Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
Dėmesio! Informuojame, kad Maironio memorialinis butas uždarytas restauracijos darbams, tačiau kviečiame aplankyti parodą „Maironio memorialiniai daiktai kitose erdvėse“!
30
gegužės
2016
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00

Renginiai

Renginių šiuo metu nėra
KONCERTAS „OGINSKIS IR KITI DVARŲ KOMPOZITORIAI“
Kovo 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“.

ATSISVEIKINIMAS SU BRONIU RAILA
Birželio 26 d. kviečiame palydėti į paskutinę kelionę išeivių žurnalistą, rašytoją, kritiką Bronį Railą ir jo žmoną Danetą.

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Vasario 19 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūrinė-muzikinė popietė „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“!

„KELIONĖ Į PASAKŲ PASAULĮ“
Vasario 21 d., penktadienį, 16 val. Vilniaus knygų mugėje pristatysime edukacinę programą „Kelionė į pasakų pasaulį“!

J. KRUMINO 100-MEČIO MINĖJIMAS
Kovo 3 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poeto, prozininko, vertėjo ir žurnalisto Juozo Krumino 100-mečio minėjimą.

„ĮSIKLAUSYMAI“ IR „TANGO“
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. – V. Kiaušo-Elmiškio knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės ir A. Aleksandravičiaus parodos „Tango“ atidarymas.

„JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ“
Balandžio 2 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita „Jakštas bara Vaižgantą“.

„Jungtys“ sutiktuvės
Kovo 15 d., šeštadienį, 14 val. vyks Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojo, poeto, šachmatininko Alfonso Ražausko knygos „Jungtys“ pristatymas.

„ORA ET LABORA. PALENDRIAI“
Kovo 20 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – knygos „Ora et labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) pristatymas.

K. NAVAKO KŪRYBOS VAKARAS
Kovo 25 dieną, antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras.

„PAKELIUI AUŠROS LINK...“
Kovo 28 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – poezijos vakaras „Pakeliui aušros link...“.

IGNUI ŠEINIUI SKIRTAS VAKARAS
Balandžio 14 d., pirmadienį, 17 val. – Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE IGNĄ ŠEINIŲ
Balandžio 16 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita apie Igną Šeinių.

J. BUITKAUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio namuose – literatūrinė popietė: Jurgio Buitkaus premijos įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui.

PASKAITA APIE JONĄ STRIELKŪNĄ
Balandžio 30 d., trečiadienį, 15 val. Maironio namuose – paskaita apie Joną Strielkūną.

„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA!“
Gegužės 2 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks Motinos dienos minėjimas.

ALBINO BERNOTO 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Gegužės 16 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks rašytojo Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE ALBINĄ BERNOTĄ
Gegužės 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita bei parodos, skirtos Albinui Bernotui, pristatymas.

KOSTO OSTRAUSKO LAIDOTUVĖS
Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame atsisveikinti su rašytoju Kostu Ostrausku.

„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“
Gegužės 26 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose – parodos „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“ atidarymas!

ALGIRDO LANDSBERGIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

S. NĖRIES MIRTIES MINĖJIMO METINĖS
Liepos 9 d., trečiadienį, 18 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries mirties metinių paminėjimą. 

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS
Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. – parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas.

KNYGOS „ŽODŽIO LAUKAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 17 val. – Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ sutiktuvės.

„METŲ“ ŠVIESOJE
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. – Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys „Metų“ šviesoje. 

DOVANOSIME MAIRONIUI GĖLĘ!
Spalio 21 d., antradienį, 11 val. dovanosime Maironiui gėlę! Prisijunkite ir Jūs!

ANSAMBLIO „AINIAI“ KONCERTAS
Rugsėjo 23 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas.

„PALAIMINK, DIEVE, MUS, LIETUVOS VAIKUS!“
Rugsėjo 26 d., penktadienį, 18 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus!“.

KNYGOS „TAU ATVIRAS DANGUS“ SUTIKTUVĖS
Spalio 3 d., penktadienį, 17.30 Maironio namuose – prof. prel. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau atviras Dangus“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RITA LATVĖNAITE-KAIRIENE
Spalio 9 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – susitikimas su rašytoja Rita Latvėnaite-Kairiene.

KNYGOS „NESUPAKUOTI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., penktadienį, 17 val. – Edmundo Janušaičio knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 60-mečio vakaras.

POPIETĖ SU A. NYKOS-NILIŪNO KŪRYBA
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks literatūrinė popietė su Alfonso Nykos-Niliūno kūryba.

VLADO KALVAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 7 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras.

„MANO GYVASTIES UGNIS“
Lapkričio 18 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks renginys, skirtas Salomėjos Nėries 110 metų jubiliejui paminėti.

DEKORACIJŲ-SKULPTŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 22 d., antradienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – lauko dekoracijų-skulptūrų konkurso darbų aptarimas, parodos atidarymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje – paskaita „Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bičiulystė“.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip žaibas“ sutiktuvės.

DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS ALBUMO SUTIKTUVĖS
Lapkričio 14 d., penktadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – dainuojamosios poezijos albumo „Pasiilgau“ sutiktuvės. 

ANTANO LIUTKAUS DARBŲ PARODA
Gegužės 7 d., šeštadienį, 12 val. atidaroma dailininko Antano Liutkaus (1906–1970) tapybos darbų paroda „Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“!

BERN. BRAZDŽIONIS: „IŠĖJAU LIKIMO IŠVARYTAS“
Gruodžio 10 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita TAU klausytojams apie Bern. Brazdžionio pasitraukimą iš Lietuvos.

TANGO KONCERTAS
Gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Tango koncertas.

„METAI TAMSČIUKO ATOKAITOJ“
Gruodžio 5 d., penktadienį, 17 val. – rašytojo Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ sutiktuvės.

KNYGOS „VERTYBĖS IR POLITIKA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 16 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sutiktuvės ir diskusija.

LITERATŪRINIS VAKARAS VAIŽGANTO BUTE
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks literatūrinis vakaras.

Kalėdų dvasia Maironio namuose
Iki sausio 6 d. kviečiame pamatyti originalią Kalėdų eglutę, kurią puošia net 133 moksleivių gaminti žaisliukai!

VIRGILIJAUS JANKAUSKO PARODŲ ATIDARYMAS
Sausio 16 d., penktadienį, 17 val. – fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų „Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas.

„BALTAS KURĖNAS“
Sausio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygos apie Mažąją Lietuvą „Baltas kurėnas“ sutiktuvės.

„LAKŠTINGALŲ AIRIJOJ NĖR“
Sausio 22 d., ketvirtadienį,  17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – poetės Dianos Paklonskaitės eilėraščių knygos „Lakštingalų Airijoj nėr“ sutiktuvės. 

PASKAITA APIE K. DONELAITĮ
Vasario 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ POPIETĖ
Kovo 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti.

„ŠIRDIMS ĮSAKĖ MYLĖTI“
Vasario 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Širdims įsakė mylėti“.

POEZIJOS IR VERTIMŲ POPIETĖ „SKOLOS GRĄŽINIMAS“
Vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. – Gintaro Patacko ir Anos Gerasimovos-Umkos dvikalbės eilėraščių knygos „Užskaita“ / „Взаимозачет“ pristatymas.

ALDONAI LIOBYTEI – 100
Vasario 24 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į rašytojos Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimą.

ROBERTO KETURAKIO JUBILIEJINIS VAKARAS
Kovo 20 d., penktadienį, 17 val. – poeto Roberto Keturakio jubiliejinis vakaras su knyga „Tiktai akimirkos“.

„DIDI ŠTURMAI DŪŠIOJ GRIAUDĖ“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į poetinių improvizacijų popietę „Didi šturmai dūšioj griaudė“!

TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
Kovo 27 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje – Tarptautinės teatro dienos minėjimas!

JAUTRIAI SKLEIDĘS DVASIOS ŠVIESĄ
Kovo 17 d., antradienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – kunigo ir poeto R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 

TARP MAIRONIO MEDŽIŲ
Rugsėjo 4 d., penktadienį, 16 val. – parodos „Tarp Maironio medžių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymas ir liaudies kūrybos popietė.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 15 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“ pristatymas TAU Literatūros fakulteto klausytojams!

KONCERTAS „GIEDA JAUNYSTĖ“
Gegužės 12 d. antradienį, 17 val. Maironio namuose – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentų koncertas „Gieda jaunystė“.

KNYGOS „SVAJONIŲ KALNAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 12 val. kviečiame į Vaikų literatūros muziejų – į knygelės „Svajonių kalnas“ sutiktuves.

PASKAITA APIE ANTANĄ BARANAUSKĄ
Balandžio 29 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Antaną Baranauską TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

KVIEČIAME KURTI MENININKŲ SODYBOJE!
Gegužės 22 d., penktadienį, 15 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – plenero darbų pristatymo šventė!

„PAŽVELK DIEVYBEI Į AKIS“
Gegužės 6 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – prel., prof. habil. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Pažvelk Dievybei į akis“ sutiktuvės.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 29 d., penktadienį, 18 val. kviečiame į Poezijos pavasario šventę Maironio sodelyje!

ŽEMAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 9 d., antradienį, kviečiame į rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės 170-ųjų gimimo metinių minėjimą.

KNYGOS „DU LAGAMINAI“ SUTIKTUVĖS
Birželio 12 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – Juttos Noak novelių knygos „Du lagaminai“ sutiktuvės.

„PER PASAULĮ KELIAUJA POETAS“
Rugsėjo 23 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Per pasaulį keliauja poetas“ (Bern. Brazdžionio asmenybė ir veikla).

S. NĖRIES 70-ųjų MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Liepos 7 d., antradienį, 14 val. kviečiame prie Salomėjos Nėries kapo Petrašiūnų kapinėse paminėti Poetės 70-ąsias mirties metines.

PASKAITA, SKIRTA JULIUI KAUPUI
Rugsėjo 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita ir parodos „Ieškoti amžinų dalykų“ (J. Kaupui – 95) pristatymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 16 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams paskaita ir parodos, skirtos Alei Rūtai, pristatymas.

SVAJŪNO SABALIAUSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vyks Svajūno Sabaliausko-Geladuonio naujausios knygos sutiktuvės!

„RUDENS EKSPROMTAS“
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Rudens ekspromtas“.

VERTĖJAMS-JUBILIATAMS SKIRTAS RENGINYS
Spalio 14 d., trečiadienį, 17 val. – vertėjams-jubiliatams skirtas renginys ir leidinio „Miltonas Starkus / Milton Stark“ sutiktuvės.

„RUDENS VAKARAS“ SU NAUJOMIS KNYGOMIS
Spalio 28 d., trečiadienį, 17 val. – naujausių rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygų „Žemaitės paslaptis“ ir „Verčiau (ne)užmiršti“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU JURGIU GIMBERIU
Spalio 20 d., antradienį, 16 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – susitikimas su rašytoju Jurgiu Gimberiu.

„NAUJOSIOS ROMUVOS“ NUMERIO PRISTATYMAS
Spalio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – „Naujosios Romuvos“ 3-ojo numerio pristatymas.

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Lapkričio 6 d., penktadienį, 18 val. Maironio muziejuje – Kauno kunigų seminarijos studentų poezijos ir muzikos vakaras.

PARODA „SPIRITUALS“
Spalio 30 d., penktadienį, 16 val. kviečiame į jauno menininko José Ignacio Dávila In Red“ kūrinių parodos „Spirituals“ atidarymą.

PASKAITA APIE KAZĮ BORUTĄ
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie rašytoją Kazį Borutą bei jam skirtos parodos pristatymas.

„KITAS BERN. BRAZDŽIONIS“
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 15 val. Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė skaitys paskaitą „Kitas Bern. Brazdžionis“.

J. GRUŠO GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 27 d., penktadienį, 16 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia minėti rašytojo gimtadienį.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams muziejininkė Albina Protienė pristatys parodą „Ištikimi eilėraščiui ir savo kartai“.

PARODŲ CIKLAS „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Sausio 19 d., antradienį, 17 val. kviečiame į parodų ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymą.

LIUDUI DOVYDĖNUI – 110
Vasario 4 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo, žurnalisto Liudo Dovydėno 110-ųjų metinių minėjimą.

„ŽYDĖJIMAS DIEVO DELNE“
Vasario 24 d., trečiadienį, 17 val. – literatūros vakaras „Žydėjimas Dievo delne“, skirtas kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus gimtadienio paminėjimui. 

„MES ESAME IR LIUDIJAME LIETUVĄ“
Kovo 2 d., trečiadienį, 15 val. – monospektaklis „Mes esame ir liudijame Lietuvą“.

