Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
28
kovo
2015
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Renginiai

Renginių šiuo metu nėra
KONCERTAS „OGINSKIS IR KITI DVARŲ KOMPOZITORIAI“
Kovo 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“.

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Vasario 19 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūrinė-muzikinė popietė „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“!

„KELIONĖ Į PASAKŲ PASAULĮ“
Vasario 21 d., penktadienį, 16 val. Vilniaus knygų mugėje pristatysime edukacinę programą „Kelionė į pasakų pasaulį“!

J. KRUMINO 100-MEČIO MINĖJIMAS
Kovo 3 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poeto, prozininko, vertėjo ir žurnalisto Juozo Krumino 100-mečio minėjimą.

„ĮSIKLAUSYMAI“ IR „TANGO“
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. – V. Kiaušo-Elmiškio knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės ir A. Aleksandravičiaus parodos „Tango“ atidarymas.

„JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ“
Balandžio 2 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita „Jakštas bara Vaižgantą“.

„Jungtys“ sutiktuvės
Kovo 15 d., šeštadienį, 14 val. vyks Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojo, poeto, šachmatininko Alfonso Ražausko knygos „Jungtys“ pristatymas.

„ORA ET LABORA. PALENDRIAI“
Kovo 20 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – knygos „Ora et labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) pristatymas.

K. NAVAKO KŪRYBOS VAKARAS
Kovo 25 dieną, antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras.

„PAKELIUI AUŠROS LINK...“
Kovo 28 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – poezijos vakaras „Pakeliui aušros link...“.

IGNUI ŠEINIUI SKIRTAS VAKARAS
Balandžio 14 d., pirmadienį, 17 val. – Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE IGNĄ ŠEINIŲ
Balandžio 16 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita apie Igną Šeinių.

J. BUITKAUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio namuose – literatūrinė popietė: Jurgio Buitkaus premijos įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui.

PASKAITA APIE JONĄ STRIELKŪNĄ
Balandžio 30 d., trečiadienį, 15 val. Maironio namuose – paskaita apie Joną Strielkūną.

„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA!“
Gegužės 2 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks Motinos dienos minėjimas.

ALBINO BERNOTO 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Gegužės 16 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks rašytojo Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE ALBINĄ BERNOTĄ
Gegužės 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita bei parodos, skirtos Albinui Bernotui, pristatymas.

KOSTO OSTRAUSKO LAIDOTUVĖS
Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame atsisveikinti su rašytoju Kostu Ostrausku.

„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“
Gegužės 26 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose – parodos „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“ atidarymas!

ALGIRDO LANDSBERGIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

S. NĖRIES MIRTIES MINĖJIMO METINĖS
Liepos 9 d., trečiadienį, 18 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries mirties metinių paminėjimą. 

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS
Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. – parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas.

KNYGOS „ŽODŽIO LAUKAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 17 val. – Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ sutiktuvės.

„METŲ“ ŠVIESOJE
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. – Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys „Metų“ šviesoje. 

DOVANOSIME MAIRONIUI GĖLĘ!
Spalio 21 d., antradienį, 11 val. dovanosime Maironiui gėlę! Prisijunkite ir Jūs!

ANSAMBLIO „AINIAI“ KONCERTAS
Rugsėjo 23 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas.

„PALAIMINK, DIEVE, MUS, LIETUVOS VAIKUS!“
Rugsėjo 26 d., penktadienį, 18 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus!“.

KNYGOS „TAU ATVIRAS DANGUS“ SUTIKTUVĖS
Spalio 3 d., penktadienį, 17.30 Maironio namuose – prof. prel. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau atviras Dangus“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RITA LATVĖNAITE-KAIRIENE
Spalio 9 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – susitikimas su rašytoja Rita Latvėnaite-Kairiene.

KNYGOS „NESUPAKUOTI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., penktadienį, 17 val. – Edmundo Janušaičio knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 60-mečio vakaras.

POPIETĖ SU A. NYKOS-NILIŪNO KŪRYBA
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks literatūrinė popietė su Alfonso Nykos-Niliūno kūryba.

VLADO KALVAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 7 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras.

„MANO GYVASTIES UGNIS“
Lapkričio 18 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks renginys, skirtas Salomėjos Nėries 110 metų jubiliejui paminėti.

DEKORACIJŲ-SKULPTŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 22 d., antradienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – lauko dekoracijų-skulptūrų konkurso darbų aptarimas, parodos atidarymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje – paskaita „Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bičiulystė“.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip žaibas“ sutiktuvės.

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS ALBUMO SUTIKTUVĖS
Lapkričio 14 d., penktadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – dainuojamosios poezijos albumo „Pasiilgau“ sutiktuvės. 

BERN. BRAZDŽIONIS: „IŠĖJAU LIKIMO IŠVARYTAS“
Gruodžio 10 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita TAU klausytojams apie Bern. Brazdžionio pasitraukimą iš Lietuvos.

TANGO KONCERTAS
Gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Tango koncertas.

„METAI TAMSČIUKO ATOKAITOJ“
Gruodžio 5 d., penktadienį, 17 val. – rašytojo Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ sutiktuvės.

KNYGOS „VERTYBĖS IR POLITIKA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 16 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sutiktuvės ir diskusija.

LITERATŪRINIS VAKARAS VAIŽGANTO BUTE
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks literatūrinis vakaras.

Kalėdų dvasia Maironio namuose
Iki sausio 6 d. kviečiame pamatyti originalią Kalėdų eglutę, kurią puošia net 133 moksleivių gaminti žaisliukai!

