Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
12
rugpjūčio
2020

DEDIKACIJA VINCUI KUDIRKAI. PAŠAUKTASIS

Gruodžio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į vakarą „Dedikacija Vincui Kudirkai. Pašauktasis“. Programa skirta paminėti V. Kudirkos 160-ąsias metines ir Tautinės giesmės 120 metų sukaktį. Programą atliks aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Beata Vingraitė. Dalyvaus muziejininkė Nijolė Raižytė.

Prieš renginį bus galima aplankyti V. Kudirkos metinėms skirtą parodą „Lietuva, Tėvyne mūsų“.

 

                                                                                                      Laukiame Jūsų.Programoje, kurios idėjos autorė – Marija Remienė, įvairiapusiškai  pristatoma V. Kudirkos kūryba bei veikla, kuri darė įtaką ne tik meno raidai, bet ir žmonių apsisprendimui.  Literatūra, muzikos kūriniai, kamerinis muzikavimas draugijoje buvo jo sielos atgaiva ir bendravimo džiaugsmas. Besimokydamas Marijampolėje, V. Kudirka gimnazijos simfoniniame orkestre grojo pirmu smuiku, dainavo chore. Jis pirmasis Suvalkijoje XIX a. pabaigoje pradėjo organizuoti instrumentinius ansamblius, įtraukdamas į juos savo draugus ir pažįstamus, o kartais ir pats sėsdavo draugėn su smuiku ar violončele. Puikiai valdydamas styginius instrumentus, keletą pučiamųjų, skambindamas kanklėmis, fortepijonu, V. Kudirka  su jam būdingu užsidegimu ėmėsi dar vienos muzikos srities – kompozicijos. Jis parašė keliolika nedidelių pjesių fortepijonui, smuikui ir kitiems instrumentams. Literatūrinis scenarijus sukurtas remiantis literatūriniu palikimu: poezija, proza, satyra, publicistika, amžininkų prisiminimai, laiškai, autobiografinės žinios, literatūrologų ir istorikų knygomis. Programoje skleidžiasi V. Kudirkos portretas – šiuolaikiškas, gyvybingas, aktualus, keliaujama rašytojo kūrybos ir gyvenimo keliu. Literatūrinis – muzikinis pasakojimas suteikia žiūrovams ne tik daug minčių, jausmų, emocijų, bet drauge yra stiprus energetinis užtaisas, žadinantis kiekviename kūrybines galias, duodantis viltį, auginantis meilę artimui ir Tėvynei.

Visa galerija
Atgal