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Kovo 21 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame kartu švęsti Pasaulinę poezijos dieną!

KNYGOS „UGNIM ANT DEBESŲ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 9 d., trečiadienį, 16 val. Maironio namuose vyks knygos „Henrikas Radauskas „Ugnim ant debesų“ / „Огнем по небесам“ sutiktuvės.

„SENOJI ŠIANDIENINĖ KNYGNEŠYSTĖ“
Kovo 16 d., trečiadienį, kviečiame į renginį „Senoji šiandieninė knygnešystė“, skirtą Knygnešių dienai!

PARODA „RANKRAŠTINĖS KNYGOS“
Kovo 18 d., penktadienį, 15 val. Maironio namuose – parodos „Rankraštinės knygos“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

PASKAITA „RANKRAŠTINĖS V. KATILIAUS KNYGOS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Rankraštinės Viktoro Katiliaus knygos“.

PASKAITA APIE FAUSTĄ KIRŠĄ
Balandžio 6 d., trečiadienį, 15 val. Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė skaitys paskaitą apie Faustą Kiršą.

„PRIE STALO VISA LIETUVA“
Balandžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – knygos „Prie stalo visa Lietuva“ sutiktuvės.

ŠIĄ SAVAITĘ MUZIEJUJE VEIKIA KINO TEATRAS!
Balandžio 19–22 d. muziejuje veikia kino teatras! Užsukite į jaukią Maironio mansardą pokalbiui ir filmui! Susitikimų pradžia – 16 val.!

KVIEČIAME KURTI MENININKŲ SODYBOJE!
Gegužės 24–25 d. – S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. 

„SPALVOTA LAIMĖS FORMULĖ“
Gegužės 3 d., antradienį, 15 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Spalvota laimės formulė“ pristatymas.

FAUSTUI KIRŠAI – 125
Gegužės 16 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – poeto, publicisto Fausto Kiršos 125-ųjų gimimo metinių minėjimas. 

KNYGOS „SKULPTORIUS BERNARDAS BUČAS“ PRISTATYMAS
Gegužės 13 d., penktadienį, 17 val. – Saulutės Genovaitės Markauskaitės parengtos knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ pristatymas.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 27 d., penktadienį, 18 val. Maironio sodelyje – Poezijos pavasario laureato vainikavimas.

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ 2016
Gegužės 19 d., ketvirtadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – moterų kūrybos popietė!

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Viršūnių paukštis“ pristatymas.

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vasario 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui skirtą renginį!

PARODOS PRISTATYMAS IR PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 5 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatymas ir paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

MAIRONIO LEIDINIAI VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 20 d., ketvirtadienį, 13 val. – Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje!

PASKAITA APIE J. KRUMINĄ
Kovo 5 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie poetą, prozininką, vertėją ir žurnalistą Juozą Kruminą bei jam skirtos parodos pristatymas!

„SALOMĖJOS NĖRIES KELIONĖS“
Kovo 19 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Salomėjos Nėries kelionės“.

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS PRISTATYMAS
Kovo 28 d., penktadienį, 14 val. – atnaujintos interaktyvios ekspozicijos pristatymas Vaikų literatūros muziejuje!

„AŠ ESU BARBORA“
Kovo 29 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – atsiminimų knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora“ sutiktuvės.

MUZIEJŲ DIENA IR NAKTIS' 2014
Gegužės 17 d., šeštadienį, švęskite Tarptautinę muziejų dieną ir  Europos muziejų naktį kartu su mumis!

„LITERATŪRINIS EKSPROMTAS“
Balandžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – vakaras „Literatūrinis ekspromtas“.

„PASAULIS PO PERSIKU“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Elvinos Baužaitės knygos vaikams „Pasaulis po persiku“ sutiktuvės.

KŪRYBINIS SUSITIKIMAS SU A. ŽEMAITAIČIU
Gegužės 5 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – ilgamečio Los Angeles Dramos sambūrio aktoriaus, režisieriaus Algimanto Žemaitaičio kūrybos rečitalis.

POKALBIS-DISKUSIJA SU LITUANISTAIS
Balandžio 29 d., antradienį, 15 val. kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į pokalbį-diskusiją!

„TARYTUM RAGANŲ ŠIMTAI...“
Gegužės 14 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks Moterų kūrybos popietė „Tarytum raganų šimtai...“ 

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., antradienį, 17 val. kviečiame Rotušės aikštės kaimynus į tradicinį susitikimą!

POEZIJOS PAVASARIS J. GRUŠO NAMUOSE
Gegužės 27 d., antradienį, 18 val. – Poezijos pavasaris Juozo Grušo memorialiniame muziejuje!

MAIRONIO MIRTIES BEI MUZIEJAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS
Birželio 27 d., penktadienį, 16 val. kviečiame paminėti Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo dieną!

„MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“
Liepos 19 d., šeštadienį, 15 val. Maironio namuose – rašytojo, kunigo Kęstučio Trimako (1930–2013) knygos sutiktuvės.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VAIŽGANTUI
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“.

KNYGOS „ŽINGSNIAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 19 d., penktadienį, 17 val. – kauniečio prozininko Petro Venclovo sukaktuvinis 70-mečio vakaras su nauja novelių knyga „Žingsniai“.

„KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI“
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje – jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ kūrinių pristatymo šventė.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU S. ABROMAVIČIUMI
Rugsėjo 23 d., antradienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejuje susitikimas su rašytoju Stanislovu Abromavičiumi.

SUSITIKIMAS VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – Karaliaučiaus vaikų ir pedagogų išvykos į Lietuvą dalyvių susitikimas su Kauno rašytojais.

„PAULIAUS ŠIRVIO GYVENIMAS IR KŪRYBA...“
Spalio 13 d., pirmadienį, 17 val. – V. Kukulo (1959–2011) monografijos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ sutiktuvės.

PARODOS A. NYKAI-NILIŪNUI PRISTATYMAS
Spalio 29 d., trečiadienį, 15 val.  TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Laisvė: būti savimi“ pristatymas.

MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 5 d., trečiadienį, 17 val. – Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ pristatymas.

„BALYS SRUOGA – ŠTUTHOFE IR ČIKAGOJE“
Spalio 23 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – renginys „Balys Sruoga – Štuthofe ir Čikagoje“

POETĖS N. BLAŽEVIČIŪTĖS ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 14 d., penktadienį,  17.30 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poetės Nijolės Blaževičiūtės atminimo vakarą.

E. JANUŠAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Edmundo Janušaičio naujausių knygų sutiktuvės.

„AŠ PAŽĮSTU RAŠYTOJĄ“
Gruodžio 6 dieną, šeštadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją“.


L. ŽITKEVIČIAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d., trečiadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – poeto Leonardo Žitkevičiaus 100-mečio minėjimas. 

P. NORVILOS KNYGOS „BUITINĖ“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 14  val. – Pauliaus Norvilos poezijos knygos  „Buitinė“ sutiktuves.

KONCERTAS „NUO KLASIKOS IKI DŽIAZO“
Gruodžio 12 d., penktadienį, 17 val. – koncertas „Nuo klasikos iki džiazo“.

„AMŽINAI GYVA KŪRYBOS DVASIA“
Lapkričio 28 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė programa, skirta rašytojo Juozo Grušo gimtadieniui.

PASKAITA APIE J. A. HERBAČIAUSKĄ
Balandžio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie J. A. Herbačiauską.

ALMOS KAROSAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Sausio 20 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – poetės Almos Karosaitės 70-mečio minėjimas. 

POEZIJA UŽDARYTAME MAIRONIO BUTE
Birželio 29 d., pirmadienį, 16 val. – skaitome eilėraščius uždarytame Maironio bute!

ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI ATMINTI
Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo vakaras.

PASKAITA APIE LIŪNĘ SUTEMĄ
Vasario 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „...ir duosiu jai vardą Sutema...“

„KALVĖNŲ MIESTO PASLAPTIS“
Vasario 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ sutiktuvės.

RIČARDO MIKUTAVIČIAUS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Vasario 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Ričardo Mikutavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas ir parodos atidarymas. 

KNYGOS „NAMŲ DNR“ SUTIKTUVĖS
Kovo 5 d. , ketvirtadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – Linos Navickaitės knygos „Namų DNR“ sutiktuvės.

KNYGOS „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas!

KNYGELIŲ IŠ SERIJOS „MEŠKIŲ ISTORIJOS“ SUTIKTUVĖS
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Evelinos Daciūtės ir Rasos Kaper knygelių vaikams sutiktuvės.

KNYGOS „VAIKŠTO VIENAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 17 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Alvydo Katino knygos „Vaikšto vienas“ sutiktuves!

KNYGOS „BEGARSIS SKAMBUTIS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 24 d., penktadienį, 17 val. – paramos „Naujajai Romuvai“ renginys: susitikimas su Kęstučiu Navaku ir jo knyga „Begarsis skambutis“.

„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Ko aš nepasakiau Tau, Mama“.

MAMOS DIENOS RENGINIAI
Gegužės 9 d., šeštadienį, nuo 11 val. kviečiame vaikučius su mamomis ir močiutėmis į nemokamus renginius!

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Gegužės 13 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią“.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS „ŽEMAITĖ IR JOS EPOCHA“
Gegužės 27 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita bei parodos „Žemaitė ir jos epocha“ pristatymas.

„KARTUS LAURŲ SKONIS“
Gegužės 30 d., šeštadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poezijos ir muzikos popietė „Kartus laurų skonis“.

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Rotušės aikštės kaimynų tradicinį susitikimą!

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – Violetos Bakutienės programa „Užkoduotas Tėvynės ilgesio genas“.

ALDONAI LIOBYTEI – 100
Rugsėjo 18 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimas.

TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA
Rugsėjo 8 d., antradienį, Vaikų literatūros muziejus kviečia minėti Tarptautinę raštingumo dieną! Būtina užsiregistruoti!

VANDOS IBIANSKOS KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 17 val. – Vandos Ibianskos kūrybos vakaras.

KNYGOS „AŠ MĖLYNA JAUNA PUŠIS...“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 17  val. – knygos „aš mėlyna jauna pušis... Vaidoto Spudo dienoraščiai, laiškai, eilės, prisiminimai apie jį“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 28 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas!

„ATMINTIES VITRAŽAI“
Spalio 20 d., antradienį, 17 val.  B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Atminties vitražai“, skirtą Dalios Sruogaitės atminimui.

KNYGOS „FRONTO ANGELAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo ir bardo Edmundo Janušaičio knygos „Fronto angelas“ sutiktuves.

„DIDŽIOJO INKVIZITORIAUS AŠAROS“
Lapkričio 10 d., antradienį, 17  val. vyks rašytojo ir vertėjo Clandestinus (Sergejaus Isajevo) knygos „Didžiojo inkvizitoriaus ašaros“ sutiktuvės.

„RAIDŽIŲ EGLUTĖS“ ATIDARYMAS
Gruodžio 10 d., ketvirtadienį, 13 val. kviečiame į parodos „Raidžių eglutė“ atidarymą Vaikų literatūros muziejuje.

„DIEVO MEILĖS DOVANA“
Sausio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. – prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Sausio 27 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie muziejuje saugomas senąsias knygas.

PASKAITA „MAIRONIS IR KAUNO KULTŪRINIS GYVENIMAS“
Vasario 10 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą „Maironis ir Kauno kultūrinis gyvenimas“.

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS
Kovo 4 d., penktadienį, 13 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje vyks 9–12 klasių moksleivių meninio skaitymo konkursas.

SKAITOVŲ KONKURSAS MAŽIESIEMS
Kovo 22 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – mažųjų skaitovų konkursas.

„TAUTINIO TAPATUMO ŽENKLAI – NEPAVALDŪS LAIKUI“
Kovo 16 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Tautinio tapatumo ženklai – nepavaldūs laikui“.

„RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Rasoja mūsų širdys“.

RENGINYS, SKIRTAS GABRIELEI PETKEVIČAITEI-BITEI
Balandžio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 155-ųjų gimimo metinių minėjimą.

RENGINYS, SKIRTAS ANTANUI VAIČIULAIČIUI
Gegužės 18 d., trečiadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – renginys, skirtas A. Vaičiulaičiui ir rašinio konkurso dalyvių apdovanojimas!

PARODA „MAIRONIS IR LAURŲ VAINIKAS“
Gegužės 4 d., trečiadienį, 16 val. – parodos „Maironis ir laurų vainikas“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas .

PASKAITA „MAIRONIS IR LAURŲ VAINIKAS“
Gegužės 11 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą bei pristatys parodą „Maironis ir laurų vainikas“.