VIRGILIJAUS JANKAUSKO PARODŲ ATIDARYMAS
Sausio 16 d., penktadienį, 17 val. – fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų „Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas.

„BALTAS KURĖNAS“
Sausio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygos apie Mažąją Lietuvą „Baltas kurėnas“ sutiktuvės.

„LAKŠTINGALŲ AIRIJOJ NĖR“
Sausio 22 d., ketvirtadienį,  17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – poetės Dianos Paklonskaitės eilėraščių knygos „Lakštingalų Airijoj nėr“ sutiktuvės. 

PASKAITA APIE K. DONELAITĮ
Vasario 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ POPIETĖ
Kovo 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti.

„ŠIRDIMS ĮSAKĖ MYLĖTI“
Vasario 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Širdims įsakė mylėti“.

POEZIJOS IR VERTIMŲ POPIETĖ „SKOLOS GRĄŽINIMAS“
Vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. – Gintaro Patacko ir Anos Gerasimovos-Umkos dvikalbės eilėraščių knygos „Užskaita“ / „Взаимозачет“ pristatymas.

ALDONAI LIOBYTEI – 100
Vasario 24 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į rašytojos Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimą.

ROBERTO KETURAKIO JUBILIEJINIS VAKARAS
Kovo 20 d., penktadienį, 17 val. – poeto Roberto Keturakio jubiliejinis vakaras su knyga „Tiktai akimirkos“.

TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
Kovo 27 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje – Tarptautinės teatro dienos minėjimas!

JAUTRIAI SKLEIDĘS DVASIOS ŠVIESĄ
Kovo 17 d., antradienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – kunigo ir poeto R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Viršūnių paukštis“ pristatymas.

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vasario 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui skirtą renginį!

PARODOS PRISTATYMAS IR PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 5 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatymas ir paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

MAIRONIO LEIDINIAI VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 20 d., ketvirtadienį, 13 val. – Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje!

PASKAITA APIE J. KRUMINĄ
Kovo 5 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie poetą, prozininką, vertėją ir žurnalistą Juozą Kruminą bei jam skirtos parodos pristatymas!

„SALOMĖJOS NĖRIES KELIONĖS“
Kovo 19 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Salomėjos Nėries kelionės“.

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS PRISTATYMAS
Kovo 28 d., penktadienį, 14 val. – atnaujintos interaktyvios ekspozicijos pristatymas Vaikų literatūros muziejuje!

„AŠ ESU BARBORA“
Kovo 29 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – atsiminimų knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora“ sutiktuvės.

MUZIEJŲ DIENA IR NAKTIS' 2014
Gegužės 17 d., šeštadienį, švęskite Tarptautinę muziejų dieną ir  Europos muziejų naktį kartu su mumis!

„LITERATŪRINIS EKSPROMTAS“
Balandžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – vakaras „Literatūrinis ekspromtas“.

„PASAULIS PO PERSIKU“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Elvinos Baužaitės knygos vaikams „Pasaulis po persiku“ sutiktuvės.

KŪRYBINIS SUSITIKIMAS SU A. ŽEMAITAIČIU
Gegužės 5 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – ilgamečio Los Angeles Dramos sambūrio aktoriaus, režisieriaus Algimanto Žemaitaičio kūrybos rečitalis.

POKALBIS-DISKUSIJA SU LITUANISTAIS
Balandžio 29 d., antradienį, 15 val. kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į pokalbį-diskusiją!

„TARYTUM RAGANŲ ŠIMTAI...“
Gegužės 14 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks Moterų kūrybos popietė „Tarytum raganų šimtai...“ 

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., antradienį, 17 val. kviečiame Rotušės aikštės kaimynus į tradicinį susitikimą!

POEZIJOS PAVASARIS J. GRUŠO NAMUOSE
Gegužės 27 d., antradienį, 18 val. – Poezijos pavasaris Juozo Grušo memorialiniame muziejuje!

MAIRONIO MIRTIES BEI MUZIEJAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS
Birželio 27 d., penktadienį, 16 val. kviečiame paminėti Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo dieną!

„MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“
Liepos 19 d., šeštadienį, 15 val. Maironio namuose – rašytojo, kunigo Kęstučio Trimako (1930–2013) knygos sutiktuvės.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VAIŽGANTUI
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“.

KNYGOS „ŽINGSNIAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 19 d., penktadienį, 17 val. – kauniečio prozininko Petro Venclovo sukaktuvinis 70-mečio vakaras su nauja novelių knyga „Žingsniai“.

„KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI“
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje – jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ kūrinių pristatymo šventė.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU S. ABROMAVIČIUMI
Rugsėjo 23 d., antradienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejuje susitikimas su rašytoju Stanislovu Abromavičiumi.

SUSITIKIMAS VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – Karaliaučiaus vaikų ir pedagogų išvykos į Lietuvą dalyvių susitikimas su Kauno rašytojais.

„PAULIAUS ŠIRVIO GYVENIMAS IR KŪRYBA...“
Spalio 13 d., pirmadienį, 17 val. – V. Kukulo (1959–2011) monografijos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ sutiktuvės.

PARODOS A. NYKAI-NILIŪNUI PRISTATYMAS
Spalio 29 d., trečiadienį, 15 val.  TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Laisvė: būti savimi“ pristatymas.

MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 5 d., trečiadienį, 17 val. – Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ pristatymas.

