Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems

Paslaugų kainos

BILIETO KAINA
  Suaugusiesiems Moksleiviams, studentams, kariams, tremtiniams, pensininkams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2 EUR 1 EUR
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V.Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
1 EUR 0,50 EUR
 
Nemokamai Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius lanko respublikos muziejininkai, ICOM nariai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, ikimokyklinio amžiaus vaikai, globos namų auklėtiniai, asmenys nuo 80 m. bei neįgalieji ir juos lydintys asmenys.

Dėmesio! Lankytojai, pateikę asmens dokumentą, gali nemokamai naudotis audiogido paslauga Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje. Audiogidai skirti pavieniams lankytojams bei grupėms. Juose yra garso įrašai lietuvių ir anglų kalbomis, video įrašai lietuvių gestų kalba.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas liftas.
 
EKSKURSIJOS KAINA
Nekintanti ekskursijos kaina jei grupėje mažiau nei 10 asmenų 10 EUR, taip pat kiekvienas lankytojas privalo įsigyti muziejaus lankymo bilietą.*
Ekskursijos kaina jei grupėje daugiau nei 10 asmenų pateikiama žemiau (lankymo bilietas įskaičiuotas, vienoje grupėje ne daugiau kaip 25 asmenys).*
   
Suaugusiesiems
Moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams Ikimokyklinio amžiaus vaikams Užsienio (anglų arba rusų) kalba
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V.Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
3 EUR 1,20 EUR 0,40 EUR  5 EUR
* Ekskursijos trukmė – 45 min.

 
Šviečiamosios edukacinės programos kaina vienam asmeniui (lankymo bilietas įskaičiuotas)
   
Suaugusiesiems
Moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams Ikimokyklinio amžiaus vaikams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V.Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
3,50 EUR 1,50 EUR 0,50 EUR
Edukacinės programos trukmė – 45 min., grupėje gali būti ne daugiau kaip 25 asmenys
 
Pramoginės edukacinės programos kaina vienam asmeniui (lankymo bilietas įskaičiuotas)
  Suaugusiesiems Moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V.Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
6 EUR 3 EUR
 Pramoginės edukacinės programos trukmė gali būti ilgesnė (susitarus iš anksto).
 
Šviečiamoji edukacinė programa už muziejaus ribų 15 EUR
Pramoginė edukacinė programa už muziejaus ribų 30 EUR
 
Edukacinių užsiėmimų ciklo „Vasara muziejuje“ kaina vienam asmeniui (lankymo bilietas įskaičiuotas)
  4 dienų trukmės 5 dienų trukmės
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
12 EUR 15 EUR
Vienos dienos edukacinių užsiėmimų trukmė 3 val. Grupėje nuo 10 iki 20 asmenų.
 
Bilieto kaina į renginį vienam asmeniui 
  Suaugusiesiems Moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2 EUR 1 EUR
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V.Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
1 EUR 0,50 EUR
 
Bilieto kaina į paskaitą vienam asmeniui 
  Suaugusiesiems Moksleiviams, studentams, kariams, pensininkams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 1,50 EUR 0,50 EUR
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V.Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
1 EUR 0,50 EUR
 
Paskaitos ir pranešimo skaitymas už muziejaus ribų 10–30 EUR
Kilnojamosios parodos eksponavimas 6–15 EUR
 
Fotografavimas, filmavimas ekspozicijose, parodose, įvairių renginių, vykstančių muziejuje, metu:
vienas fotoaparatas (be blykstės) 3 EUR
viena filmavimo kamera 8 EUR
Komercinis fotografavimas ir filmavimas pagal atskirą sutartį.
 
Eksponatų fotografavimas bei filmavimas (fotografuoja bei filmuoja interesantai) muziejaus saugyklose:
fotografavimas (1 vnt. / 1 lapas) 3 EUR
filmavimas (1 val.) 8 EUR
Komercinis fotografavimas ir filmavimas pagal atskirą sutartį.
 
Eksponatų fotografavimas, filmavimas, skenavimas, kopijavimas (fotografuoja, filmuoja, skenuoja, kopijuoja muziejaus darbuotojai) muziejaus saugyklose:
skenavimas (priklausomai nuo parametrų ir skiriamosios gebos) 2–10 EUR
fotografavimas 3–30 EUR
kopijavimas (kopijavimo aparatu) 0,40 Eur
skaitmeninio vaizdo įrašymas į laikmeną / siuntimas elektroniniu paštu (priklausomai nuo dydžio) 1–5 EUR
skaitmeninio vaizdo spausdinimas spausdintuvu 0,40–1 EUR
Komercinis fotografavimas, filmavimas, skenavimas, kopijavimas pagal atskirą sutartį.
 
Paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla muziejaus teritorijoje:
patalpų nuoma 15–60 EUR
teritorijos nuoma 15–60 EUR
 
Kitos paslaugos:
konsultacijos ir ekspertizės muziejaus veiklos sričių klausimais 6–60 EUR
seminarų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas pagal sutartį konkrečiu atveju
transporto paslaugos, susijusios su muziejaus veikla pagal sutartį konkrečiu atveju
leidybos paslaugos pagal sutartį konkrečiu atveju