„NAKTIES BALTIEJI DEBESYS“
Gegužės 20 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Roberto Keturakio knygos „Nakties baltieji debesys“ sutiktuves.

JONO ENDRIJAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Kovo 18 d., trečiadienį, 17 val. – Jono Endrijaičio poezijos knygų „Vėpūtinis prie obels“ / „Vėpūtinukai“ sutiktuvės.

V. RUDŽIANSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 5 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Viktoro Rudžiansko knygos „Vienas“ sutiktuvės.

„LAIMINGASIS – TAI AŠ“
Kovo 19 d., trečiadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Laimingasis – tai aš“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ 2014“
Kovo 21 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – „Lygiadienio giesmė – 2014“.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS
Gegužės 30 d., penktadienį, 18 val. – Poezijos pavasario-Maironio premijos laureato vainikavimas!

„BET BŪTIES TOKS TRUMPAS SKRYDIS“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 17 val. – atminties valanda „Bet būties toks trumpas skrydis“, skirta poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms.

KVIEČIAME KURTI!
Gegužės 15–17 d. – kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. Kviečiame atvykti ir kurti menininkų sodyboje – S. Nėries memorialiniame muziejuje!

„ŽALIAKALNIS – PRISIKĖLIMO PARAPIJA“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose vyks Edmundo Janušaičio 36 sapnų romano „Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija“ pristatymas. 

„ANTANAS VAIČIULAITIS. LAIŠKAI“
Birželio 18 d., trečiadienį, 17 val. – knygos „Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Spalio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus kviečiame į popietę, skirtą Šeimos metams.

PARODOS VAIŽGANTUI PRISTATYMAS
Spalio 15 d., trečiadienį, 15 val. – TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Gruodžio 1 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – edukacinės parodos „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atidarymas.

L. ANDRIEKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. – kunigo, vienuolio, poeto, teologijos mokslų daktaro Leonardo Andriekaus (1914–2003) 100-mečio minėjimas.

„MUMIŲ PASAULIS ŠIRDIES GELMĖSE“
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis renginys „Mumių pasaulis širdies gelmėse“

NAUJOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 15 val. – ekspozicijos „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ atidarymas!

ĮŽIEBKIME KALĖDŲ EGLĘ MAIRONIO NAMUOSE!
Gruodžio 17 d., trečiadienį, 11 val. visus kviečiame įžiebti Kalėdų eglę Maironio namuose!

PIEŠINIŲ KONKURSO APTARIMAS
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 14 val. – piešinių konkurso pagal K. Donelaičio kūrybą aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Sausio 23 d., penktadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas.

TĖVO STANISLOVO 10-ŲJŲ MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 5 d., penktadienį, 17 val. Maironio muziejuje vyks Tėvo Stanislovo 10-ųjų mirties metinių minėjimas.

KNYGOS „ŽAIBŲ ŠVIESOJ“ SUTIKTUVĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 15  val. – poeto Vlado Baltuškevičiaus sonetų knygos „Žaibų šviesoj“ sutiktuvės.

119-OSIOS BALIO SRUOGOS GIMIMO METINĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras, skirtas Balio Sruogos 119-osioms gimimo metinėms.

ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ RAŠYTOJŲ DIENĄ
Kovo 3 d., antradienį, 17 val. kviečiame į  vakarą, skirtą Tarptautinei rašytojų dienai. Programoje – spektaklis „Laiškų knyga“

„ASMENYBIŲ ĮTAKA ŽADINANT TAUTINĘ SAVIGARBĄ“
Kovo 5 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Asmenybių įtaka žadinant tautinę savigarbą“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė“.

KNYGOS „KITOKIU ŽVILGSNIU“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 21 d., antradienį, 17 val. – Jurgio Brėdikio knygos „Kitokiu žvilgsniu“ sutiktuvės. 

POEZIJOS SKAITYMAI SRUOGŲ NAMUOSE
Gegužės 27 d., trečiadienį, 18 val. – poezijos skaitymai B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje!

„NEĮVEIKIAMA TEATRO GALIA“
Gegužės 13 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – Juozo Algimanto Krikštopaičio knygos „Neįveikiama teatro galia“ pristatymas.

„SAULĖLEIDŽIŲ AUŠROS“
Birželio 30 d., antradienį, 18 val. renginys, skirtas Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo ir Jono Mačiulio-Maironio mirties metinėms paminėti.

ŽIVILĖS GUOGYTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Birželio 18 d., ketvirtadienį, 16 val. J. Grušo muziejuje – Živilės Guogytės knygos „Mano gyvenimo poezija ir proza“ sutiktuvės.

ALEI RŪTAI – 100
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 16 val. – Alės Rūtos (Elenos Nakaitės-Arbienės) 100-mečio minėjimas!

„ŠVIESOS BURTAI“
Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – plenero „Plastika + žodis 2015“ darbų pristatymo šventė!

„SALOMĖJA NĖRIS IR KARO NEGANDOS“
Spalio 21 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje bus skaitoma paskaita „Salomėja Nėris ir karo negandos“.

PARODA „KNYGA MANO GYVENIME“
Lapkričio 20 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Knyga mano gyvenime“ atidarymas ir moksleivių konkurso „Mano fantazijų knyga“ laureatų apdovanojimas!

DONALDO KAJOKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Lapkričio 11 d., trečiadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje – D. Kajoko eilėraščių knygos „Apie vandenis, medžius ir vėjus“ sutiktuvės.

ANTANUI MIŠKINIUI – 110
Gruodžio 2 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, prozininko, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo Antano Miškinio 110-ųjų gimimo metinių minėjimas.

„BALTOJE ADVENTO TYLOJE“
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Baltoje Advento tyloje“.

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ
Gruodžio 15 d., antradienį, 14 val. kviečiame į eglutės įžiebimo šventę Maironio namuose!

„GYVENIMAS, KOKS JIS BUVO“
 Sausio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo“ pristatymą.

ERIKOS DRUNGYTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 12 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Erikos Drungytės eilėraščių knygos „Patria“ sutiktuves.

PARODA „STAČIOS AKYS MEDINIŲ DIEVUKŲ“
Kovo 4 d., penktadienį, 15 val. – Virgilijaus Jankausko fotografijos parodos „Stačios akys medinių dievukų“ atidarymas.

VIKTORUI MILIŪNUI – 100
Kovo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.

„SODINKIME GYVENIMO MEILĖS MEDĮ...“
Balandžio 12 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Sodinkime gyvenimo meilės medį…“.

„LIAUDIES MENAS IŠ RAŠYTOJŲ RINKINIŲ“
Balandžio 13 d., trečiadienį, 16 val. kviečiame į parodos „Liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymą!

NAKTĮ SODAS NEUŽMIEGA!
Gegužės 21 d., šeštadienį, 18 val. kviečiame kartu su mumis žaismingai švęsti Europos muziejų naktį!

PASKAITA APIE G. PETKEVIČAITĘ-BITĘ
Gegužės 18 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Nijolė Raižytė skaitys paskaitą „Feministinė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės veikla“.

„TEGUL RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tegul rasoja mūsų širdys“.

A. PAKĖNO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 11 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – poeto ir muziejininko Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šeimoje mūsų savasties šaknys“.

PARODA „GIJOS“
Birželio 19 d., ketvirtadienį, 18 val. – tapybos bei fotografijų parodos „Gijos“ atidarymas.

VAKARAS, SKIRTAS A. NYKAI-NILIŪNUI
Spalio 15 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, rašytojo, vertėjo, Nacionalinės premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

KNYGOS „DEMONŲ AMŽIUS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 25 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2014 M.
Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Moterų kūrybos vakaras „...kad pakiltų apmirusi siela...“.

POEZIJOS KNYGOS „SUTARTINĖ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 6 d., penktadienį, 17 val. – poeto Jono Liniausko sukaktuvinis 60-mečio vakaras su nauja eilėraščių knyga „Sutartinė“.

ATVIRA PASKAITA-DISKUSIJA
Kovo 19 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo muziejuje – atvira paskaita-diskusija „Laikinosios sostinės gyvenimo stilius ir mados“.

SUSITIKIMAS SU BIRUTE MAR
Kovo 24 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su aktore, rašytoja Birute Mar ir jos knygų „Princesių sala“, „Gėlininkė“ pristatymas.

SUSITIKIMAS SU KORNELIJUMI HELIU
Balandžio 25 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – popietė „Apie austrų literatūrą, save ir ryšius su Lietuva“.

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Moterų kūrybos popietė „Ir žuvėdros nulydėjo / Per plačias marias...“

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Birželio 19 d., penktadienį, 17.30 val. – žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas poetui, kunigui Ričardui Mikutavičiui.

VAIŽGANTO „RAŠTŲ“ XXIII TOMO PRISTATYMAS
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje vyks Vaižganto „Raštų“ XXIII tomo pristatymas.

JONO MAČIULIO-MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Spalio 21 d., trečiadienį, 17 val. minėsime Maironio gimtadienį su Rimvydo Stankevičiaus poezijos knyga „Kertinis skiemuo“!

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas!

PASKAITA APIE MARIŲ KATILIŠKĮ
Lapkričio 25 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Marių Katiliškį „Pakilęs virš gyvenimo kliūčių“.

„TAIP KVEPIA VAKARAS SAPNE“
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į poezijos ir muzikos vakarą „Taip kvepia vakaras sapne“.

KNYGOS „MARANTA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 15 d., antradienį, 17 val. – rašytojos Birutės Jonuškaitės knygos „Maranta“ sutiktuvės.

„IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ...“
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vokalinės muzikos koncertas „Iš širdies į širdį...“

„KAD KRŪTINĖSE PLASTĖTŲ...“
Vasario 13 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Kad krūtinėse plastėtų...“.

PARODA IŠ CIKLO „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Vasario 19 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas“ iš ciklo „Istorija verta muziejaus“ pristatymas.

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Kovo 4 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“.

„PILNAS ILGESIO GYVENIMAS“
Kovo 18 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę popietę „Pilnas ilgesio gyvenimas“.

S. ABROMAVIČIAUS KNYGELĖS VAIKAMS PRISTATYMAS
Balandžio 15 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Kultūros dienos minėjimas su nauja Stanislovo Abromavičiaus  knygele!

PASKAITA APIE VIKTORĄ MILIŪNĄ
Balandžio 20 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Šis krantas ir anas krantas“ pristatymas bei paskaita apie Viktorą Miliūną.

„NUO KNYGNEŠIŲ EPOCHOS Į LIETUVOS VALSTYBĘ“
Gegužės 18 d., trečiadienį, 16 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – konferencija „Nuo knygnešių epochos į Lietuvos valstybę“.

AR RAŠYTI GALI KIEKVIENAS?
Vasario 12 d., trečiadienį, 12.30 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia moksleivius į pašnekesį su rašytojais Ar rašyti gali kiekvienas? 

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Pasaulinę poezijos dieną
kovo 21 d., penktadienį, 17 val. kviečiame Maironio namuose minėti K. Donelaičio 300 metų jubiliejų.

KŪRYBOS KONKURSO APTARIMAS
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

„LITERATŪRINĖS VILNIAUS SLINKTYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – „Literatūrinių Vilniaus slinkčių“ viešnagė!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – paskaita TAU klausytojams apie L. Andriekų ir jam skirtos parodos pristatymas.

Edukacija naujojoje galerijoje!
Naujojoje ekspozicijoje per kūrinius ir tekstus kviesime susipažinti su rašytojais, skulptoriais ir įvairiomis skulptūros formomis bei technika!

„PRABILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA“
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Prabilęs pasauliui savita kalba“.

KONCERTAS „VAIKŲ KAMBARYS“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 13.30 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – aktorių trupės „TEATRIUKAS“ koncertas „Vaikų kambarys“. 

„JAUTRIAI SKLEIDĘ DVASIOS ŠVIESĄ“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jautriai skleidę dvasios šviesą“.

KAZIO BORUTOS 110-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d., ketvirtadienį, 18 val. – Kazio Borutos 110-ųjų metinių minėjimas.

„PALYDĖK, PALYDĖK MANE, VĖJAU...“
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje vyks Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimas „Palydėk, palydėk mane, vėjau...“.

VAKARAS, SKIRTAS B. RADZEVIČIAUS ATMINIMUI
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje – rašytojo Broniaus Radzevičiaus (1940–1980) atminimo vakaras.

KNYGOS „LAIŠKAI EUGENIJAI“ SUTIKTUVĖS
Vasario 19 d., penktadienį, 17 val. – Jono Mačiulio knygos „Laiškai Eugenijai (1944–1956)“ sutiktuvės. 

