Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
24
sausio
2021

ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI ATMINTI

Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo vakaras.
Dalyvaus profesorė Viktorija Skrupskelytė, literatūrologas dr. Regimantas Tamošaitis, poetas Donaldas Kajokas, režisierius Gytis Padegimas, leidyklos „Baltos lankos“ direktorius Saulius Žukas, rašytoja Aldona Ruseckaitė, dr. Virginija Babonaitė-Paplauskienė, aktoriai Nomeda Bėčiūtė ir Petras Venslovas, Čiurlionio kvartetas: Jonas Tankevičius, Darius Dikšaitis, Gediminas Dačinskas, Saulius Lipčius.
Bus pristatyta A. Nykos-Niliūno nauja knyga „Dienoraščių fragmentai“ (2009–2012), kurią bus galima įsigyti.
Prieš renginį kviečiame aplankyti parodą „LAISVĖ: BŪTI SAVIMI“, kurią parengė V. Paplauskienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.


„Dienoraštis (bent man, t.y. intensyviam žmogui) reikalingas dėl to, kad galėtum, Maironio žodžiais tariant, „autentiškai išdėstyti“ (sau) visa tai, ko negali pasakyti viešai (raštu arba žodžiu draugijoje) ir kuo gali dalintis tik su savim, t.y. kalbėti be mažiausios diplomatijos, nebijodamas nieko užgauti, ir su pomėgiu piktinti, nors ir tik sau, vadinamuosius bien pensants.“

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Visa galerija
Atgal