„BALYS SRUOGA – ŠTUTHOFE IR ČIKAGOJE“
Spalio 23 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – renginys „Balys Sruoga – Štuthofe ir Čikagoje“

POETĖS N. BLAŽEVIČIŪTĖS ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 14 d., penktadienį,  17.30 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poetės Nijolės Blaževičiūtės atminimo vakarą.

E. JANUŠAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Edmundo Janušaičio naujausių knygų sutiktuvės.

„AŠ PAŽĮSTU RAŠYTOJĄ“
Gruodžio 6 dieną, šeštadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją“.


L. ŽITKEVIČIAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d., trečiadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – poeto Leonardo Žitkevičiaus 100-mečio minėjimas. 

P. NORVILOS KNYGOS „BUITINĖ“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 14  val. – Pauliaus Norvilos poezijos knygos  „Buitinė“ sutiktuves.

KONCERTAS „NUO KLASIKOS IKI DŽIAZO“
Gruodžio 12 d., penktadienį, 17 val. – koncertas „Nuo klasikos iki džiazo“.

„AMŽINAI GYVA KŪRYBOS DVASIA“
Lapkričio 28 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė programa, skirta rašytojo Juozo Grušo gimtadieniui.

ALMOS KAROSAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Sausio 20 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – poetės Almos Karosaitės 70-mečio minėjimas. 

ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI ATMINTI
Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo vakaras.

PASKAITA APIE LIŪNĘ SUTEMĄ
Vasario 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „...ir duosiu jai vardą Sutema...“

„KALVĖNŲ MIESTO PASLAPTIS“
Vasario 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ sutiktuvės.

RIČARDO MIKUTAVIČIAUS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Vasario 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Ričardo Mikutavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas ir parodos atidarymas. 

KNYGOS „NAMŲ DNR“ SUTIKTUVĖS
Kovo 5 d. , ketvirtadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – Linos Navickaitės knygos „Namų DNR“ sutiktuvės.

KNYGELIŲ IŠ SERIJOS „MEŠKIŲ ISTORIJOS“ SUTIKTUVĖS
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Evelinos Daciūtės ir Rasos Kaper knygelių vaikams sutiktuvės.

JONO ENDRIJAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Kovo 18 d., trečiadienį, 17 val. – Jono Endrijaičio poezijos knygų „Vėpūtinis prie obels“ / „Vėpūtinukai“ sutiktuvės.

V. RUDŽIANSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 5 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Viktoro Rudžiansko knygos „Vienas“ sutiktuvės.

„LAIMINGASIS – TAI AŠ“
Kovo 19 d., trečiadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Laimingasis – tai aš“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ 2014“
Kovo 21 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – „Lygiadienio giesmė – 2014“.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS
Gegužės 30 d., penktadienį, 18 val. – Poezijos pavasario-Maironio premijos laureato vainikavimas!

„BET BŪTIES TOKS TRUMPAS SKRYDIS“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 17 val. – atminties valanda „Bet būties toks trumpas skrydis“, skirta poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms.

KVIEČIAME KURTI!
Gegužės 15–17 d. – kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. Kviečiame atvykti ir kurti menininkų sodyboje – S. Nėries memorialiniame muziejuje!

„ŽALIAKALNIS – PRISIKĖLIMO PARAPIJA“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose vyks Edmundo Janušaičio 36 sapnų romano „Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija“ pristatymas. 

„ANTANAS VAIČIULAITIS. LAIŠKAI“
Birželio 18 d., trečiadienį, 17 val. – knygos „Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Spalio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus kviečiame į popietę, skirtą Šeimos metams.

PARODOS VAIŽGANTUI PRISTATYMAS
Spalio 15 d., trečiadienį, 15 val. – TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Gruodžio 1 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – edukacinės parodos „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atidarymas.

L. ANDRIEKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. – kunigo, vienuolio, poeto, teologijos mokslų daktaro Leonardo Andriekaus (1914–2003) 100-mečio minėjimas.

„MUMIŲ PASAULIS ŠIRDIES GELMĖSE“
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis renginys „Mumių pasaulis širdies gelmėse“

NAUJOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 15 val. – ekspozicijos „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ atidarymas!

ĮŽIEBKIME KALĖDŲ EGLĘ MAIRONIO NAMUOSE!
Gruodžio 17 d., trečiadienį, 11 val. visus kviečiame įžiebti Kalėdų eglę Maironio namuose!

PIEŠINIŲ KONKURSO APTARIMAS
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 14 val. – piešinių konkurso pagal K. Donelaičio kūrybą aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Sausio 23 d., penktadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas.

KNYGOS „ŽAIBŲ ŠVIESOJ“ SUTIKTUVĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 15  val. – poeto Vlado Baltuškevičiaus sonetų knygos „Žaibų šviesoj“ sutiktuvės.

119-OSIOS BALIO SRUOGOS GIMIMO METINĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras, skirtas Balio Sruogos 119-osioms gimimo metinėms.

ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ RAŠYTOJŲ DIENĄ
Kovo 3 d., antradienį, 17 val. kviečiame į  vakarą, skirtą Tarptautinei rašytojų dienai. Programoje – spektaklis „Laiškų knyga“

„ASMENYBIŲ ĮTAKA ŽADINANT TAUTINĘ SAVIGARBĄ“
Kovo 5 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Asmenybių įtaka žadinant tautinę savigarbą“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė“.

„TEGUL RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tegul rasoja mūsų širdys“.

A. PAKĖNO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 11 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – poeto ir muziejininko Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šeimoje mūsų savasties šaknys“.

PARODA „GIJOS“
Birželio 19 d., ketvirtadienį, 18 val. – tapybos bei fotografijų parodos „Gijos“ atidarymas.