RENGINYS, SKIRTAS BALIUI SRUOGAI
Gegužės 18 d., trečiadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras „Muzikiniai lietuvių liaudies poetikos bruožai B. Sruogos tyrinėjimuose“.

MEILĖS LYRIKOS SKAITYMAI
Vasario 15 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Vėtra suokia rūstų juoką / Apie meilę tą...“!

BALTŲ POETŲ SKAITYMAI
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Poezijos pavasario šventė S. Nėries memorialiniame muziejuje! 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Vasario 12 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo žadinant tautinę savigarbą“.

PARODOS „IŠTAKOS“ ATIDARYMAS
Gegužės 15 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaroma Arvydo Palevičiaus tapybos darbų paroda „Ištakos“.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽEMAITĖS MAGIJA...“
Spalio 1 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Žemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“!

KNYGOS „GYVIEJI SKYDAI“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 17 d., antradienį, 17 val. – istoriko, rašytojo Rimanto Marčėno novelių ir apsakymų knygos „Gyvieji skydai“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 18 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į tradicinį Moterų kūrybos vakarą. 

„KOKS PASAULIS TRAPUS“
Gruodžio 19 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į poezijos ir muzikos popietę „Koks pasaulis trapus“.

PASKAITA „SPAUDOS DRAUDIMAS IR MOTIEJUS VALANČIUS“
Vasario 24 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Audronė Gedutienė skaitys paskaitą „Spaudos draudimas ir Motiejus Valančius“.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 19 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje – konkursas „Lygiadienio giesmė“.

„DVASIA KO IEŠKO, KAS ATSPĖS...“
Gegužės 16 d., šeštadienį, 16 val. kviečiame į „Muziejų nakties“ renginį-detektyvą „Dvasia ko ieško, kas atspės, / Kai skęsta ji tarp atminimų!“

PASKAITA APIE VINCĄ KUDIRKĄ
Spalio 7 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos fenomenas“.

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“
Lapkričio 17 d., antradienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – kompozicija „Užkoduotas Tėvynės meilės ir ilgesio genas“.

„IRANAS – KITA MĖNULIO PUSĖ“
Kovo 22 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – Mariaus Abramavičiaus knygos „Iranas – kita mėnulio pusė“ sutiktuvės.

Paskaita apie Kazį Binkį
Lapkričio 13 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita apie Kazį Binkį.

„Lapės gaudymas“
Spalio 30 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Nacionalinės premijos laureato, rašytojo Donaldo Kajoko knygos „Lapės gaudymas“ sutiktuves.

Kaziui Binkiui – 120
Lapkričio 6 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių minėjimą ir jam skirtos parodos atidarymą!

Respublikinis jaunųjų skaitovų konkursas
Lapkričio 9 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks pirmasis Respublikinio jaunųjų skaitovų konkurso turas.

Moksleivių skaitovų konkurso II turas
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 11 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita „Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“.

TEATRALIZUOTAS MUZIKINIS PROJEKTAS
Lapkričio 29 d., penktadienį, 17 val. – teatralizuotas muzikinis projektas „M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbą ir gyvenimą“.

„Tu šauki mane vardu“
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimą „Tu šauki mane vardu“.

„ROMANTIZMO DVASIOS UŽBURTI“
Gruodžio 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras-koncertas „Romantizmo dvasios užburti“.

„BRAUNO JUDESIAI“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašytojas Jurgis Gimberis pristatys knygą „Brauno judesiai“.

„KORTŲ TRAUKIMAS TĖRA TIK DALIS RITUALO“
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 14 val. Maironio namuose vyks Pauliaus Norvilos antrosios poezijos knygos „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Moterų kūrybos vakaras.


„PARALELĖS: MAIRONIS IR BERN. BRAZDŽIONIS“
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis“.

VYTAUTO MARTINKAUS KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Vytauto Martinkaus kūrybos vakaras.

ANTANO A. JONYNO KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 17 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Antano A. Jonyno kūrybos vakaras.

„TEGUL MEILĖ LIETUVOS...“
Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje vyks vakaras „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“.

„ATMINTIES RAVĖJIMAS“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į poetės Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės knygos „Atminties ravėjimas“ sutiktuves.

POPIETĖ KURIANČIAM JAUNIMUI
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje –  popietė kuriančiam jaunimui!

VAKARAS, SKIRTAS S. STACEVIČIUI
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poeto Stasio Stacevičiaus prisiminimo vakarą.

„GYVYBĖS IŠVERKTOJ AKY“
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į literatūrinę užstalę su Petro Palilionio knyga „Gyvybės išverktoj aky“.

K. BINKIS IR B. SRUOGA „VIENOJE KIŠENĖJ“
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Laimono Inio knygos „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“ sutiktuvės.

PRANO MAŠIOTO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje įvyks Prano Mašioto jubiliejaus minėjimas.

K. DONELAIČIUI SKIRTOS PARODOS ATIDARYMAS
2014 m. sausio 14 d., antradienį, 17 val. – pirmasis renginys iš ciklo, skirto K. Donelaičio 300 metų jubiliejui: parodos atidarymas!

V. BALTUŠKEVIČIAUS KŪRYBOS VAKARAS
Sausio 30 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poeto Vlado Baltuškevičiaus jubiliejinis kūrybos vakaras.

„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“
Nauja, įdomi paroda Vaikų literatūros muziejuje – tik iki sausio 20 d. Skubėkite aplankyti!

MUZIKINĖ PROGRAMA „PASAULIO DAINOS“
Sausio 17 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – muzikinė programa „Pasaulio dainos“.

MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Maironio rūmų mansardoje – Respublikinio moksleivių piešinių konkurso darbų paroda!

MUZIEJAI KNYGŲ MUGĖJE
Pranešimas spaudai „Knygų mugėje muziejai visus kviečia tapti... poetais“!

LITERATŪRINIS-MUZIKINIS VAKARAS
Kovo 24 d., pirmadienį, 17 val. – B. ir V. Sruogų namuose muziejuje – literatūrinis-muzikinis vakaras.

RUOŠIAMĖS RUDENIUI
Šių metų rudenį pasiūlysime savo lankytojams dvi naujienas: kviesime visus į naują ekspoziciją – Požemio galeriją – ir atidarysime edukacinę parodą!

„TĖVO STANISLOVO IR RILKĖS DIALOGAS“
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – „Tėvo Stanislovo ir Rainerio Marijos Rilkės dialogas“.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Kada paskutinį kartą ranka rašėte artimam žmogui laišką? Kviečiame tai padaryti Maironio namuose!

„ČIULBA VOLUNGĖLĖ“
Lapkričio 7 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – poezijos knygos ir cd „Čiulba volungėlė“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 8 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

„Baltojoje Advento tyloje“
Gruodžio 9 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltojoje Advento tyloje“.

KALĖDINIS POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Gruodžio 22 d., antradienį, 17 val. – Kalėdinis poezijos ir muzikos vakaras. 

RAŠYTOJŲ ATVIRUKŲ VIRTUALI PARODA
Kviečiame apžiūrėti šventinę virtualią parodą „Atvirukai rašytojams laiko ir vietų verpetuose“.

2016-ųjų I PUSMEČIO NAUJIENOS!
Jubiliejinių metų naujienos: paroda „Istorija, verta muziejaus“ ir muziejaus veiklos viešinimo projektas „Kas muziejuje gyvena?“

Renginių šiuo metu nėra
KONCERTAS „OGINSKIS IR KITI DVARŲ KOMPOZITORIAI“
Kovo 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – koncertas „Oginskis ir kiti dvarų kompozitoriai“.

ATSISVEIKINIMAS SU BRONIU RAILA
Birželio 26 d. kviečiame palydėti į paskutinę kelionę išeivių žurnalistą, rašytoją, kritiką Bronį Railą ir jo žmoną Danetą.

„JAU NIEKAS TAVĘS TAIP GILIAI NEMYLĖS“
Vasario 19 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – literatūrinė-muzikinė popietė „Jau niekas tavęs taip giliai nemylės“!

„KELIONĖ Į PASAKŲ PASAULĮ“
Vasario 21 d., penktadienį, 16 val. Vilniaus knygų mugėje pristatysime edukacinę programą „Kelionė į pasakų pasaulį“!

J. KRUMINO 100-MEČIO MINĖJIMAS
Kovo 3 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame į poeto, prozininko, vertėjo ir žurnalisto Juozo Krumino 100-mečio minėjimą.

„ĮSIKLAUSYMAI“ IR „TANGO“
Kovo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. – V. Kiaušo-Elmiškio knygos „Įsiklausymai“ sutiktuvės ir A. Aleksandravičiaus parodos „Tango“ atidarymas.

„JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ“
Balandžio 2 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita „Jakštas bara Vaižgantą“.

„ORA ET LABORA. PALENDRIAI“
Kovo 20 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – knygos „Ora et labora. Palendriai“ (fotografas Eugenijus Barzdžius) pristatymas.

K. NAVAKO KŪRYBOS VAKARAS
Kovo 25 dieną, antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Kęstučio Navako jubiliejinis kūrybos vakaras.

„PAKELIUI AUŠROS LINK...“
Kovo 28 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – poezijos vakaras „Pakeliui aušros link...“.

IGNUI ŠEINIUI SKIRTAS VAKARAS
Balandžio 14 d., pirmadienį, 17 val. – Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE IGNĄ ŠEINIŲ
Balandžio 16 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita apie Igną Šeinių.

J. BUITKAUS PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Balandžio 24 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio namuose – literatūrinė popietė: Jurgio Buitkaus premijos įteikimas poetui Vladui Baltuškevičiui.

PASKAITA APIE JONĄ STRIELKŪNĄ
Balandžio 30 d., trečiadienį, 15 val. Maironio namuose – paskaita apie Joną Strielkūną.

ALBINO BERNOTO 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Gegužės 16 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks rašytojo Albino Bernoto 80-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PASKAITA APIE ALBINĄ BERNOTĄ
Gegužės 14 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – paskaita bei parodos, skirtos Albinui Bernotui, pristatymas.

KOSTO OSTRAUSKO LAIDOTUVĖS
Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame atsisveikinti su rašytoju Kostu Ostrausku.

„PENKIASDEŠIMT POEZIJOS PAVASARIŲ“
Gegužės 26 d., pirmadienį, 17 val. Kauno menininkų namuose – parodos „Penkiasdešimt Poezijos pavasarių“ atidarymas!

ALGIRDO LANDSBERGIO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko Algirdo Landsbergio 90-ųjų gimimo metinių minėjimas.

PARODOS VAIŽGANTUI ATIDARYMAS
Rugsėjo 22 d., pirmadienį, 17 val. – parodos, skirtos J.Tumo-Vaižganto 145-osioms gimimo metinėms, atidarymas bei meninis rašytojo jubiliejaus paminėjimas.

KNYGOS „ŽODŽIO LAUKAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 17 val. – Jūratės Sučylaitės poezijos knygos „Žodžio laukai“ sutiktuvės.

„METŲ“ ŠVIESOJE
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. – Kristijono Donelaičio jubiliejui skirtas renginys „Metų“ šviesoje. 

DOVANOSIME MAIRONIUI GĖLĘ!
Spalio 21 d., antradienį, 11 val. dovanosime Maironiui gėlę! Prisijunkite ir Jūs!

ANSAMBLIO „AINIAI“ KONCERTAS
Rugsėjo 23 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ muzikos ansamblio „Ainiai“ koncertas.

KNYGOS „TAU ATVIRAS DANGUS“ SUTIKTUVĖS
Spalio 3 d., penktadienį, 17.30 Maironio namuose – prof. prel. Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Tau atviras Dangus“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RITA LATVĖNAITE-KAIRIENE
Spalio 9 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – susitikimas su rašytoja Rita Latvėnaite-Kairiene.

KNYGOS „NESUPAKUOTI“ SUTIKTUVĖS
Spalio 24 d., penktadienį, 17 val. – Edmundo Janušaičio knygos „Nesupakuoti“ sutiktuvės bei sukaktuvinis 60-mečio vakaras.

POPIETĖ SU A. NYKOS-NILIŪNO KŪRYBA
Spalio 16 d., ketvirtadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks literatūrinė popietė su Alfonso Nykos-Niliūno kūryba.

VLADO KALVAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 7 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Vlado Kalvaičio kūrybos vakaras.

DEKORACIJŲ-SKULPTŪRŲ PARODOS ATIDARYMAS
Spalio 22 d., antradienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – lauko dekoracijų-skulptūrų konkurso darbų aptarimas, parodos atidarymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje – paskaita „Povilo Višinskio ir Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bičiulystė“.

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – rašytojos Aldonos Ruseckaitės naujausio romano „Kaip žaibas“ sutiktuvės.

