Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
10
balandžio
2020

POPIETĖ R. MIKUTAVIČIUI ATMINTI

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys B. ir V. Sruogų namai-muziejus (B. Sruogos g. 21) kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Giliaprasmiu žodžiu sotinęs mūsų sielas...“, skirtą kunigo R. Mikutavičiaus žūties 20-mečiui. Kompozicijos kūrėja ir atlikėja – Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.
 

Kviečiame.Kunigo Ričardo Mikutavičiaus nemarybė akivaizdi ir ji itin gyvastingai pasireiškia dvasiniu palikimu. Ne tik konkretūs darbai, bet ir pastoracinė veikla, pamokslai, poezija – bene svarbiausia, ką kunigas paliko.
Šitos liūdnos sukakties proga Maironio lietuvių literatūros muziejuje buvo pristatyta kunigo Ričardo Mikutavičiaus knyga „Pamokslai ir mintys 1994–1998 metai – Dievo ir savęs link“. Programoje bus pateikiamos ištraukos iš šios knygos, prisimenamos kunigo paliktos užrašytos mintys apie meilę ir tarnystę, aukojimosi vertę, pamąstymai apie laiką, apie šiapus ir anapus... Jo poezija buvo kaip malda, Jo malda buvo kaip poezija... Kunigas buvo nepralenkiamas bažnyčių restauratorius, uolus kultūrinio paveldo saugotojas, meno kūrinių kolekcininkas. Iš vaizdo įrašo sužinosime ar prisiminsime, kas pačiam kunigui buvo literatūra, poezija. Beveik prieš 30 metų išleista pirmoji poezijos knyga „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ jau tuomet buvo Jo pranašiškas susirūpinimas...
R. Mikutavičius ragino savo likimus sieti su lietuvybe, teigė, kad Lietuvos gamtos grožis, jos istorija, jos kelias į laisvę – tai veiksniai, skatinantys didžiuotis Lietuva. Tad savo giliaprasmiu žodžiu Jis ir toliau sotina mūsų sielas...  

Visa galerija
Atgal