VAKARAS, SKIRTAS A. NYKAI-NILIŪNUI
Spalio 15 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, rašytojo, vertėjo, Nacionalinės premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

KNYGOS „DEMONŲ AMŽIUS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 25 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2014 M.
Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Moterų kūrybos vakaras „...kad pakiltų apmirusi siela...“.

POEZIJOS KNYGOS „SUTARTINĖ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 6 d., penktadienį, 17 val. – poeto Jono Liniausko sukaktuvinis 60-mečio vakaras su nauja eilėraščių knyga „Sutartinė“.

ATVIRA PASKAITA-DISKUSIJA
Kovo 19 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo muziejuje – atvira paskaita-diskusija „Laikinosios sostinės gyvenimo stilius ir mados“.

SUSITIKIMAS SU BIRUTE MAR
Kovo 24 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su aktore, rašytoja Birute Mar ir jos knygų „Princesių sala“, „Gėlininkė“ pristatymas.

AR RAŠYTI GALI KIEKVIENAS?
Vasario 12 d., trečiadienį, 12.30 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia moksleivius į pašnekesį su rašytojais Ar rašyti gali kiekvienas? 

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Pasaulinę poezijos dieną
kovo 21 d., penktadienį, 17 val. kviečiame Maironio namuose minėti K. Donelaičio 300 metų jubiliejų.

KŪRYBOS KONKURSO APTARIMAS
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

„LITERATŪRINĖS VILNIAUS SLINKTYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – „Literatūrinių Vilniaus slinkčių“ viešnagė!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – paskaita TAU klausytojams apie L. Andriekų ir jam skirtos parodos pristatymas.

Edukacija naujojoje galerijoje!
Naujojoje ekspozicijoje per kūrinius ir tekstus kviesime susipažinti su rašytojais, skulptoriais ir įvairiomis skulptūros formomis bei technika!

„DIDI ŠTURMAI DŪŠIOJ GRIAUDĖ“
Atsiprašome lankytojų – kovo 27 d. numatyta poetinių improvizacijų popietė „Didi šturmai dūšioj griaudė“ neįvyks dėl atlikėjos ligos!

MEILĖS LYRIKOS SKAITYMAI
Vasario 15 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Vėtra suokia rūstų juoką / Apie meilę tą...“!

BALTŲ POETŲ SKAITYMAI
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Poezijos pavasario šventė S. Nėries memorialiniame muziejuje! 

Paskaita apie Kazį Binkį
Lapkričio 13 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita apie Kazį Binkį.

„Lapės gaudymas“
Spalio 30 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Nacionalinės premijos laureato, rašytojo Donaldo Kajoko knygos „Lapės gaudymas“ sutiktuves.

Kaziui Binkiui – 120
Lapkričio 6 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių minėjimą ir jam skirtos parodos atidarymą!

Respublikinis jaunųjų skaitovų konkursas
Lapkričio 9 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks pirmasis Respublikinio jaunųjų skaitovų konkurso turas.

Moksleivių skaitovų konkurso II turas
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 11 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita „Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“.

TEATRALIZUOTAS MUZIKINIS PROJEKTAS
Lapkričio 29 d., penktadienį, 17 val. – teatralizuotas muzikinis projektas „M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbą ir gyvenimą“.

„Tu šauki mane vardu“
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimą „Tu šauki mane vardu“.

„ROMANTIZMO DVASIOS UŽBURTI“
Gruodžio 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras-koncertas „Romantizmo dvasios užburti“.

„BRAUNO JUDESIAI“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašytojas Jurgis Gimberis pristatys knygą „Brauno judesiai“.

„KORTŲ TRAUKIMAS TĖRA TIK DALIS RITUALO“
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 14 val. Maironio namuose vyks Pauliaus Norvilos antrosios poezijos knygos „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Moterų kūrybos vakaras.


„PARALELĖS: MAIRONIS IR BERN. BRAZDŽIONIS“
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis“.

VYTAUTO MARTINKAUS KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Vytauto Martinkaus kūrybos vakaras.

ANTANO A. JONYNO KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 17 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Antano A. Jonyno kūrybos vakaras.

„TEGUL MEILĖ LIETUVOS...“
Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje vyks vakaras „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“.

„ATMINTIES RAVĖJIMAS“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į poetės Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės knygos „Atminties ravėjimas“ sutiktuves.

POPIETĖ KURIANČIAM JAUNIMUI
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje –  popietė kuriančiam jaunimui!

VAKARAS, SKIRTAS S. STACEVIČIUI
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poeto Stasio Stacevičiaus prisiminimo vakarą.

„GYVYBĖS IŠVERKTOJ AKY“
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į literatūrinę užstalę su Petro Palilionio knyga „Gyvybės išverktoj aky“.

K. BINKIS IR B. SRUOGA „VIENOJE KIŠENĖJ“
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Laimono Inio knygos „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“ sutiktuvės.

PRANO MAŠIOTO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje įvyks Prano Mašioto jubiliejaus minėjimas.

K. DONELAIČIUI SKIRTOS PARODOS ATIDARYMAS
2014 m. sausio 14 d., antradienį, 17 val. – pirmasis renginys iš ciklo, skirto K. Donelaičio 300 metų jubiliejui: parodos atidarymas!

V. BALTUŠKEVIČIAUS KŪRYBOS VAKARAS
Sausio 30 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poeto Vlado Baltuškevičiaus jubiliejinis kūrybos vakaras.