ANTANO LIUTKAUS DARBŲ PARODA
Gegužės 7 d., šeštadienį, 12 val. atidaroma dailininko Antano Liutkaus (1906–1970) tapybos darbų paroda „Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“!

BERN. BRAZDŽIONIS: „IŠĖJAU LIKIMO IŠVARYTAS“
Gruodžio 10 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita TAU klausytojams apie Bern. Brazdžionio pasitraukimą iš Lietuvos.

TANGO KONCERTAS
Gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Tango koncertas.

„METAI TAMSČIUKO ATOKAITOJ“
Gruodžio 5 d., penktadienį, 17 val. – rašytojo Petro Palilionio knygos „Metai Tamsčiuko atokaitoj“ sutiktuvės.

KNYGOS „VERTYBĖS IR POLITIKA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 16 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – knygos „Vertybės ir politika. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sutiktuvės ir diskusija.

LITERATŪRINIS VAKARAS VAIŽGANTO BUTE
Gruodžio 19 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje vyks literatūrinis vakaras.

Kalėdų dvasia Maironio namuose
Iki sausio 6 d. kviečiame pamatyti originalią Kalėdų eglutę, kurią puošia net 133 moksleivių gaminti žaisliukai!

VIRGILIJAUS JANKAUSKO PARODŲ ATIDARYMAS
Sausio 16 d., penktadienį, 17 val. – fotomenininko Virgilijaus Jankausko parodų „Dingęs kraštas“ ir „D-O-N-E-L-A-I-T-I-S“ atidarymas.

„BALTAS KURĖNAS“
Sausio 29 d., ketvirtadienį, 17 val. – rašytojo Laimono Inio legendų ir sakmių knygos apie Mažąją Lietuvą „Baltas kurėnas“ sutiktuvės.

PASKAITA APIE K. DONELAITĮ
Vasario 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Kristijono Donelaičio ženklai Karaliaučiaus žemėje“.

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ POPIETĖ
Kovo 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – popietė, skirta Justinui Marcinkevičiui atminti.

POEZIJOS IR VERTIMŲ POPIETĖ „SKOLOS GRĄŽINIMAS“
Vasario 28 d., šeštadienį, 16 val. – Gintaro Patacko ir Anos Gerasimovos-Umkos dvikalbės eilėraščių knygos „Užskaita“ / „Взаимозачет“ pristatymas.

ROBERTO KETURAKIO JUBILIEJINIS VAKARAS
Kovo 20 d., penktadienį, 17 val. – poeto Roberto Keturakio jubiliejinis vakaras su knyga „Tiktai akimirkos“.

„DIDI ŠTURMAI DŪŠIOJ GRIAUDĖ“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į poetinių improvizacijų popietę „Didi šturmai dūšioj griaudė“!

JAUTRIAI SKLEIDĘS DVASIOS ŠVIESĄ
Kovo 17 d., antradienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – kunigo ir poeto R. Mikutavičiaus atminimo vakaras. 

TARP MAIRONIO MEDŽIŲ
Rugsėjo 4 d., penktadienį, 16 val. – parodos „Tarp Maironio medžių: liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymas ir liaudies kūrybos popietė.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Balandžio 15 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“ pristatymas TAU Literatūros fakulteto klausytojams!

KONCERTAS „GIEDA JAUNYSTĖ“
Gegužės 12 d. antradienį, 17 val. Maironio namuose – VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros studentų koncertas „Gieda jaunystė“.

PASKAITA APIE ANTANĄ BARANAUSKĄ
Balandžio 29 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Antaną Baranauską TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

„PAŽVELK DIEVYBEI Į AKIS“
Gegužės 6 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – prel., prof. habil. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS knygos „Pažvelk Dievybei į akis“ sutiktuvės.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 29 d., penktadienį, 18 val. kviečiame į Poezijos pavasario šventę Maironio sodelyje!

ŽEMAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Birželio 9 d., antradienį, kviečiame į rašytojos Julijos Žymantienės-Žemaitės 170-ųjų gimimo metinių minėjimą.

KNYGOS „DU LAGAMINAI“ SUTIKTUVĖS
Birželio 12 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – Juttos Noak novelių knygos „Du lagaminai“ sutiktuvės.

„PER PASAULĮ KELIAUJA POETAS“
Rugsėjo 23 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „Per pasaulį keliauja poetas“ (Bern. Brazdžionio asmenybė ir veikla).

S. NĖRIES 70-ųjų MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Liepos 7 d., antradienį, 14 val. kviečiame prie Salomėjos Nėries kapo Petrašiūnų kapinėse paminėti Poetės 70-ąsias mirties metines.

PASKAITA, SKIRTA JULIUI KAUPUI
Rugsėjo 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita ir parodos „Ieškoti amžinų dalykų“ (J. Kaupui – 95) pristatymas.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Rugsėjo 16 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams paskaita ir parodos, skirtos Alei Rūtai, pristatymas.

SVAJŪNO SABALIAUSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vyks Svajūno Sabaliausko-Geladuonio naujausios knygos sutiktuvės!

VERTĖJAMS-JUBILIATAMS SKIRTAS RENGINYS
Spalio 14 d., trečiadienį, 17 val. – vertėjams-jubiliatams skirtas renginys ir leidinio „Miltonas Starkus / Milton Stark“ sutiktuvės.

„RUDENS VAKARAS“ SU NAUJOMIS KNYGOMIS
Spalio 28 d., trečiadienį, 17 val. – naujausių rašytojos Aldonos Ruseckaitės knygų „Žemaitės paslaptis“ ir „Verčiau (ne)užmiršti“ sutiktuvės.

POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Lapkričio 6 d., penktadienį, 18 val. Maironio muziejuje – Kauno kunigų seminarijos studentų poezijos ir muzikos vakaras.

PARODA „SPIRITUALS“
Spalio 30 d., penktadienį, 16 val. kviečiame į jauno menininko José Ignacio Dávila In Red“ kūrinių parodos „Spirituals“ atidarymą.

PASKAITA APIE KAZĮ BORUTĄ
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie rašytoją Kazį Borutą bei jam skirtos parodos pristatymas.

„KITAS BERN. BRAZDŽIONIS“
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 15 val. Bern. Brazdžionio rinkinio skyriaus vedėja Jūratė Ivanauskienė skaitys paskaitą „Kitas Bern. Brazdžionis“.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Gruodžio 9 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams muziejininkė Albina Protienė pristatys parodą „Ištikimi eilėraščiui ir savo kartai“.

PARODŲ CIKLAS „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Sausio 19 d., antradienį, 17 val. kviečiame į parodų ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymą.

LIUDUI DOVYDĖNUI – 110
Vasario 4 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo, žurnalisto Liudo Dovydėno 110-ųjų metinių minėjimą.

„ŽYDĖJIMAS DIEVO DELNE“
Vasario 24 d., trečiadienį, 17 val. – literatūros vakaras „Žydėjimas Dievo delne“, skirtas kunigo, poeto Ričardo Mikutavičiaus gimtadienio paminėjimui. 

„MES ESAME IR LIUDIJAME LIETUVĄ“
Kovo 2 d., trečiadienį, 15 val. – monospektaklis „Mes esame ir liudijame Lietuvą“.

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Kovo 21 d., pirmadienį, 17 val. kviečiame kartu švęsti Pasaulinę poezijos dieną!

KNYGOS „UGNIM ANT DEBESŲ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 9 d., trečiadienį, 16 val. Maironio namuose vyks knygos „Henrikas Radauskas „Ugnim ant debesų“ / „Огнем по небесам“ sutiktuvės.

„SENOJI ŠIANDIENINĖ KNYGNEŠYSTĖ“
Kovo 16 d., trečiadienį, kviečiame į renginį „Senoji šiandieninė knygnešystė“, skirtą Knygnešių dienai!

PARODA „RANKRAŠTINĖS KNYGOS“
Kovo 18 d., penktadienį, 15 val. Maironio namuose – parodos „Rankraštinės knygos“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas.

PASKAITA „RANKRAŠTINĖS V. KATILIAUS KNYGOS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Rankraštinės Viktoro Katiliaus knygos“.

PASKAITA APIE FAUSTĄ KIRŠĄ
Balandžio 6 d., trečiadienį, 15 val. Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė skaitys paskaitą apie Faustą Kiršą.

„PRIE STALO VISA LIETUVA“
Balandžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – knygos „Prie stalo visa Lietuva“ sutiktuvės.

ŠIĄ SAVAITĘ MUZIEJUJE VEIKIA KINO TEATRAS!
Balandžio 19–22 d. muziejuje veikia kino teatras! Užsukite į jaukią Maironio mansardą pokalbiui ir filmui! Susitikimų pradžia – 16 val.!

FAUSTUI KIRŠAI – 125
Gegužės 16 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – poeto, publicisto Fausto Kiršos 125-ųjų gimimo metinių minėjimas. 

KNYGOS „SKULPTORIUS BERNARDAS BUČAS“ PRISTATYMAS
Gegužės 13 d., penktadienį, 17 val. – Saulutės Genovaitės Markauskaitės parengtos knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ pristatymas.

POEZIJOS PAVASARIS MAIRONIO NAMUOSE
Gegužės 27 d., penktadienį, 18 val. Maironio sodelyje – Poezijos pavasario laureato vainikavimas.

PARODOS PRISTATYMAS TAU KLAUSYTOJAMS
Kovo 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Viršūnių paukštis“ pristatymas.

KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ
Vasario 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui skirtą renginį!

PARODOS PRISTATYMAS IR PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Vasario 5 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Kristijonui Donelaičiui – 300“ pristatymas ir paskaita TAU Literatūros fakulteto klausytojams.

MAIRONIO LEIDINIAI VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE
Vasario 20 d., ketvirtadienį, 13 val. – Maironio neskelbtų tekstų sąsiuviniai bus pristatyti Vilniaus knygų mugėje!

PASKAITA APIE J. KRUMINĄ
Kovo 5 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie poetą, prozininką, vertėją ir žurnalistą Juozą Kruminą bei jam skirtos parodos pristatymas!

„SALOMĖJOS NĖRIES KELIONĖS“
Kovo 19 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Salomėjos Nėries kelionės“.

„AŠ ESU BARBORA“
Kovo 29 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – atsiminimų knygos „Rūta Staliliūnaitė. Aš esu Barbora“ sutiktuvės.

MUZIEJŲ DIENA IR NAKTIS' 2014
Gegužės 17 d., šeštadienį, švęskite Tarptautinę muziejų dieną ir  Europos muziejų naktį kartu su mumis!

„LITERATŪRINIS EKSPROMTAS“
Balandžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – vakaras „Literatūrinis ekspromtas“.

KŪRYBINIS SUSITIKIMAS SU A. ŽEMAITAIČIU
Gegužės 5 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – ilgamečio Los Angeles Dramos sambūrio aktoriaus, režisieriaus Algimanto Žemaitaičio kūrybos rečitalis.

POKALBIS-DISKUSIJA SU LITUANISTAIS
Balandžio 29 d., antradienį, 15 val. kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į pokalbį-diskusiją!

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., antradienį, 17 val. kviečiame Rotušės aikštės kaimynus į tradicinį susitikimą!

MAIRONIO MIRTIES BEI MUZIEJAUS ĮKŪRIMO MINĖJIMAS
Birželio 27 d., penktadienį, 16 val. kviečiame paminėti Maironio mirties ir muziejaus įkūrimo dieną!

„MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ“
Liepos 19 d., šeštadienį, 15 val. Maironio namuose – rašytojo, kunigo Kęstučio Trimako (1930–2013) knygos sutiktuvės.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA VAIŽGANTUI
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Sugrįžtantis Juozas Tumas-Vaižgantas: nekintanti vertybių hierarchija“.

KNYGOS „ŽINGSNIAI“ SUTIKTUVĖS
Rugsėjo 19 d., penktadienį, 17 val. – kauniečio prozininko Petro Venclovo sukaktuvinis 70-mečio vakaras su nauja novelių knyga „Žingsniai“.

„PAULIAUS ŠIRVIO GYVENIMAS IR KŪRYBA...“
Spalio 13 d., pirmadienį, 17 val. – V. Kukulo (1959–2011) monografijos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ sutiktuvės.

PARODOS A. NYKAI-NILIŪNUI PRISTATYMAS
Spalio 29 d., trečiadienį, 15 val.  TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Laisvė: būti savimi“ pristatymas.

MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Lapkričio 5 d., trečiadienį, 17 val. – Maironio gimtadienio minėjimas ir naujų sąsiuvinių iš serijos „Neskelbti Maironio rankraščiai“ pristatymas.

