Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
20
sausio
2021

KNYGŲ MUGĖJE MUZIEJAI VISUS KVIEČIA

Trečią kartą Vilniaus knygų mugėje dalyvausianti Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) pristatys ne tik naujausius ir įdomiausius ledinius, bet ir kvies į išskirtinius edukacinius užsiėmimus, skirtus knygos istorijai ir literatūros klasikams. LMA stende veiks „MuMo klasikos“ sala.
Kaip ir kasmet, atskiruose stenduose leidybinę veiklą pristatys dar trys LMA nariai: Lietuvos nacionalinis muziejus, Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai ir Lietuvos dailės muziejus.
 
Vienoje vietoje – 19 muziejų knygos
Jungtiniame LMA stende be edukacinių kūrybinių dirbtuvių brandinami ir rimti dalykai. Čia daugiau nei šimto pavadinimų leidinius pristatys aštuoniolika muziejų: Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Panevėžio kraštotyros, Rokiškio krašto, Maironio lietuvių literatūros, Raseinių krašto istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Europos parko, Kernavės archeologinės vietovės, Bažnytinio paveldo, Marijampolės kraštotyros, Literatūrinis A. Puškino, Žemaičių vyskupystės, Molėtų krašto, Zarasų krašto, Alytaus kraštotyros, A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis, Birštono bei Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.
 
Pristatomi dar neskelbti Maironio tekstai
Knygų mugėje bus pristatytos ir naujausios, dar spaustuvės dažais kvepiančios knygos. Vasario 20 d. 13 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus pristatys 3 sąsiuvinius iki šiol neskelbtų Jono Mačiulio-Maironio tekstų: „Saulėtas vainikas“, „Mokslas – tai didžiausia galybė“, „Kaip nepastovi žemiškoji garbė“. Tai muziejaus rankraštyne atrasti pamokslai, paskaitos, įvairiomis progomis pasakytos kalbos. Tekstus atrinko ir leidinius parengė rašytoja, literatūros tyrinėtoja, muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. Aktorė Gražina Urbonaitė skaitys tekstų fragmentus, solistas Danielius Sadauskas atliks keletą dainų Maironio eilėmis.
 
Istorijos: nuo Molėtų krašto iki Žemaitijos
Daugelis Molėtų kraštą dažnai pažįsta tik kaip jaukų gamtos kampelį, kuriame smagu vasaroti ar pabėgti nuo didmiesčio šurmulio. Pamatyti šią žemę kiek kitu kampu padės Stepono Antanavičiaus knyga „Molėtų krašte“, kuri bus pristatyta ketvirtadienį 12 val. Pasak knygą išleidusio Molėtų krašto muziejaus direktorės Viktorijos Kazlienės, šiame leidinyje itin vertingas ne tik tekstas, bet ir iliustracijos, kurių yra gerokai virš dviejų šimtų. Vertingiausios jų – niekur nematytos prof. Stepono Kolupailos 1932 m. Molėtų Šv. Petro ir Povilo atlaidų nuotraukos bei pirmoji 1937 m. spalvota Molėtų fotografija.
Ilgąjį penktadienį 13 val. Žemaičių vyskupystės muziejus supažindins su pirmą kartą pristatoma išversta iš lenkiško originalo Vincento Juzumo (1819–1901) „Žemaičių vyskupijos istorija“ (1899), kurios originalus pavadinimas „Medininkai, arba senosios Medininkų ar Žemaičių vyskupijos aprašymas“. V. Juzumo parengta istorija pradedama pagonybės laikų aprašymu, baigiama XIX a. realijomis. Aptariamos institucijos (vyskupo, kapitulos, seminarija) ir parapijos. Parapijų istorijų aprašymai papildomi pasakojimais apie tų kraštų ypatybes: didžiausias upes, miškus, ežerus, žemes derlingumą, gyventojų aprangos madas, pamaldumą, moralę, raštingumą, pragyvenimo lygį ar net kulinarinę specifiką. Tai tekstui suteikia ypatingą atspalvį – istorija tarsi rašoma ne apie kažkokius senus, niekam nepažįstamus laikus, bet nutiesiama iki pat šių laikų. Iliustracijoms panaudotas brolių Vincento ir Juozapo Juzumų parengtas Žemaičių vyskupijos žemėlapis (1855). Kompaktinėje plokštelėje faksimilėmis pateikiamas visas rankraščio originalas. Knygos pristatyme dalyvaus folkloro ansamblis „Visi“.
 
