Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems

Paslaugų kainos

BILIETO KAINA
  Suaugusiesiems Su nuolaida*
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 3 EUR 1 EUR
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
2 EUR 0,50 EUR
 


Nemokamai Maironio lietuvių literatūros muziejų ir jo padalinius lanko respublikos muziejininkai, ICOM nariai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, ikimokyklinio amžiaus vaikai, našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, globos namų auklėtiniai, asmenys nuo 80 m. bei neįgalieji ir juos lydintys asmenys; visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

Dėmesio! Lankytojai, pateikę asmens dokumentą, gali nemokamai naudotis audiogido paslauga Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje. Audiogidai skirti pavieniams lankytojams bei grupėms. Juose yra garso įrašai lietuvių ir anglų kalbomis, vaizdo įrašai lietuvių gestų kalba.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje yra judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikytas liftas.
 
EKSKURSIJOS KAINA (vienam asmeniui)
Grupėje iki 25 asmenų, trukmė 1 val.
   
Suaugusiesiems
Su nuolaida* Ikimokyklinio amžiaus vaikams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
5 EUR (įėjimo bilietas įskaičiuotas) 1,20 EUR 0,40 EUR

 
Šviečiamosios edukacinės programos kaina vienam asmeniui (grupėje iki 25 asmenų, trukmė 1 val.)
   Suaugusiesiems Su nuolaida* Ikimokyklinio amžiaus vaikams
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
5 EUR (įėjimo bilietas įskaičiuotas) 1,50 EUR 0,50 EUR
 
Pramoginės edukacinės programos kaina vienam asmeniui (grupėje iki 25 asmenų, trukmė 1 val.)
  Suaugusiesiems Su nuolaida*
Maironio lietuvių literatūros muziejuje,
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
10 EUR 5 EUR
 Pramoginės edukacinės programos trukmė gali būti ilgesnė (susitarus iš anksto).
 
Edukacinė programa už muziejaus ribų 30–50 EUR (pagal susitarimą)
 

Bilieto kaina į renginį vienam asmeniui 
  Suaugusiesiems Su nuolaida*
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 2 EUR 1 EUR
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
1 EUR 0,50 EUR
 
Bilieto kaina į paskaitą vienam asmeniui 
  Suaugusiesiems Su nuolaida*
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 1,50 EUR 0,50 EUR
S. Nėries memorialiniame muziejuje,
Vaikų literatūros muziejuje,
J. Grušo memorialiniame muziejuje,
B.ir V. Sruogų namuose-muziejuje,
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje
1 EUR 0,50 EUR
 
Paskaitos ir pranešimo skaitymas už muziejaus ribų 15–30 EUR (pagal susitarimą)
Kilnojamosios parodos eksponavimas 15–50 EUR (pagal susitarimą)
 
Fotografavimas, filmavimas ekspozicijose, parodose, įvairių renginių, vykstančių muziejuje, metu:
vienas fotoaparatas (be blykstės) 3 EUR
viena filmavimo kamera 8 EUR
Komercinis fotografavimas ir filmavimas pagal atskirą sutartį.
 
Eksponatų fotografavimas bei filmavimas (fotografuoja bei filmuoja interesantai) muziejaus saugyklose:
fotografavimas (1 vnt. / 1 lapas) 3 EUR
filmavimas 5–30 EUR (priklauso nuo trukmės)
Komercinis fotografavimas ir filmavimas pagal atskirą sutartį.
 
Eksponatų fotografavimas, filmavimas, skenavimas, kopijavimas (fotografuoja, filmuoja, skenuoja, kopijuoja muziejaus darbuotojai) muziejaus saugyklose:
skenavimas (priklausomai nuo parametrų ir skiriamosios gebos) 2–10 EUR
fotografavimas 3–30 EUR
kopijavimas (kopijavimo aparatu) 0,40 Eur
skaitmeninio vaizdo įrašymas į laikmeną / siuntimas elektroniniu paštu (priklausomai nuo dydžio) 1–5 EUR
skaitmeninio vaizdo spausdinimas spausdintuvu 0,40–1 EUR
Komercinis fotografavimas, filmavimas, skenavimas, kopijavimas pagal atskirą sutartį.
 
Paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla muziejaus teritorijoje:
patalpų nuoma 30–200 EUR
teritorijos nuoma 30–200 EUR
 
Kitos paslaugos:
konsultacijos ir ekspertizės muziejaus veiklos sričių klausimais 20–150 EUR
seminarų, konferencijų ir kitų renginių organizavimas pagal sutartį konkrečiu atveju
transporto paslaugos, susijusios su muziejaus veikla pagal sutartį konkrečiu atveju
leidybos paslaugos pagal sutartį konkrečiu atveju
 
* Nuolaida taikoma tik pateikus teisę į lengvatą patvirtinantį dokumentą. Nuolaida taikoma šiems asmenims: dieninio bendrojo lavinimo bei profesinio mokymo moksleiviui; studentui; kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiui, besimokančiam pagal bendrąją ugdymo programą; studijuojančiam Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose; asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis; karo tarnybos kariui; kariui savanoriui; nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiam asmeniui – politiniam kaliniui ir tremtiniui, buvusiam getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniui; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjui, nukentėjusiam nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviui – kariui savanoriui ir laisvės kovų dalyviui; pensininkui (iki 80 metų).