P. NORVILOS KNYGOS „BUITINĖ“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 14  val. – Pauliaus Norvilos poezijos knygos  „Buitinė“ sutiktuves.

KONCERTAS „NUO KLASIKOS IKI DŽIAZO“
Gruodžio 12 d., penktadienį, 17 val. – koncertas „Nuo klasikos iki džiazo“.

PASKAITA APIE J. A. HERBAČIAUSKĄ
Balandžio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie J. A. Herbačiauską.

POEZIJA UŽDARYTAME MAIRONIO BUTE
Birželio 29 d., pirmadienį, 16 val. – skaitome eilėraščius uždarytame Maironio bute!

ALFONSUI NYKAI-NILIŪNUI ATMINTI
Kovo 2 d., pirmadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Alfonso Nykos-Niliūno (1919–2015) atminimo vakaras.

PASKAITA APIE LIŪNĘ SUTEMĄ
Vasario 18 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita „...ir duosiu jai vardą Sutema...“

RIČARDO MIKUTAVIČIAUS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Vasario 26 d., ketvirtadienį, 17 val. – Ričardo Mikutavičiaus 80-ųjų gimimo metinių minėjimas ir parodos atidarymas. 

KNYGELIŲ IŠ SERIJOS „MEŠKIŲ ISTORIJOS“ SUTIKTUVĖS
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Evelinos Daciūtės ir Rasos Kaper knygelių vaikams sutiktuvės.

KNYGOS „VAIKŠTO VIENAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 17 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Alvydo Katino knygos „Vaikšto vienas“ sutiktuves!

KNYGOS „BEGARSIS SKAMBUTIS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 24 d., penktadienį, 17 val. – paramos „Naujajai Romuvai“ renginys: susitikimas su Kęstučiu Navaku ir jo knyga „Begarsis skambutis“.

MAMOS DIENOS RENGINIAI
Gegužės 9 d., šeštadienį, nuo 11 val. kviečiame vaikučius su mamomis ir močiutėmis į nemokamus renginius!

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Gegužės 13 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Už Lietuvą per žodžio gyvastį ir dvasią“.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS „ŽEMAITĖ IR JOS EPOCHA“
Gegužės 27 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita bei parodos „Žemaitė ir jos epocha“ pristatymas.

„KARTUS LAURŲ SKONIS“
Gegužės 30 d., šeštadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poezijos ir muzikos popietė „Kartus laurų skonis“.

ROTUŠĖS AIKŠTĖS KAIMYNŲ ŠVENTĖ
Birželio 17 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Rotušės aikštės kaimynų tradicinį susitikimą!

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose – Violetos Bakutienės programa „Užkoduotas Tėvynės ilgesio genas“.

ALDONAI LIOBYTEI – 100
Rugsėjo 18 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimas.

TARPTAUTINĖ RAŠTINGUMO DIENA
Rugsėjo 8 d., antradienį, Vaikų literatūros muziejus kviečia minėti Tarptautinę raštingumo dieną! Būtina užsiregistruoti!

VANDOS IBIANSKOS KŪRYBOS VAKARAS
Lapkričio 4 d., trečiadienį, 17 val. – Vandos Ibianskos kūrybos vakaras.

KNYGOS „AŠ MĖLYNA JAUNA PUŠIS...“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 18 d., trečiadienį, 17  val. – knygos „aš mėlyna jauna pušis... Vaidoto Spudo dienoraščiai, laiškai, eilės, prisiminimai apie jį“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 28 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas!

KNYGOS „FRONTO ANGELAS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į rašytojo ir bardo Edmundo Janušaičio knygos „Fronto angelas“ sutiktuves.

„DIDŽIOJO INKVIZITORIAUS AŠAROS“
Lapkričio 10 d., antradienį, 17  val. vyks rašytojo ir vertėjo Clandestinus (Sergejaus Isajevo) knygos „Didžiojo inkvizitoriaus ašaros“ sutiktuvės.

„DIEVO MEILĖS DOVANA“
Sausio 21 d., ketvirtadienį, 17 val. – prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygos „Dievo meilės dovana“ sutiktuvės.

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Sausio 27 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojams – paskaita apie muziejuje saugomas senąsias knygas.

PASKAITA „MAIRONIS IR KAUNO KULTŪRINIS GYVENIMAS“
Vasario 10 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą „Maironis ir Kauno kultūrinis gyvenimas“.

RENGINYS, SKIRTAS GABRIELEI PETKEVIČAITEI-BITEI
Balandžio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 155-ųjų gimimo metinių minėjimą.

PARODA „MAIRONIS IR LAURŲ VAINIKAS“
Gegužės 4 d., trečiadienį, 16 val. – parodos „Maironis ir laurų vainikas“ iš ciklo „Istorija, verta muziejaus“ atidarymas .

PASKAITA „MAIRONIS IR LAURŲ VAINIKAS“
Gegužės 11 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Regina Mažukėlienė skaitys paskaitą bei pristatys parodą „Maironis ir laurų vainikas“.

„NAKTIES BALTIEJI DEBESYS“
Gegužės 20 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į poeto Roberto Keturakio knygos „Nakties baltieji debesys“ sutiktuves.

JONO ENDRIJAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Kovo 18 d., trečiadienį, 17 val. – Jono Endrijaičio poezijos knygų „Vėpūtinis prie obels“ / „Vėpūtinukai“ sutiktuvės.

V. RUDŽIANSKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 5 d., trečiadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks Viktoro Rudžiansko knygos „Vienas“ sutiktuvės.

„LYGIADIENIO GIESMĖ 2014“
Kovo 21 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – „Lygiadienio giesmė – 2014“.

POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS
Gegužės 30 d., penktadienį, 18 val. – Poezijos pavasario-Maironio premijos laureato vainikavimas!

„BET BŪTIES TOKS TRUMPAS SKRYDIS“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 17 val. – atminties valanda „Bet būties toks trumpas skrydis“, skirta poeto Jono Strielkūno 75-osioms gimimo metinėms.

„ŽALIAKALNIS – PRISIKĖLIMO PARAPIJA“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose vyks Edmundo Janušaičio 36 sapnų romano „Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija“ pristatymas. 

„ANTANAS VAIČIULAITIS. LAIŠKAI“
Birželio 18 d., trečiadienį, 17 val. – knygos „Antanas Vaičiulaitis. Laiškai“ sutiktuvės.

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Spalio 1 d., trečiadienį, 15 val. TAU Literatūros fakulteto klausytojus kviečiame į popietę, skirtą Šeimos metams.

PARODOS VAIŽGANTUI PRISTATYMAS
Spalio 15 d., trečiadienį, 15 val. – TAU Literatūros fakulteto klausytojams – parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!“ pristatymas.

SKAITOVŲ KONKURSO II TURAS
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Gruodžio 1 d., pirmadienį, 17 val. Maironio namuose – edukacinės parodos „Laiškai žmonėms ir apie žmones“ atidarymas.

L. ANDRIEKAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, 17 val. – kunigo, vienuolio, poeto, teologijos mokslų daktaro Leonardo Andriekaus (1914–2003) 100-mečio minėjimas.

NAUJOS EKSPOZICIJOS ATIDARYMAS
Gruodžio 13 d., šeštadienį, 15 val. – ekspozicijos „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ atidarymas!

ĮŽIEBKIME KALĖDŲ EGLĘ MAIRONIO NAMUOSE!
Gruodžio 17 d., trečiadienį, 11 val. visus kviečiame įžiebti Kalėdų eglę Maironio namuose!

PIEŠINIŲ KONKURSO APTARIMAS
Gruodžio 6 d., šeštadienį, 14 val. – piešinių konkurso pagal K. Donelaičio kūrybą aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

TĖVO STANISLOVO 10-ŲJŲ MIRTIES METINIŲ MINĖJIMAS
Birželio 5 d., penktadienį, 17 val. Maironio muziejuje vyks Tėvo Stanislovo 10-ųjų mirties metinių minėjimas.

KNYGOS „ŽAIBŲ ŠVIESOJ“ SUTIKTUVĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 15  val. – poeto Vlado Baltuškevičiaus sonetų knygos „Žaibų šviesoj“ sutiktuvės.

ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ RAŠYTOJŲ DIENĄ
Kovo 3 d., antradienį, 17 val. kviečiame į  vakarą, skirtą Tarptautinei rašytojų dienai. Programoje – spektaklis „Laiškų knyga“

KNYGOS „KITOKIU ŽVILGSNIU“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 21 d., antradienį, 17 val. – Jurgio Brėdikio knygos „Kitokiu žvilgsniu“ sutiktuvės. 

„NEĮVEIKIAMA TEATRO GALIA“
Gegužės 13 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – Juozo Algimanto Krikštopaičio knygos „Neįveikiama teatro galia“ pristatymas.

„SAULĖLEIDŽIŲ AUŠROS“
Birželio 30 d., antradienį, 18 val. renginys, skirtas Maironio lietuvių literatūros muziejaus įkūrimo ir Jono Mačiulio-Maironio mirties metinėms paminėti.

ŽIVILĖS GUOGYTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Birželio 18 d., ketvirtadienį, 16 val. J. Grušo muziejuje – Živilės Guogytės knygos „Mano gyvenimo poezija ir proza“ sutiktuvės.

ALEI RŪTAI – 100
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 16 val. – Alės Rūtos (Elenos Nakaitės-Arbienės) 100-mečio minėjimas!

„SALOMĖJA NĖRIS IR KARO NEGANDOS“
Spalio 21 d., trečiadienį, 15 val. Maironio muziejuje bus skaitoma paskaita „Salomėja Nėris ir karo negandos“.

PARODA „KNYGA MANO GYVENIME“
Lapkričio 20 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Knyga mano gyvenime“ atidarymas ir moksleivių konkurso „Mano fantazijų knyga“ laureatų apdovanojimas!

ANTANUI MIŠKINIUI – 110
Gruodžio 2 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, prozininko, literatūros kritiko, pedagogo, vertėjo Antano Miškinio 110-ųjų gimimo metinių minėjimas.

EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ
Gruodžio 15 d., antradienį, 14 val. kviečiame į eglutės įžiebimo šventę Maironio namuose!

„GYVENIMAS, KOKS JIS BUVO“
 Sausio 28 d., ketvirtadienį, 17 val. kviečiame į Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo“ pristatymą.

ERIKOS DRUNGYTĖS KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 12 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į Erikos Drungytės eilėraščių knygos „Patria“ sutiktuves.

PARODA „STAČIOS AKYS MEDINIŲ DIEVUKŲ“
Kovo 4 d., penktadienį, 15 val. – Virgilijaus Jankausko fotografijos parodos „Stačios akys medinių dievukų“ atidarymas.

VIKTORUI MILIŪNUI – 100
Kovo 17 d., ketvirtadienį, 17 val. – dramaturgo, prozininko, vertėjo Viktoro Miliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.

„LIAUDIES MENAS IŠ RAŠYTOJŲ RINKINIŲ“
Balandžio 13 d., trečiadienį, 16 val. kviečiame į parodos „Liaudies menas iš rašytojų rinkinių“ atidarymą!

NAKTĮ SODAS NEUŽMIEGA!
Gegužės 21 d., šeštadienį, 18 val. kviečiame kartu su mumis žaismingai švęsti Europos muziejų naktį!

PASKAITA APIE G. PETKEVIČAITĘ-BITĘ
Gegužės 18 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Nijolė Raižytė skaitys paskaitą „Feministinė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės veikla“.

„TEGUL RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Tegul rasoja mūsų širdys“.

A. PAKĖNO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Vasario 11 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – poeto ir muziejininko Alfo Pakėno knygos „Dainuojančiuose šuliniuose“ sutiktuvės.

PARODA „GIJOS“
Birželio 19 d., ketvirtadienį, 18 val. – tapybos bei fotografijų parodos „Gijos“ atidarymas.

VAKARAS, SKIRTAS A. NYKAI-NILIŪNUI
Spalio 15 d., trečiadienį, 17 val. – poeto, rašytojo, vertėjo, Nacionalinės premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno 95-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

KNYGOS „DEMONŲ AMŽIUS“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 25 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Sauliaus Šaltenio knygos „Demonų amžius“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS 2014 M.
Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Moterų kūrybos vakaras „...kad pakiltų apmirusi siela...“.

POEZIJOS KNYGOS „SUTARTINĖ“ SUTIKTUVĖS
Kovo 6 d., penktadienį, 17 val. – poeto Jono Liniausko sukaktuvinis 60-mečio vakaras su nauja eilėraščių knyga „Sutartinė“.