„MuMo klasika“: nuo Donelaičio iki Puškino
„MuMo“ – tai šmaikšti žodžių „muziejus“ ir „mokykla“ santrauka, sukurianti intrigą ir paslaptį. Juolab, kad jaunas dailininkas Pijus Čeikauskas sukūrė šmaikštų personažą – lakūną Mumo, kviečiantį į nuotaikingą kelionę po Lietuvos muziejus. „MuMo“ programa pirmą kartą buvo pristatyta gruodį vykusioje parodoje „Mokykla –  2013“.
Žingeidžiausi „MuMo klasikos“ lankytojai galės neįprastu būdu patyrinėti Kristijono Donelaičio kūrybą: kartu su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukatore jie kurs animacinį filmą, kuriame atgis šio literatūros ąžuolo pasakėčių personažai.
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus edukaciniame užsiėmime „Po klėtelės stogu“ kviečia persikelti į Antano Baranausko klėtelę Anykščiuose, V.Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus įkvėps pačius lankytojus tapti … poetais, dalyvaujant užsiėmime „Žaidžiame poeziją: eilėraštis-dėlionė“. Birštono muziejus užsiėmime „Knyga, teikianti dvasiai stiprybę“, supažindins ne tik su iškilia arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybe, bet ir išmokys pasidaryti unikalią ir dabar labai madingą „skrebinimo“ knygelę.
Maironio lietuvių literatūros muziejus užsiėmime „Nuo plunksnos iki knygos“ ne tik atskleis paslaptingą rašto atsiradimo ir vystymosi istoriją, bet išmokys rašyti žąsies  plunksna. Neliks be dėmesio ir rusų klasika: Literatūrinis A.Puškino muziejus supažindins lankytojus su A.Puškino pasakomis ir kvies kartu kurti improvizuotą lėlių teatrą.
„MuMo“ saloje bus ir daugiau netikėtų atradimų – čia darbuosis, kurdamas draugiškus šaržus, dailininkas Pijus Čeikauskas.
                     
Vaikų scenoje – kelionė į pasakų pasaulį
Mažuosius knygų mugės lankytojus muziejininkai vilios ir į Vaikų scena. Joje Maironio lietuvių literatūros muziejaus edukatorės pristatys programą „Kelionė į pasakų pasaulį“ pagal lietuvių autorių vaikams ir jaunimui parašytus kūrinius. Nuobodžiauti niekam neteks! Galima bus įsijausti į literatūros kūrinių veikėjų vaidmenis ir, pasipuošus puikiais kostiumais, suvaidinti pasirinktą teksto ištrauką! Taip pat bus proga patikrinti žinias viktorinoje, iliustruoti eilėraštį bei įvykdyti kitas prasmingas užduotėles! Kiekvienas dalyvis, įveikęs visus edukacinės programos etapus, gaus specialų pažymėjimą, kuris leis aplankyti Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius nemokamai.
Tokią muziejinių renginių Vilniaus knygų mugėje gausą lėmė Tarptautinių kultūros programų centro skirtas finansavimas.
 
LMA – 1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, šiuo metu vienijanti 89 muziejus. Asociacijos  tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, leidžia žurnalą „Lietuvos muziejai“, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
 
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
Nika Puteikienė,
LMA veiklų Vilniaus knygų mugėje koordinatorė,
Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Tel.: 8 46 490751, 8 671 55567
Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis:
Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė,  tel.: +370 5 2790918, 8-684-23404 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com

Visa galerija
Atgal