Maironio lietuvių literatūros muziejus
 • Versija neįgaliesiems
 • Versija neįgaliesiems
Sveiki apsilankę atnaujintoje Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir jo padalinių svetainėje „Literatūrinė Lietuva“! Informacija vis dar atnaujinama, todėl atsiprašome už nesklandumus!
23
liepos
2014
Paslaugų kainos
Paslaugų užsakymas
Darbo laikas: II–VI 9.00–17.00
Siūlome Jums užsisakyti šias paskaitas,
kurias galime skaityti mūsų arba Jūsų įstaigoje:

(Kreiptis į Ryšių su visuomene skyrių, tel. 8-37-206842)

 • Maironis istorijos ir Tėvynės sargyboje (A. Ruseckaitė)
 • Maironio namų istorija (A. Ruseckaitė)
 • Maironio kūrybos apžvalga (A. Ruseckaitė)
 • Paralelės: Maironis ir Bern. Brazdžionis (J. Ivanauskienė)
 • Maironis ir teatras (R. Antanaitienė)
 • Maironio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Vaižgantas apie Maironį (A. Pakėnas)
 • Apie Maironį senojoje spaudoje (D. Cibulskienė)
 • Bernardo Brazdžionio asmenybė ir veikla (J. Ivanauskienė)
 • Bernardo Brazdžionio memorialinės bibliotekos knygos (R. Rėklytė)
 • Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba (A. Gedutienė)
 • Antano Baranausko gyvenimo keliais (A. Gedutienė)
 • Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius (A. Gedutienė)
 • Abraomas Kulvietis – lietuviško rašto pradininkas (A. Gedutienė)
 • Mikalojus Daukša – pirmosios lietuviškos knygos LDK autorius (A. Gedutienė)
 • Simonas Stanevičius (A. Gedutienė)
 • Liudvikas Rėza (A. Gedutienė)
 • Simono Daukanto darbai ir vargai (A. Gedutienė)
 • Motiejaus Valančiaus asmenybė ir kultūrinė veikla (A. Gedutienė)
 • Broliai Biržiškos (A. Gedutienė)
 • Antanas Strazdas – pasaulinės lietuvių literatūros pradininkas (A. Gedutienė)
 • Žemaitės ir Povilo Višinskio kūrybiniai ir gyvenimiškieji ryšiai (A. Ruseckaitė)
 • Žemaitės asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Darbščiosios Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kūryba, veikla ir likimas (A. Ruseckaitė)
 • Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, moterų teisių gynėja, pedagogė (N. Raižytė)
 • Antanas Kniūkšta ir „Sakalo“ leidyklos veikla (A. Ruseckaitė)
 • Lietuvių literatūrinis gyvenimas vokiečių okupacijos metais (A. Ruseckaitė)
 • Vytauto Mačernio tragiškoji lemtis (A. Ruseckaitė)
 • Pauliaus Širvio asmenybė ir kūryba (A. Ruseckaitė)
 • Kazys Inčiūra ir teatras (R. Antanaitienė)
 • Kazio Binkio gyvenimas ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Jono Aisčio asmenybė ir kūryba (R. Mažukėlienė)
 • Originali Juozo Albino Herbačiausko asmenybė (R. Mažukėlienė)
 • Vincas Kudirka ir spaudos draudimas (N. Raižytė)
 • Šatrijos Raganos asmenybė ir kūryba (N. Raižytė)
 • Igno Šeiniaus gyvenimas ir kūryba (N. Raižytė)
 • Jono Biliūno apsakymų savitumas (N. Raižytė)
 • Jurgio Savickio asmenybės ir kūrybos bruožai (N. Raižytė)
 • Vydūno asmenybės ir veiklos bruožai (N. Raižytė)
 • Vinco Mykolaičio-Putino būties dramatizmas (A. Protienė)
 • Juditos Vaičiūnaitės poezija. Šviesa iš rudens nakties (A. Protienė)
 • Algimantas Baltakis ir Alfonsas Maldonis. Pirmoji karta nuo žagrės (A. Protienė)
 • Vandos Juknaitės proza (A. Protienė)
 • Juozo Grušo gyvenimo ir kūrybos kelias (N. Majerienė)
 • Juozo Grušo tragedija „Herkus Mantas“
 • Juozo Grušo tragikomedijos „Meilė, džiazas ir velnias“ kelias į sceną
 • Balio Sruogos gyvenimo ir kūrybos apžvalga (B. Glaznerienė)
 • Balys Sruoga ir Štuthofas (B. Glaznerienė)
 • Stepas Zobarskas – vaikų rašytojas (D. Šarkanauskaitė)
 • Gyvenimo prasmės problema Šatrijos Raganos apysakose (D. Šarkanauskaitė)
 • Vytė Nemunėlis (D. Šarkanauskaitė)
 • Salomėjos Nėries kelionės (I. Aleksaitienė)
 • Salomėja Nėris ir Palemonas (I. Aleksaitienė)
 • Kaunas – Salomėjos Nėries baltasis miestas (I. Aleksaitienė)
 • Salomėja Nėris – tarpukario mokytoja (A. Vileniškytė)
 • S. Nėris. „Gyvenimas mūsų amžinas viesulas…“ (A. Vileniškytė)
 • S. Nėries gyvenimo momentai jos poezijoje (A. Vileniškytė)
 • Salomėjos Nėries įvaizdis Vakarų mados kontekste (A. Vileniškytė)
 • Juozas Keliuotis ir Juozas Tumas-Vaižgantas (A. Pakėnas)