ATVIRA PASKAITA-DISKUSIJA
Kovo 19 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo muziejuje – atvira paskaita-diskusija „Laikinosios sostinės gyvenimo stilius ir mados“.

SUSITIKIMAS SU BIRUTE MAR
Kovo 24 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – susitikimas su aktore, rašytoja Birute Mar ir jos knygų „Princesių sala“, „Gėlininkė“ pristatymas.

SUSITIKIMAS SU KORNELIJUMI HELIU
Balandžio 25 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – popietė „Apie austrų literatūrą, save ir ryšius su Lietuva“.

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Birželio 19 d., penktadienį, 17.30 val. – žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“, skirtas poetui, kunigui Ričardui Mikutavičiui.

JONO MAČIULIO-MAIRONIO GIMTADIENIO MINĖJIMAS
Spalio 21 d., trečiadienį, 17 val. minėsime Maironio gimtadienį su Rimvydo Stankevičiaus poezijos knyga „Kertinis skiemuo“!

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 10 val. – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas!

PASKAITA APIE MARIŲ KATILIŠKĮ
Lapkričio 25 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita apie Marių Katiliškį „Pakilęs virš gyvenimo kliūčių“.

„TAIP KVEPIA VAKARAS SAPNE“
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į poezijos ir muzikos vakarą „Taip kvepia vakaras sapne“.

KNYGOS „MARANTA“ SUTIKTUVĖS
Gruodžio 15 d., antradienį, 17 val. – rašytojos Birutės Jonuškaitės knygos „Maranta“ sutiktuvės.

„IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ...“
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio namuose vokalinės muzikos koncertas „Iš širdies į širdį...“

„KAD KRŪTINĖSE PLASTĖTŲ...“
Vasario 13 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Kad krūtinėse plastėtų...“.

PARODA IŠ CIKLO „ISTORIJA, VERTA MUZIEJAUS“
Vasario 19 d., penktadienį, 15 val. – parodos „Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas“ iš ciklo „Istorija verta muziejaus“ pristatymas.

„KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ“
Kovo 4 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto bute-muziejuje – žodžio ir muzikos vakaras „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“.

S. ABROMAVIČIAUS KNYGELĖS VAIKAMS PRISTATYMAS
Balandžio 15 d., penktadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Kultūros dienos minėjimas su nauja Stanislovo Abromavičiaus  knygele!

PASKAITA APIE VIKTORĄ MILIŪNĄ
Balandžio 20 d., trečiadienį, 15 val. – parodos „Šis krantas ir anas krantas“ pristatymas bei paskaita apie Viktorą Miliūną.

AR RAŠYTI GALI KIEKVIENAS?
Vasario 12 d., trečiadienį, 12.30 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia moksleivius į pašnekesį su rašytojais Ar rašyti gali kiekvienas? 

PASAULINĖ POEZIJOS DIENA
Pasaulinę poezijos dieną
kovo 21 d., penktadienį, 17 val. kviečiame Maironio namuose minėti K. Donelaičio 300 metų jubiliejų.

KŪRYBOS KONKURSO APTARIMAS
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Respublikinio moksleivių kūrybos konkurso aptarimas ir laureatų apdovanojimas.

„LITERATŪRINĖS VILNIAUS SLINKTYS“
Balandžio 10 d., ketvirtadienį, 18 val. Maironio namuose – „Literatūrinių Vilniaus slinkčių“ viešnagė!

PASKAITA TAU KLAUSYTOJAMS
Lapkričio 26 d., trečiadienį, 17 val. Maironio namuose – paskaita TAU klausytojams apie L. Andriekų ir jam skirtos parodos pristatymas.

Edukacija naujojoje galerijoje!
Naujojoje ekspozicijoje per kūrinius ir tekstus kviesime susipažinti su rašytojais, skulptoriais ir įvairiomis skulptūros formomis bei technika!

KAZIO BORUTOS 110-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d., ketvirtadienį, 18 val. – Kazio Borutos 110-ųjų metinių minėjimas.

KNYGOS „LAIŠKAI EUGENIJAI“ SUTIKTUVĖS
Vasario 19 d., penktadienį, 17 val. – Jono Mačiulio knygos „Laiškai Eugenijai (1944–1956)“ sutiktuvės. 

LITERATŪRINĖ-MUZIKINĖ KOMPOZICIJA
Vasario 12 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija iš ciklo „Asmenybių vaidmuo žadinant tautinę savigarbą“.

PARODOS „IŠTAKOS“ ATIDARYMAS
Gegužės 15 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaroma Arvydo Palevičiaus tapybos darbų paroda „Ištakos“.

MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽEMAITĖS MAGIJA...“
Spalio 1 d., ketvirtadienį, 10 val. kviečiame į mokslinę konferenciją „Žemaitės magija: asmenybė, kūryba, archyvų slėpiniai“!

KNYGOS „GYVIEJI SKYDAI“ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 17 d., antradienį, 17 val. – istoriko, rašytojo Rimanto Marčėno novelių ir apsakymų knygos „Gyvieji skydai“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 18 d., penktadienį, 17 val. kviečiame į tradicinį Moterų kūrybos vakarą. 

„KOKS PASAULIS TRAPUS“
Gruodžio 19 d., šeštadienį, 14 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į poezijos ir muzikos popietę „Koks pasaulis trapus“.

PASKAITA „SPAUDOS DRAUDIMAS IR MOTIEJUS VALANČIUS“
Vasario 24 d., trečiadienį, 15 val. – muziejininkė Audronė Gedutienė skaitys paskaitą „Spaudos draudimas ir Motiejus Valančius“.

„DVASIA KO IEŠKO, KAS ATSPĖS...“
Gegužės 16 d., šeštadienį, 16 val. kviečiame į „Muziejų nakties“ renginį-detektyvą „Dvasia ko ieško, kas atspės, / Kai skęsta ji tarp atminimų!“

PASKAITA APIE VINCĄ KUDIRKĄ
Spalio 7 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Lietuvos himno autoriaus Vinco Kudirkos fenomenas“.

„IRANAS – KITA MĖNULIO PUSĖ“
Kovo 22 d., antradienį, 17 val. Maironio namuose – Mariaus Abramavičiaus knygos „Iranas – kita mėnulio pusė“ sutiktuvės.

Paskaita apie Kazį Binkį
Lapkričio 13 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita apie Kazį Binkį.

„Lapės gaudymas“
Spalio 30 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Nacionalinės premijos laureato, rašytojo Donaldo Kajoko knygos „Lapės gaudymas“ sutiktuves.

Kaziui Binkiui – 120
Lapkričio 6 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame į Kazio Binkio 120-ųjų gimimo metinių minėjimą ir jam skirtos parodos atidarymą!

Respublikinis jaunųjų skaitovų konkursas
Lapkričio 9 d., šeštadienį, 10 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks pirmasis Respublikinio jaunųjų skaitovų konkurso turas.

Moksleivių skaitovų konkurso II turas
Lapkričio 23 d., šeštadienį, 11 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso II turas.

„Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“
Lapkričio 27 d., trečiadienį, 15 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje bus skaitoma paskaita „Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla“.

TEATRALIZUOTAS MUZIKINIS PROJEKTAS
Lapkričio 29 d., penktadienį, 17 val. – teatralizuotas muzikinis projektas „M. K. Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbą ir gyvenimą“.

„Tu šauki mane vardu“
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimą „Tu šauki mane vardu“.

„ROMANTIZMO DVASIOS UŽBURTI“
Gruodžio 13 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks vakaras-koncertas „Romantizmo dvasios užburti“.

„BRAUNO JUDESIAI“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje rašytojas Jurgis Gimberis pristatys knygą „Brauno judesiai“.

„KORTŲ TRAUKIMAS TĖRA TIK DALIS RITUALO“
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 14 val. Maironio namuose vyks Pauliaus Norvilos antrosios poezijos knygos „Kortų traukimas tėra tik dalis ritualo“ sutiktuvės.

MOTERŲ KŪRYBOS VAKARAS

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Moterų kūrybos vakaras.


„PARALELĖS: MAIRONIS IR BERN. BRAZDŽIONIS“
Gruodžio 11 d., trečiadienį, 15 val. – paskaita „Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis“.

VYTAUTO MARTINKAUS KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – rašytojo Vytauto Martinkaus kūrybos vakaras.

ANTANO A. JONYNO KŪRYBOS VAKARAS
Gruodžio 17 d., antradienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – Antano A. Jonyno kūrybos vakaras.

POPIETĖ KURIANČIAM JAUNIMUI
Gruodžio 14 d., šeštadienį, 14 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje –  popietė kuriančiam jaunimui!

„GYVYBĖS IŠVERKTOJ AKY“
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į literatūrinę užstalę su Petro Palilionio knyga „Gyvybės išverktoj aky“.

K. DONELAIČIUI SKIRTOS PARODOS ATIDARYMAS
2014 m. sausio 14 d., antradienį, 17 val. – pirmasis renginys iš ciklo, skirto K. Donelaičio 300 metų jubiliejui: parodos atidarymas!

V. BALTUŠKEVIČIAUS KŪRYBOS VAKARAS
Sausio 30 d., ketvirtadienį, 16 val. Maironio lietuvių literatūros muziejuje – poeto Vlado Baltuškevičiaus jubiliejinis kūrybos vakaras.

„GYVASIS KALBOS LOBYNAS“
Nauja, įdomi paroda Vaikų literatūros muziejuje – tik iki sausio 20 d. Skubėkite aplankyti!

MUZIKINĖ PROGRAMA „PASAULIO DAINOS“
Sausio 17 d., penktadienį, 17 val. Maironio namuose – muzikinė programa „Pasaulio dainos“.

MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO PARODA
Maironio rūmų mansardoje – Respublikinio moksleivių piešinių konkurso darbų paroda!

MUZIEJAI KNYGŲ MUGĖJE
Pranešimas spaudai „Knygų mugėje muziejai visus kviečia tapti... poetais“!

RUOŠIAMĖS RUDENIUI
Šių metų rudenį pasiūlysime savo lankytojams dvi naujienas: kviesime visus į naują ekspoziciją – Požemio galeriją – ir atidarysime edukacinę parodą!

„LAIŠKAI ŽMONĖMS IR APIE ŽMONES“
Kada paskutinį kartą ranka rašėte artimam žmogui laišką? Kviečiame tai padaryti Maironio namuose!

SKAITOVŲ KONKURSO I TURAS
Lapkričio 8 d., šeštadienį, 10 val. Maironio namuose vyks Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turas.

„Baltojoje Advento tyloje“
Gruodžio 9 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Baltojoje Advento tyloje“.

KALĖDINIS POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Gruodžio 22 d., antradienį, 17 val. – Kalėdinis poezijos ir muzikos vakaras. 

RAŠYTOJŲ ATVIRUKŲ VIRTUALI PARODA
Kviečiame apžiūrėti šventinę virtualią parodą „Atvirukai rašytojams laiko ir vietų verpetuose“.

2016-ųjų I PUSMEČIO NAUJIENOS!
Jubiliejinių metų naujienos: paroda „Istorija, verta muziejaus“ ir muziejaus veiklos viešinimo projektas „Kas muziejuje gyvena?“

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
„Jungtys“ sutiktuvės
Kovo 15 d., šeštadienį, 14 val. vyks Kauno Palemono vidurinės mokyklos mokytojo, poeto, šachmatininko Alfonso Ražausko knygos „Jungtys“ pristatymas.

S. NĖRIES MIRTIES MINĖJIMO METINĖS
Liepos 9 d., trečiadienį, 18 val. S. Nėries memorialinis muziejus kviečia į Salomėjos Nėries mirties metinių paminėjimą. 

„MANO GYVASTIES UGNIS“
Lapkričio 18 d., antradienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks renginys, skirtas Salomėjos Nėries 110 metų jubiliejui paminėti.

„ŠIRDIMS ĮSAKĖ MYLĖTI“
Vasario 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Širdims įsakė mylėti“.

KVIEČIAME KURTI MENININKŲ SODYBOJE!
Gegužės 22 d., penktadienį, 15 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – plenero darbų pristatymo šventė!

KVIEČIAME KURTI MENININKŲ SODYBOJE!
Gegužės 24–25 d. – S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. 

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ 2016
Gegužės 19 d., ketvirtadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – moterų kūrybos popietė!

„TARYTUM RAGANŲ ŠIMTAI...“
Gegužės 14 d., trečiadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje vyks Moterų kūrybos popietė „Tarytum raganų šimtai...“ 

„KRISTIJONO DONELAIČIO AKIPLOČIAI“
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje – jungtinio rašytojų ir dailininkų kūrybinio plenero „Plastika + žodis“ kūrinių pristatymo šventė.