„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“
Nauja, įdomi paroda Vaikų literatūros muziejuje – tik iki sausio 20 d. Skubėkite aplankyti!

MUZIKINĖ PROGRAMA „PASAULIO DAINOS“
Sausio 17 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – muzikinė programa „Pasaulio dainos“.

MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Maironio rūmų mansardoje – Respublikinio moksleivių piešinių konkurso darbų paroda!

MUZIEJAI KNYGŲ MUGĖJE
Pranešimas spaudai „Knygų mugėje muziejai visus kviečia tapti... poetais“!

LITERATŪRINIS-MUZIKINIS VAKARAS
Kovo 24 d., pirmadienį, 17 val. – B. ir V. Sruogų namuose muziejuje – literatūrinis-muzikinis vakaras.

RUOŠIAMĖS RUDENIUI
Šių metų rudenį pasiūlysime savo lankytojams dvi naujienas: kviesime visus į naują ekspoziciją – Požemio galeriją – ir atidarysime edukacinę parodą!

„TĖVO STANISLOVO IR RILKĖS DIALOGAS“
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – „Tėvo Stanislovo ir Rainerio Marijos Rilkės dialogas“.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Kada paskutinį kartą ranka rašėte artimam žmogui laišką? Kviečiame tai padaryti Maironio namuose!

„ČIULBA VOLUNGĖLĖ“
Lapkričio 7 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – poezijos knygos ir cd „Čiulba volungėlė“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 8 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

„Baltojoje Advento tyloje“
Gruodžio 9 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltojoje Advento tyloje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Vasario 12 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo žadinant tautinę savigarbą“.

Renginių šiuo metu nėra
KONCERTAS „OGINSKIS IR KITI DVARŲ KOMPOZITORIAI“
Kovo 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“.

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Vasario 19 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūrinė-muzikinė popietė „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“!

„KELIONĖ Į PASAKŲ PASAULĮ“
Vasario 21 d., penktadienį, 16 val. Vilniaus knygų mugėje pristatysime edukacinę programą „Kelionė į pasakų pasaulį“!

J. KRUMINO 100-MEČIO MINĖJIMAS
Kovo 3 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poeto, prozininko, vertėjo ir žurnalisto Juozo Krumino 100-mečio minėjimą.

„ĮSIKLAUSYMAI“ IR „TANGO“
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. – V. Kiaušo-Elmiškio knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės ir A. Aleksandravičiaus parodos „Tango“ atidarymas.

„JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ“
Balandžio 2 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita „Jakštas bara Vaižgantą“.

„ORA ET LABORA. PALENDRIAI“
Kovo 20 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – knygos „Ora et labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) pristatymas.

K. NAVAKO KŪRYBOS VAKARAS
Kovo 25 dieną, antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras.

„PAKELIUI AUŠROS LINK...“
Kovo 28 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – poezijos vakaras „Pakeliui aušros link...“.

IGNUI ŠEINIUI SKIRTAS VAKARAS
Balandžio 14 d., pirmadienį, 17 val. – Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE IGNĄ ŠEINIŲ
Balandžio 16 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita apie Igną Šeinių.

J. BUITKAUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio namuose – literatūrinė popietė: Jurgio Buitkaus premijos įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui.

PASKAITA APIE JONĄ STRIELKŪNĄ
Balandžio 30 d., trečiadienį, 15 val. Maironio namuose – paskaita apie Joną Strielkūną.

ALBINO BERNOTO 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Gegužės 16 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks rašytojo Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE ALBINĄ BERNOTĄ
Gegužės 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita bei parodos, skirtos Albinui Bernotui, pristatymas.

KOSTO OSTRAUSKO LAIDOTUVĖS
Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame atsisveikinti su rašytoju Kostu Ostrausku.

„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“
Gegužės 26 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose – parodos „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“ atidarymas!

ALGIRDO LANDSBERGIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS
Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. – parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas.

KNYGOS „ŽODŽIO LAUKAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 17 val. – Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ sutiktuvės.

„METŲ“ ŠVIESOJE
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. – Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys „Metų“ šviesoje. 

DOVANOSIME MAIRONIUI GĖLĘ!
Spalio 21 d., antradienį, 11 val. dovanosime Maironiui gėlę! Prisijunkite ir Jūs!

ANSAMBLIO „AINIAI“ KONCERTAS
Rugsėjo 23 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas.

KNYGOS „TAU ATVIRAS DANGUS“ SUTIKTUVĖS
Spalio 3 d., penktadienį, 17.30 Maironio namuose – prof. prel. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau atviras Dangus“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RITA LATVĖNAITE-KAIRIENE
Spalio 9 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – susitikimas su rašytoja Rita Latvėnaite-Kairiene.

KNYGOS „NESUPAKUOTI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., penktadienį, 17 val. – Edmundo Janušaičio knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 60-mečio vakaras.

POPIETĖ SU A. NYKOS-NILIŪNO KŪRYBA
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks literatūrinė popietė su Alfonso Nykos-Niliūno kūryba.

VLADO KALVAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 7 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras.

DEKORACIJŲ-SKULPTŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 22 d., antradienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – lauko dekoracijų-skulptūrų konkurso darbų aptarimas, parodos atidarymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje – paskaita „Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bičiulystė“.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip žaibas“ sutiktuvės.

BERN. BRAZDŽIONIS: „IŠĖJAU LIKIMO IŠVARYTAS“
Gruodžio 10 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita TAU klausytojams apie Bern. Brazdžionio pasitraukimą iš Lietuvos.

