Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
17
sausio
2021

„ESKIZAI BALIUI DIDŽIAJAM“

Vasario 8 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į spektaklį „Eskizai Baliui Didžiajam“ (Balys Sruoga), programą atliks aktoriai Dalia Storyk ir Remigijus Vilkaitis. Per poeziją ir autobiografijos fragmentus jie papasakos apie rašytoją B. Sruogą, inscenizacijos autorė – D. Storyk.

Iki susitikimo Maironio namuose!​
 


 
Ir jeigu aš esu, tai todėl, kad žinau kiekviename pakeleivingame broly ir sesery gyvenančią sielą mano.
Ir jeigu aš būsiu, tai tik todėl, kad mūsų niekas nemiršta.
Todėl aš ir einu į gyvenimą, mylėdamas žemę, tą žiaurią, rūsčią, drėgną. Todėl ir negailestingai suskaitytos mano dienos man yra palaimos žemė. Ir ištremty iki dugno išsemdamas aš maną dalią, laiminu žemės sultis ir amžinai grįžtančią dainą.
Balys Sruoga, 1921 m.
 
Atvėrusi gilesnius žmogaus vidinio pasaulio klodus, išsakiusi ir gynusi humanistinę pasaulio bei žmogaus sampratą, reprezentavusi įdomiausius savojo laiko meninius ieškojimus europiniu mastu, gausi ir įvairi B. Sruogos kūryba akivaizdžiai peržengė savąjį laiką, liko reikšminga visos lietuvių literatūros ir apskritai lietuvių meno dalimi.
Literatūros tyrinėtojas, kritikas Algis Samulionis
Visa galerija
Atgal