirtadienį, 16 val. Parodą pristatys muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė ir parodą rengusios muziejininkės: 
Alvyra Brazaitienė, Viktorija Lincevičiūtė, Virginija Markauskienė, Regina Mažukėlienė, Nijolė Raižytė.

Paroda veiks nuo 2017 m. vasario 17 d. iki gegužės 1 d. Netrukus joje bus galima užsisakyti edukacinę programą moksleiviams!

Visa galerija
Atgal