TANGO KONCERTAS
Gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Tango koncertas.

„METAI TAMSČIUKO ATOKAITOJ“
Gruodžio 5 d., penktadienį, 17 val. – rašytojo Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ sutiktuvės.

KNYGOS „VERTYBĖS IR POLITIKA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 16 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sutiktuvės ir diskusija.

LITERATŪRINIS VAKARAS VAIŽGANTO BUTE
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks literatūrinis vakaras.

Kalėdų dvasia Maironio namuose
Iki sausio 6 d. kviečiame pamatyti originalią Kalėdų eglutę, kurią puošia net 133 moksleivių gaminti žaisliukai!

VIRGILIJAUS JANKAUSKO PARODŲ ATIDARYMAS
Sausio 16 d., penktadienį, 17 val. – fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų „Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas.

„BALTAS KURĖNAS“
Sausio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygos apie Mažąją Lietuvą „Baltas kurėnas“ sutiktuvės.

PASKAITA APIE K. DONELAITĮ
Vasario 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ POPIETĖ
Kovo 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti.

POEZIJOS IR VERTIMŲ POPIETĖ „SKOLOS GRĄŽINIMAS“
Vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. – Gintaro Patacko ir Anos Gerasimovos-Umkos dvikalbės eilėraščių knygos „Užskaita“ / „Взаимозачет“ pristatymas.

ROBERTO KETURAKIO JUBILIEJINIS VAKARAS
Kovo 20 d., penktadienį, 17 val. – poeto Roberto Keturakio jubiliejinis vakaras su knyga „Tiktai akimirkos“.

JAUTRIAI SKLEIDĘS DVASIOS ŠVIESĄ
Kovo 17 d., antradienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – kunigo ir poeto R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Viršūnių paukštis“ pristatymas.

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vasario 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui skirtą renginį!

PARODOS PRISTATYMAS IR PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 5 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatymas ir paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

MAIRONIO LEIDINIAI VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 20 d., ketvirtadienį, 13 val. – Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje!

PASKAITA APIE J. KRUMINĄ
Kovo 5 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie poetą, prozininką, vertėją ir žurnalistą Juozą Kruminą bei jam skirtos parodos pristatymas!

„SALOMĖJOS NĖRIES KELIONĖS“
Kovo 19 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Salomėjos Nėries kelionės“.

„AŠ ESU BARBORA“
Kovo 29 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – atsiminimų knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora“ sutiktuvės.

MUZIEJŲ DIENA IR NAKTIS' 2014
Gegužės 17 d., šeštadienį, švęskite Tarptautinę muziejų dieną ir  Europos muziejų naktį kartu su mumis!

„LITERATŪRINIS EKSPROMTAS“
Balandžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – vakaras „Literatūrinis ekspromtas“.

KŪRYBINIS SUSITIKIMAS SU A. ŽEMAITAIČIU
Gegužės 5 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – ilgamečio Los Angeles Dramos sambūrio aktoriaus, režisieriaus Algimanto Žemaitaičio kūrybos rečitalis.

POKALBIS-DISKUSIJA SU LITUANISTAIS
Balandžio 29 d., antradienį, 15 val. kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į pokalbį-diskusiją!

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., antradienį, 17 val. kviečiame Rotušės aikštės kaimynus į tradicinį susitikimą!

MAIRONIO MIRTIES BEI MUZIEJAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS
Birželio 27 d., penktadienį, 16 val. kviečiame paminėti Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo dieną!

„MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“
Liepos 19 d., šeštadienį, 15 val. Maironio namuose – rašytojo, kunigo Kęstučio Trimako (1930–2013) knygos sutiktuvės.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VAIŽGANTUI
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“.

KNYGOS „ŽINGSNIAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 19 d., penktadienį, 17 val. – kauniečio prozininko Petro Venclovo sukaktuvinis 70-mečio vakaras su nauja novelių knyga „Žingsniai“.

„PAULIAUS ŠIRVIO GYVENIMAS IR KŪRYBA...“
Spalio 13 d., pirmadienį, 17 val. – V. Kukulo (1959–2011) monografijos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ sutiktuvės.

PARODOS A. NYKAI-NILIŪNUI PRISTATYMAS
Spalio 29 d., trečiadienį, 15 val.  TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Laisvė: būti savimi“ pristatymas.

MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 5 d., trečiadienį, 17 val. – Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ pristatymas.

P. NORVILOS KNYGOS „BUITINĖ“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 14  val. – Pauliaus Norvilos poezijos knygos  „Buitinė“ sutiktuves.

KONCERTAS „NUO KLASIKOS IKI DŽIAZO“
Gruodžio 12 d., penktadienį, 17 val. – koncertas „Nuo klasikos iki džiazo“.

ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI ATMINTI
Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo vakaras.

PASKAITA APIE LIŪNĘ SUTEMĄ
Vasario 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „...ir duosiu jai vardą Sutema...“

RIČARDO MIKUTAVIČIAUS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Vasario 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Ričardo Mikutavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas ir parodos atidarymas. 

KNYGELIŲ IŠ SERIJOS „MEŠKIŲ ISTORIJOS“ SUTIKTUVĖS
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Evelinos Daciūtės ir Rasos Kaper knygelių vaikams sutiktuvės.

JONO ENDRIJAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Kovo 18 d., trečiadienį, 17 val. – Jono Endrijaičio poezijos knygų „Vėpūtinis prie obels“ / „Vėpūtinukai“ sutiktuvės.

V. RUDŽIANSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 5 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Viktoro Rudžiansko knygos „Vienas“ sutiktuvės.

