Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

ANTANUI MIŠKINIUI – 110

Gruodžio 2 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, prozininko, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo Antano Miškinio 110-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvaus literatūrologė dr. Rita Tūtlytė, rašytojas Petras Palilionis, aktoriai Jonas Baranauskas ir Vytautas Gasiliūnas. Gros akordeonu Kauno 1-osios muzikos mokyklos moksleiviai: Paulius Dubauskas, Mindaugas Sadauskas, Benas Šedys (mokytoja Marija Martinkienė).
Renginio metu bus galima įsigyti knygą „Antanas Miškinis“ (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė).


Antanas Miškinis (1905–1983) už ryšius su rezistencija 1947–1954 m. buvo kalinamas Kauno kalėjime, Mordovijos, Kemerovo, Omsko lageriuose. Ten jis rašė eilėraščius apie tautos tragediją, kančią, Dievą, viltį. Šių eilėraščių nuorašai plito iš lagerio į lagerį. Į Lietuvą buvo parvežti originalūs rankraščiai, kuriuos poetas suredagavo ir paslėpė. Pirmą kartą spaudoje šie eilėraščiai pasirodė 1989 m. – „Psalmių“ ciklo ir atskirų eilėraščių paskutinioji redakcija. 25 eilėraščiai parašyti ranka ant įvairaus formato lapelių. A. Miškinio tremties kūrybos rankraščiai, saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejuje, pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektais ir 2011 m. įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą (registracijos nr. 49).


Antano Miškinio (1905–1983) laiškų fragmentai iš tremties broliui Motiejui Miškiniui (1898–1974):

***

„Tau asmeniškai aš vis dėlto vieno dalyko tikrai pavydžiu – tai peizažo su alksniais ir beržais, su ežerais, upeliais ir paukščiais, ypač kada ten nebūna žmonių, kada gali pasikontempliuoti vienas. Aš dabar dažnai daug duočiau už vienumą. Kaip bebūtų keista, kad vienuma net karcery daros nešlykšti, jei turi progos pabūti vienas.“

***

„Po didelių hamletiškų galvojimų priėjau išvados, kad pats svarbiausias dalykas yra dvasios ir sąžinės ramybė bei pusiausvyra, kai esi įsitikinęs savo galvojimo ir veiksmų teisingumu. Tada galva darosi ne tik blaivesnė, bet ir išdidesnė. Esu įsitikinęs – kol pakanka dvasinės jėgos, tol pakaks ir fizinės.“

***

„Linkėju visiems sveikatos, geros nuotaikos ir ištvermės. Visiems dėkoju ir meldžiuos už visus. Prašau sveikinti visus gerus žmones, kurie dar manęs neužmiršo. Lieku sveikas, patvarus ir pilnas rezurekcinės nuotaikos – spiritus flat, ubi vult (vėjas, kur nori, ten pučia) ir nėra tolumų, kurių nepasiektų mintis – siela, ir nėra dar tokių, atsiprašant, technikos pasiekimų, kurie galėtų sulaikyti mintį, prikalti sielai sparnus!“

Visa galerija
Atgal