Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„DIEVO MEILĖS DOVANA“

Sausio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės. Dalyvaus poetas Robertas Keturakis, leidėjas Valdas Kubilius, solistas Tomas Ladiga, pianistė Rūta Blaškytė, aktorė Doloresa Kazragytė.
Maloniai kviečiame!


„Dievo meilės dovana“ – ketvirtasis autoriaus eilėraščių rinkinys. Eilėraščiuose kalbama apie žmogaus esaties, asmenybės kilnumo ir sielos skaistumo paslaptis. Autoriaus eilėraščiai tarsi palaiminimas – tebūna palaiminti tie, kurie savo darbų kilnumu ir Dievybės šviesa palieka viltį kaip siekiamybę. Čia, Žemėje, taip pat gali užaugti kilniadvasis, siekiantis kūrybiškumo ir saugantis sieloje žinojimą žmogaus: esu žmogus, kuris nemiršta niekados, nes Dievo meilės paliestas esu.


DIEVO MEILĖS DOVANA
 
Palinkęs vakaro tyloj,
Susimąstai prie darbo stalo,
Šventosios Dvasios artumoj
Prisimeni, kas buvo gera.
 
Tai mylimi draugai,
Kuriems esi brangus,
Ir nušvinti dėkodamas naujai
Už bičiulius senus.
 
Vidine šiluma alsuoja,
Nes jie suvokt pajėgia,
Kad meilę Dievas dovanoja,
Kurią priimt telieka.
 
Ta Dievo meilės dovana,
Pakeičianti pasaulį,
Tai mano dvasiai atrama,
Kurią pajust tik tyraširdžiai gali.
 
Vaičiūnas, S. V. „Dievo meilės dovana“. Kaunas, 2016, p. 59

Visa galerija
Atgal