Maironio lietuvių literatūros muziejus
  • Versija neįgaliesiems
  • Versija neįgaliesiems
18
sausio
2021

PARODA „VĖTRĄ ŠAUNIĄ APKABINĘS“

Kazys Binkis (1893–1942) – lietuvių poetas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1915 m. baigė mokytojų kursus, trumpai mokytojavo. Išleido eilėraščių knygas „Eilėraščiai“ (1920) ir „100 pavasarių“ (1923), humoristinių poemų „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“ (1928), feljetonų. Parašė poemėlių vaikams, pažintinių knygų. Kartu su kitais rašytojais leido avangardinį žurnalą „Keturi vėjai“. Parašė dramas „Atžalynas“ (1938) ir „Generalinė repeticija“ (1940).
Paroda parengta temomis: vaikystė ir gimtinė, pirmieji kūrybiniai bandymai, jaunystės eilėraščiai ir „Utos“, „100 pavasarių“ ir „Keturi vėjai“, šeimos tėvas ir kūryba vaikams, dramaturgas, vertimai, feljetonai, ūkininkavimas.
Kazio Binkio archyvas – įdomus ir įvairus. Eksponuojame visas rašytojo knygas ir leidinius suaugusiems bei vaikams, žurnalo „Keturi vėjai“ kelis numerius. Turime kokybiškai išleistą knygą „Dainos“ (su K. Binkio rašytu tekstu), antologiją „Vainikai“, Vilniaus lietuvių moksleivijos leidinėlį „Sniegams tirpstant“, kurį redagavo K. Binkis, išleistą 1913 m. bei albumą „Vilnius (1323–1923)“, išleistą 1923 m. su K. Binkio ir P. Tarulio įvadu.
Iš rankraštyno eksponuojame „Kiškių sukilimo“ ištrauką, eilėraščius savo vaikams, dramos „Atžalynas“ turinio fragmentą, A. S. Puškino eilėraščio „Skiriama A. P. Kern“ vertimą. Kaip prisimena amžininkai, K. Binkis rašė stambiu braižu, beveik netaisydamas. Rašė ranka juodu rašalu. Parodoje pamatysite įdomią poeto rašalinę.
Dailus ir elegantiškas rašytojas mėgo fotografuotis. Rodysime keletą rašytojo portretų, grupinių fotografijų, kur K. Binkis įamžintas su rašytojais ir žurnalistais, literatūros vakaruose ir neformalioje aplinkoje, su gausia šeima. Deja, nedaug turime fotografijų, kur K. Binkis įamžintas su Prane Adamonyte, kuriai skirti beveik visi eilėraščiai, rašyti po 1917 m.
Parodoje rodomi keli rašytojo laiškai, rašyti vaikams. Likęs našlys su dviem mažais vaikais vedė Sofiją Nacevičienę, kuri turėjo dvi dukreles. „Įkūrėme kooperatyvą vaikams auginti“, – juokavo rašytojas. K. Binkis buvo geras tėvas: ,,Būkit ilgiau saulėj, daug vaisių valgykit, anksčiau eikite gulti... Gerduti, tu irgi paskutines dienas pabūk namie. Mesk turnikus ir krepšį. Pailsėk“, – mokė atostogaujančius gimnazistus laiške, rašytame paskutinę laisvos Lietuvos vasarą. Karo metu K. Binkis su žmona Sofija ir vaikais padėjo žydams. Visa graži šeima įtraukta į Pasaulio teisuolių sąrašus.
Rašydamas knygas jaunimui ir vaikams, poetas klausydavo ir savo šeimos patarimų. K. Binkio poema „Kiškių sukilimas“ su D. Tarabildaitės iliustracijomis 1938 m. buvo apdovanota Raudonojo kryžiaus
Premija.
Turime įdomių dokumentų, memorialinių daiktų, iliustracijų.
Parodoje lankytojai pamatys originalią Lietuvos aeroklubo dovaną rašytojui. Tai – nedidelė B. Pundziaus skulptūra iš metalo: Dariaus ir Girėno biustas su dedikacija „Rašytojui Kaziui Binkiui „Atžalyno“ autoriui, oreivystės idėjos skleidėjui. Kaunas, 1940 m.“


 
Parengė Senosios literatūros skyriaus vedėja Regina Mažukėlienė
Visa galerija
Atgal