Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
23
sausio
2021

„Vydūnas – lietuvių tautinės sąmonės ugdytojas“

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio išvakarėse Maironio lietuvių literatūros muziejuje atidaryta paroda „Vydūnas – lietuvių tautinės dvasios ugdytojas“, skirta rašytojo ir filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Rašytojas, gyvendamas Mažojoje Lietuvoje, visą savo gyvenimą pašventė lietuvybės puoselėjimui, kultūrine veikla ir raštais skatino tautiečius išlaikyti gimtąją kalbą, kultūrą, pažinti istoriją, šaknis, nepasiduoti nei germanizacijai, nei rusifikacijai, nei kitų tautų įtakai. Vydūnas teigė: „Tauta tik tada yra apsaugota nuo pavergimo, kai jos kultūra yra nors lygi kitoms tautoms, bet geriau dar, kai ji yra aukštesnė, kai jos žmonės yra žmoniškesni. Kultūra – aukštas žmoniškumas – sudaro tautos stiprybę.“ Visada pabrėždavo ir gimtosios kalbos reikšmę: „Kiekviena kalba yra ypatinga priemonė žmonijos dvasiai apsireikšti. Jokiu būdu ji negali tai padaryti kita kalba. Todėl lietuvių kalbą išlaikyti – jos turtą išlaikyti. O kalbą auginti yra tą turtą vertesnį padaryti.“
Parodoje eksponuojami įdomiausi eksponatai iš Vydūno rinkinio: knygos, laiškai, rankraščiai, nuotraukos, dokumentai, memorialiniai daiktai. Eksponuojama ir knyga vokiečių kalba „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ (Tilžė, 1934 m.), tapusi bibliografine retenybe. Nacistinė valdžia šią knygą uždraudė, dalį tiražo konfiskavo. Patyrė Vydūnas ir kitą nemalonę: keletą mėnesių kalėjo Tilžės kalėjime. Patirtus įspūdžius aprašė knygoje „Kalėjimas – laisvėjimas“. Parodoje ir populiariausių Vydūno dramų („Probočių šešėliai“, „Amžina ugnis“, „Gaisras“, „Jūrų varpai“) pirmieji leidimai, ir rašytojo autografai kolegoms menininkams. Komediją „Jonuks“ Vydūnas dedikavo Pauliui ir Adelei Galaunėms, vieno veiksmo vaidinį „Vyrai viską padarys“ paskyrė rašytojai ir bičiulei Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei, trijų veiksmų vaidinį „Pasiilgimas“ užrašė dail. Monikai Lapinskaitei. Perskaitę Vydūno laišką, rašytą bičiuliui Prūsaičiui, sužinosite, ką rašytojas valgė, o vegetariškus valgius mėgstantieji suras ir receptų iš knygos „Sveikata, Jaunumas, Grožė“ (Tilžė. 1928 m.).
Lankytojai kviečiami patikrinti ir savo žinias – specialiai šiai parodai yra sukurtas Vydūno gyvenimui ir kūrybai skirtas kryžiažodis!

Parodą, kuri veiks iki š. m. gegužės 12 d., parengė muziejininkė Nijolė Raižytė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
 

Parengė Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė
Zenono Baltrušio nuotraukos

Visa galerija
Atgal