KVIEČIAME KURTI!
Gegužės 15–17 d. – kūrybinis pleneras „Žodis + dailė ir muzika“. Kviečiame atvykti ir kurti menininkų sodyboje – S. Nėries memorialiniame muziejuje!

ROMANO „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Sausio 23 d., penktadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas.

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 21 d., šeštadienį, 12 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Vieno eilėraščio konkursas „Lygiadienio giesmė“.

„ŠVIESOS BURTAI“
Rugsėjo 20 d., sekmadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – plenero „Plastika + žodis 2015“ darbų pristatymo šventė!

MOTERŲ KŪRYBOS POPIETĖ
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 17 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – Moterų kūrybos popietė „Ir žuvėdros nulydėjo / Per plačias marias...“

KONCERTAS „VAIKŲ KAMBARYS“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 13.30 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – aktorių trupės „TEATRIUKAS“ koncertas „Vaikų kambarys“. 

„PALYDĖK, PALYDĖK MANE, VĖJAU...“
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries muziejuje vyks Salomėjos Nėries gimtadienio minėjimas „Palydėk, palydėk mane, vėjau...“.

MEILĖS LYRIKOS SKAITYMAI
Vasario 15 d., šeštadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – meilės lyrikos skaitymų popietė „Vėtra suokia rūstų juoką / Apie meilę tą...“!

BALTŲ POETŲ SKAITYMAI
Gegužės 21 d., trečiadienį, 15 val. – Poezijos pavasario šventė S. Nėries memorialiniame muziejuje! 

„LYGIADIENIO GIESMĖ“
Kovo 19 d., šeštadienį, 14 val. Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje – konkursas „Lygiadienio giesmė“.

„ČIULBA VOLUNGĖLĖ“
Lapkričio 7 d., penktadienį, 14 val. S. Nėries memorialiniame muziejuje – poezijos knygos ir cd „Čiulba volungėlė“ pristatymas.

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
„PALAIMINK, DIEVE, MUS, LIETUVOS VAIKUS!“
Rugsėjo 26 d., penktadienį, 18 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Palaimink, Dieve, mus, Lietuvos vaikus!“.

TARPTAUTINĖ TEATRO DIENA
Kovo 27 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje – Tarptautinės teatro dienos minėjimas!

„RUDENS EKSPROMTAS“
Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Rudens ekspromtas“.

SUSITIKIMAS SU JURGIU GIMBERIU
Spalio 20 d., antradienį, 16 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – susitikimas su rašytoju Jurgiu Gimberiu.

J. GRUŠO GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS
Lapkričio 27 d., penktadienį, 16 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia minėti rašytojo gimtadienį.

POEZIJOS PAVASARIS J. GRUŠO NAMUOSE
Gegužės 27 d., antradienį, 18 val. – Poezijos pavasaris Juozo Grušo memorialiniame muziejuje!

„AMŽINAI GYVA KŪRYBOS DVASIA“
Lapkričio 28 d., penktadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė programa, skirta rašytojo Juozo Grušo gimtadieniui.

„LAIMINGASIS – TAI AŠ“
Kovo 19 d., trečiadienį, 17 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę programą „Laimingasis – tai aš“.

„ASMENYBIŲ ĮTAKA ŽADINANT TAUTINĘ SAVIGARBĄ“
Kovo 5 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo mem. muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Asmenybių įtaka žadinant tautinę savigarbą“.

„BALTOJE ADVENTO TYLOJE“
Gruodžio 3 d., ketvirtadienį, 12 val. J. Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Baltoje Advento tyloje“.

„SODINKIME GYVENIMO MEILĖS MEDĮ...“
Balandžio 12 d., antradienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Sodinkime gyvenimo meilės medį…“.

„PILNAS ILGESIO GYVENIMAS“
Kovo 18 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į literatūrinę-muzikinę popietę „Pilnas ilgesio gyvenimas“.

„PRABILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA“
Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Grušo memorialiniame muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Prabilęs pasauliui savita kalba“.

„TEGUL MEILĖ LIETUVOS...“
Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Juozo Grušo memorialiniame muziejuje vyks vakaras „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“.

„ATMINTIES RAVĖJIMAS“
Gruodžio 6 d., penktadienį, 16 val. Juozo Grušo memorialinis muziejus kviečia į poetės Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės knygos „Atminties ravėjimas“ sutiktuves.

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS ALBUMO SUTIKTUVĖS
Lapkričio 14 d., penktadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – dainuojamosios poezijos albumo „Pasiilgau“ sutiktuvės. 

„BALYS SRUOGA – ŠTUTHOFE IR ČIKAGOJE“
Spalio 23 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – renginys „Balys Sruoga – Štuthofe ir Čikagoje“

E. JANUŠAIČIO KNYGŲ SUTIKTUVĖS
Lapkričio 12 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Edmundo Janušaičio naujausių knygų sutiktuvės.

KNYGOS „KAIP ŽAIBAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas!

„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA“
Balandžio 30 d., ketvirtadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Ko aš nepasakiau Tau, Mama“.

„ATMINTIES VITRAŽAI“
Spalio 20 d., antradienį, 17 val.  B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Atminties vitražai“, skirtą Dalios Sruogaitės atminimui.

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS
Kovo 4 d., penktadienį, 13 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje vyks 9–12 klasių moksleivių meninio skaitymo konkursas.

„TAUTINIO TAPATUMO ŽENKLAI – NEPAVALDŪS LAIKUI“
Kovo 16 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namai-muziejus kviečia į vakarą „Tautinio tapatumo ženklai – nepavaldūs laikui“.

„RASOJA MŪSŲ ŠIRDYS“
Kovo 23 d., trečiadienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Rasoja mūsų širdys“.

119-OSIOS BALIO SRUOGOS GIMIMO METINĖS
Vasario 6 d., penktadienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras, skirtas Balio Sruogos 119-osioms gimimo metinėms.

POEZIJOS SKAITYMAI SRUOGŲ NAMUOSE
Gegužės 27 d., trečiadienį, 18 val. – poezijos skaitymai B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje!

„ŠEIMOJE MŪSŲ SAVASTIES ŠAKNYS“
Gegužės 20 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Šeimoje mūsų savasties šaknys“.

„JAUTRIAI SKLEIDĘ DVASIOS ŠVIESĄ“
Rugsėjo 29 d., antradienį, 17 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – literatūrinė-muzikinė kompozicija „Jautriai skleidę dvasios šviesą“.

RENGINYS, SKIRTAS BALIUI SRUOGAI
Gegužės 18 d., trečiadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – vakaras „Muzikiniai lietuvių liaudies poetikos bruožai B. Sruogos tyrinėjimuose“.

„UŽKODUOTAS TĖVYNĖS ILGESIO GENAS“
Lapkričio 17 d., antradienį, 17.30 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – kompozicija „Užkoduotas Tėvynės meilės ir ilgesio genas“.

K. BINKIS IR B. SRUOGA „VIENOJE KIŠENĖJ“
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį, 16 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – Laimono Inio knygos „Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas“ sutiktuvės.

LITERATŪRINIS-MUZIKINIS VAKARAS
Kovo 24 d., pirmadienį, 17 val. – B. ir V. Sruogų namuose muziejuje – literatūrinis-muzikinis vakaras.

„TĖVO STANISLOVO IR RILKĖS DIALOGAS“
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienį, 18 val. B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje – „Tėvo Stanislovo ir Rainerio Marijos Rilkės dialogas“.

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
„KO AŠ NEPASAKIAU TAU, MAMA!“
Gegužės 2 d., penktadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto bute-muziejuje vyks Motinos dienos minėjimas.

„LAKŠTINGALŲ AIRIJOJ NĖR“
Sausio 22 d., ketvirtadienį,  17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – poetės Dianos Paklonskaitės eilėraščių knygos „Lakštingalų Airijoj nėr“ sutiktuvės. 

„NAUJOSIOS ROMUVOS“ NUMERIO PRISTATYMAS
Spalio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – „Naujosios Romuvos“ 3-ojo numerio pristatymas.

POETĖS N. BLAŽEVIČIŪTĖS ATMINIMO VAKARAS
Lapkričio 14 d., penktadienį,  17.30 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poetės Nijolės Blaževičiūtės atminimo vakarą.

KNYGOS „NAMŲ DNR“ SUTIKTUVĖS
Kovo 5 d. , ketvirtadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – Linos Navickaitės knygos „Namų DNR“ sutiktuvės.

DONALDO KAJOKO KNYGOS SUTIKTUVĖS
Lapkričio 11 d., trečiadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje – D. Kajoko eilėraščių knygos „Apie vandenis, medžius ir vėjus“ sutiktuvės.

VAIŽGANTO „RAŠTŲ“ XXIII TOMO PRISTATYMAS
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje vyks Vaižganto „Raštų“ XXIII tomo pristatymas.

„NUO KNYGNEŠIŲ EPOCHOS Į LIETUVOS VALSTYBĘ“
Gegužės 18 d., trečiadienį, 16 val. J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje – konferencija „Nuo knygnešių epochos į Lietuvos valstybę“.

VAKARAS, SKIRTAS B. RADZEVIČIAUS ATMINIMUI
Gruodžio 17 d., ketvirtadienį, 17 val. J. Tumo-Vaižganto muziejuje – rašytojo Broniaus Radzevičiaus (1940–1980) atminimo vakaras.

VAKARAS, SKIRTAS S. STACEVIČIUI
Gruodžio 18 d., trečiadienį, 17 val. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus kviečia į poeto Stasio Stacevičiaus prisiminimo vakarą.

Renginių šiuo metu nėra
Renginių šiuo metu nėra
ALDONAI LIOBYTEI – 100
Vasario 24 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejus kviečia į rašytojos Aldonos Liobytės 100-mečio minėjimą.

KNYGOS „SVAJONIŲ KALNAS“ SUTIKTUVĖS
Balandžio 23 d., ketvirtadienį, 12 val. kviečiame į Vaikų literatūros muziejų – į knygelės „Svajonių kalnas“ sutiktuves.

„SPALVOTA LAIMĖS FORMULĖ“
Gegužės 3 d., antradienį, 15 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Spalvota laimės formulė“ pristatymas.

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS PRISTATYMAS
Kovo 28 d., penktadienį, 14 val. – atnaujintos interaktyvios ekspozicijos pristatymas Vaikų literatūros muziejuje!

„PASAULIS PO PERSIKU“
Balandžio 9 d., trečiadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Elvinos Baužaitės knygos vaikams „Pasaulis po persiku“ sutiktuvės.

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU S. ABROMAVIČIUMI
Rugsėjo 23 d., antradienį, 10 val. Vaikų literatūros muziejuje susitikimas su rašytoju Stanislovu Abromavičiumi.

SUSITIKIMAS VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJUJE
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – Karaliaučiaus vaikų ir pedagogų išvykos į Lietuvą dalyvių susitikimas su Kauno rašytojais.

„AŠ PAŽĮSTU RAŠYTOJĄ“
Gruodžio 6 dieną, šeštadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – pasakojimo konkursas „Aš pažįstu rašytoją“.


L. ŽITKEVIČIAUS 100-MEČIO MINĖJIMAS
Lapkričio 19 d., trečiadienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – poeto Leonardo Žitkevičiaus 100-mečio minėjimas. 

ALMOS KAROSAITĖS JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Sausio 20 d., antradienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – poetės Almos Karosaitės 70-mečio minėjimas. 

„KALVĖNŲ MIESTO PASLAPTIS“
Vasario 5 d., ketvirtadienį, 17 val. Vaikų literatūros muziejuje – knygos „Kalvėnų miesto paslaptis“ sutiktuvės.

„RAIDŽIŲ EGLUTĖS“ ATIDARYMAS
Gruodžio 10 d., ketvirtadienį, 13 val. kviečiame į parodos „Raidžių eglutė“ atidarymą Vaikų literatūros muziejuje.

SKAITOVŲ KONKURSAS MAŽIESIEMS
Kovo 22 d., antradienį, 13 val. Vaikų literatūros muziejuje – mažųjų skaitovų konkursas.

RENGINYS, SKIRTAS ANTANUI VAIČIULAIČIUI
Gegužės 18 d., trečiadienį, 14 val. Vaikų literatūros muziejuje – renginys, skirtas A. Vaičiulaičiui ir rašinio konkurso dalyvių apdovanojimas!

„MUMIŲ PASAULIS ŠIRDIES GELMĖSE“
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje – Šiaurės šalių bibliotekų savaitės baigiamasis renginys „Mumių pasaulis širdies gelmėse“

PRANO MAŠIOTO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 12 val. Vaikų literatūros muziejuje įvyks Prano Mašioto jubiliejaus minėjimas.