Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

„DIALOGAI SU DALIA GRINKEVIČIŪTE“

2017 m. birželio 3 d., šeštadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras, kurio tema „Atminties aktai. Dialogai su Dalia Grinkevičiūte“. Vakaro dalyviai: aktoriai Birutė Marcinkevičiūtė ir Dainius Svobonas, kurie skaitys D. Grinkevičiūtės liudijimo ištraukas ir L. Gutausko poemos fragmentus, hum. m. dr. Gintarė Bernotienė, poetė, vertėja Eglė Juodvalkė, Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas Jonas Markauskas.
Renginį organizuoja Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“.

 

Laukiame Jūsų!


 Leonardas Gutauskas poemą „Veidrodis žiemą“ dedikavo Daliai Grinkevičiūtei, svarbaus XX a. lietuvių kultūrai liudijimo apie Lietuvos gyventojų trėmimus „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorei.  Tačiau šioje psalmiško iškilmingumo poemoje Gutauskas tolsta nuo konkretybių ir į tremties tragediją pažvelgia visuotinesniu žvilgsniu, regi ją kaip antgamtišką žmogaus dvasios išmėginimą. Prabilęs nekalto vaiko balsu, tyrumo priešinimąsi blogiui jis svarsto absoliučių etinių kategorijų plotmėje. 

Visa galerija
Atgal