„LYGIADIENIO GIESMĖ 2014“
Kovo 21 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – „Lygiadienio giesmė – 2014“.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS
Gegužės 30 d., penktadienį, 18 val. – Poezijos pavasario-Maironio premijos laureato vainikavimas!

„BET BŪTIES TOKS TRUMPAS SKRYDIS“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 17 val. – atminties valanda „Bet būties toks trumpas skrydis“, skirta poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms.

„ŽALIAKALNIS – PRISIKĖLIMO PARAPIJA“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose vyks Edmundo Janušaičio 36 sapnų romano „Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija“ pristatymas. 

„ANTANAS VAIČIULAITIS. LAIŠKAI“
Birželio 18 d., trečiadienį, 17 val. – knygos „Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Spalio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus kviečiame į popietę, skirtą Šeimos metams.

PARODOS VAIŽGANTUI PRISTATYMAS
Spalio 15 d., trečiadienį, 15 val. – TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Gruodžio 1 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – edukacinės parodos „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atidarymas.

L. ANDRIEKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. – kunigo, vienuolio, poeto, teologijos mokslų daktaro Leonardo Andriekaus (1914–2003) 100-mečio minėjimas.

NAUJOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 15 val. – ekspozicijos „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ atidarymas!

ĮŽIEBKIME KALĖDŲ EGLĘ MAIRONIO NAMUOSE!
Gruodžio 17 d., trečiadienį, 11 val. visus kviečiame įžiebti Kalėdų eglę Maironio namuose!

PIEŠINIŲ KONKURSO APTARIMAS
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 14 val. – piešinių konkurso pagal K. Donelaičio kūrybą aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

KNYGOS „ŽAIBŲ ŠVIESOJ“ SUTIKTUVĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 15  val. – poeto Vlado Baltuškevičiaus sonetų knygos „Žaibų šviesoj“ sutiktuvės.

ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ RAŠYTOJŲ DIENĄ
Kovo 3 d., antradienį, 17 val. kviečiame į  vakarą, skirtą Tarptautinei rašytojų dienai. Programoje – spektaklis „Laiškų knyga“

„TEGUL RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tegul rasoja mūsų širdys“.

A. PAKĖNO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 11 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – poeto ir muziejininko Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ sutiktuvės.

PARODA „GIJOS“
Birželio 19 d., ketvirtadienį, 18 val. – tapybos bei fotografijų parodos „Gijos“ atidarymas.

VAKARAS, SKIRTAS A. NYKAI-NILIŪNUI
Spalio 15 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, rašytojo, vertėjo, Nacionalinės premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

KNYGOS „DEMONŲ AMŽIUS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 25 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2014 M.
Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Moterų kūrybos vakaras „...kad pakiltų apmirusi siela...“.

POEZIJOS KNYGOS „SUTARTINĖ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 6 d., penktadienį, 17 val. – poeto Jono Liniausko sukaktuvinis 60-mečio vakaras su nauja eilėraščių knyga „Sutartinė“.

ATVIRA PASKAITA-DISKUSIJA
Kovo 19 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo muziejuje – atvira paskaita-diskusija „Laikinosios sostinės gyvenimo stilius ir mados“.

SUSITIKIMAS SU BIRUTE MAR
Kovo 24 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su aktore, rašytoja Birute Mar ir jos knygų „Princesių sala“, „Gėlininkė“ pristatymas.

AR RAŠYTI GALI KIEKVIENAS?
Vasario 12 d., trečiadienį, 12.30 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia moksleivius į pašnekesį su rašytojais Ar rašyti gali kiekvienas? 

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Pasaulinę poezijos dieną
kovo 21 d., penktadienį, 17 val. kviečiame Maironio namuose minėti K. Donelaičio 300 metų jubiliejų.

KŪRYBOS KONKURSO APTARIMAS
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

„LITERATŪRINĖS VILNIAUS SLINKTYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – „Literatūrinių Vilniaus slinkčių“ viešnagė!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – paskaita TAU klausytojams apie L. Andriekų ir jam skirtos parodos pristatymas.

Edukacija naujojoje galerijoje!
Naujojoje ekspozicijoje per kūrinius ir tekstus kviesime susipažinti su rašytojais, skulptoriais ir įvairiomis skulptūros formomis bei technika!

„DIDI ŠTURMAI DŪŠIOJ GRIAUDĖ“
Atsiprašome lankytojų – kovo 27 d. numatyta poetinių improvizacijų popietė „Didi šturmai dūšioj griaudė“ neįvyks dėl atlikėjos ligos!

Paskaita apie Kazį Binkį
Lapkričio 13 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita apie Kazį Binkį.

„Lapės gaudymas“
Spalio 30 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Nacionalinės premijos laureato, rašytojo Donaldo Kajoko knygos „Lapės gaudymas“ sutiktuves.

Kaziui Binkiui – 120
Lapkričio 6 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių minėjimą ir jam skirtos parodos atidarymą!

Respublikinis jaunųjų skaitovų konkursas
Lapkričio 9 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks pirmasis Respublikinio jaunųjų skaitovų konkurso turas.

Moksleivių skaitovų konkurso II turas
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 11 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita „Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“.

TEATRALIZUOTAS MUZIKINIS PROJEKTAS
Lapkričio 29 d., penktadienį, 17 val. – teatralizuotas muzikinis projektas „M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbą ir gyvenimą“.

„Tu šauki mane vardu“
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimą „Tu šauki mane vardu“.

„ROMANTIZMO DVASIOS UŽBURTI“
Gruodžio 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras-koncertas „Romantizmo dvasios užburti“.

„BRAUNO JUDESIAI“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašytojas Jurgis Gimberis pristatys knygą „Brauno judesiai“.

„KORTŲ TRAUKIMAS TĖRA TIK DALIS RITUALO“
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 14 val. Maironio namuose vyks Pauliaus Norvilos antrosios poezijos knygos „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Moterų kūrybos vakaras.


„PARALELĖS: MAIRONIS IR BERN. BRAZDŽIONIS“
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis“.

VYTAUTO MARTINKAUS KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Vytauto Martinkaus kūrybos vakaras.

ANTANO A. JONYNO KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 17 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Antano A. Jonyno kūrybos vakaras.

POPIETĖ KURIANČIAM JAUNIMUI
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje –  popietė kuriančiam jaunimui!

„GYVYBĖS IŠVERKTOJ AKY“
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į literatūrinę užstalę su Petro Palilionio knyga „Gyvybės išverktoj aky“.

K. DONELAIČIUI SKIRTOS PARODOS ATIDARYMAS
2014 m. sausio 14 d., antradienį, 17 val. – pirmasis renginys iš ciklo, skirto K. Donelaičio 300 metų jubiliejui: parodos atidarymas!

V. BALTUŠKEVIČIAUS KŪRYBOS VAKARAS
Sausio 30 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poeto Vlado Baltuškevičiaus jubiliejinis kūrybos vakaras.

„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“
Nauja, įdomi paroda Vaikų literatūros muziejuje – tik iki sausio 20 d. Skubėkite aplankyti!

MUZIKINĖ PROGRAMA „PASAULIO DAINOS“
Sausio 17 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – muzikinė programa „Pasaulio dainos“.

MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Maironio rūmų mansardoje – Respublikinio moksleivių piešinių konkurso darbų paroda!

MUZIEJAI KNYGŲ MUGĖJE
Pranešimas spaudai „Knygų mugėje muziejai visus kviečia tapti... poetais“!

RUOŠIAMĖS RUDENIUI
Šių metų rudenį pasiūlysime savo lankytojams dvi naujienas: kviesime visus į naują ekspoziciją – Požemio galeriją – ir atidarysime edukacinę parodą!

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Kada paskutinį kartą ranka rašėte artimam žmogui laišką? Kviečiame tai padaryti Maironio namuose!

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 8 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

„Baltojoje Advento tyloje“
Gruodžio 9 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltojoje Advento tyloje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Vasario 12 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo žadinant tautinę savigarbą“.

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
„Jungtys“ sutiktuvės
Kovo 15 d., šeštadienį, 14 val. vyks Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojo, poeto, šachmatininko Alfonso Ražausko knygos „Jungtys“ pristatymas.

S. NĖRIES MIRTIES MINĖJIMO METINĖS
Liepos 9 d., trečiadienį, 18 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries mirties metinių paminėjimą. 

„MANO GYVASTIES UGNIS“
Lapkričio 18 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks renginys, skirtas Salomėjos Nėries 110 metų jubiliejui paminėti.

„ŠIRDIMS ĮSAKĖ MYLĖTI“
Vasario 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Širdims įsakė mylėti“.

„TARYTUM RAGANŲ ŠIMTAI...“
Gegužės 14 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks Moterų kūrybos popietė „Tarytum raganų šimtai...“ 

„KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI“
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje – jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ kūrinių pristatymo šventė.

KVIEČIAME KURTI!
Gegužės 15–17 d. – kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. Kviečiame atvykti ir kurti menininkų sodyboje – S. Nėries memorialiniame muziejuje!

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Sausio 23 d., penktadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė“.

MEILĖS LYRIKOS SKAITYMAI
Vasario 15 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Vėtra suokia rūstų juoką / Apie meilę tą...“!

BALTŲ POETŲ SKAITYMAI
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Poezijos pavasario šventė S. Nėries memorialiniame muziejuje! 

„ČIULBA VOLUNGĖLĖ“
Lapkričio 7 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – poezijos knygos ir cd „Čiulba volungėlė“ pristatymas.

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
ALDONAI LIOBYTEI – 100
Vasario 24 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į rašytojos Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimą.

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS PRISTATYMAS
Kovo 28 d., penktadienį, 14 val. – atnaujintos interaktyvios ekspozicijos pristatymas Vaikų literatūros muziejuje!

„PASAULIS PO PERSIKU“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Elvinos Baužaitės knygos vaikams „Pasaulis po persiku“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU S. ABROMAVIČIUMI
Rugsėjo 23 d., antradienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejuje susitikimas su rašytoju Stanislovu Abromavičiumi.

SUSITIKIMAS VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – Karaliaučiaus vaikų ir pedagogų išvykos į Lietuvą dalyvių susitikimas su Kauno rašytojais.

„AŠ PAŽĮSTU RAŠYTOJĄ“
Gruodžio 6 dieną, šeštadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją“.


L. ŽITKEVIČIAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d., trečiadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – poeto Leonardo Žitkevičiaus 100-mečio minėjimas. 

ALMOS KAROSAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Sausio 20 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – poetės Almos Karosaitės 70-mečio minėjimas. 

„KALVĖNŲ MIESTO PASLAPTIS“
Vasario 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ sutiktuvės.

„MUMIŲ PASAULIS ŠIRDIES GELMĖSE“
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis renginys „Mumių pasaulis širdies gelmėse“

PRANO MAŠIOTO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje įvyks Prano Mašioto jubiliejaus minėjimas.